Personeelsbeleid

Hand wijst naar HR-iconen op glazen wand

Personeelsbeleid

Instroom, doorstroom en uitstroom

Personeelsbeleid

Het voeren van een bewust personeelsbeleid is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Dat begint al bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers, maar geldt ook voor het boeien en binden van je personeel. Daarnaast kunt u niet zonder vanwege alle regels rondom personeel. Denk bijvoorbeeld aan beloning volgens de cao en het toepassen van arboregels met betrekking tot veilig werken en ziekteverzuim.

Uitgestoken hand tijdens arbeidsvoorwaardengesprek

Aannemen van personeel

Een goede werving en selectie vormt de basis van het succesvol boeien en binden van personeel. Neemt u personeel in dienst (dus bij u op de loonlijst), dan moet u een arbeidsovereenkomst afsluiten. U kunt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (tijdelijke arbeidsovereenkomst) of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (vaste arbeidsovereenkomst) afspreken. U kunt ook kiezen voor tijdelijke externe inhuur in de vorm van een uitzendkracht, payrollwerknemer, zzp'er of gedetacheerde medewerker.
Meer over aannemen van personeel

 

Boeien en binden van personeel

Goede vakmensen zijn moeilijk te vinden. Daarom is het belangrijk om uitstroom zoveel mogelijk te beperken. Dat doet u door ervoor te zorgen dat werknemers tevreden zijn en gemotiveerd blijven, veilig en gezond kunnen werken en de mogelijkheid hebben om door te groeien. OnderhoudNL werkt samen met de cao-partners en andere partijen aan een leven lang ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid.
Meer over boeien en binden van personeel

 

Uitstroom van personeel

Vakmensen kunnen gemakkelijk elders aan de slag. Dit vergroot het risico van uitstroom. Daarnaast heeft onze sector te maken met vergrijzing. Desondanks zijn schilders- en onderhoudsbedrijven in de winter vaak genoodzaakt om medewerkers te ontslaan, ondanks de oplossingen die de cao SAG biedt om in de zomer extra uren te sparen voor een langere wintersluiting. Waar moeten werkgevers rekening mee houden bij ontslag en bij het niet verlengen van tijdelijke contracten?
Meer over uitstroom van personeel

 

Ledenadvies_800x450

Downloads

OnderhoudNL Handboek P&O


Ondersteuning nodig bij uw personeelsbeleid? Gebruik het OnderhoudNL Handboek P&O voor praktische informatie over instroom, doorstroom en uitstroom van personeel.

Naar Handboek P&O

P&O-netwerk

Houdt u zich bezig met personeelszaken binnen uw organisatie? Sluit u aan bij het P&O-netwerk van OnderhoudNL.

Meer over het P&O-netwerk

Nieuws

Meer nieuws
Hoe fit is uw bedrijf?

Als werkgever bent u verplicht de Gezondheids- en Bodycheck aan te bieden aan werknemers die risico lopen.

De check – ook bekend als de PAGO (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek) – wordt uitgevoerd door medisch specialisten. De kosten van deze check worden betaald door de Stichting USAG.

Meer info op susag.nl

Word nu een jaar lang gratis lid!

Samen komen wij deze crisis door

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid en raakt ook onze sector. Niet alleen nu, maar vooral straks. Wij gaan u zo goed mogelijk helpen deze crisis te overwinnen en daarom kunt u nu 1 jaar lang gratis proeflid worden van OnderhoudNL.

Meld u nu aan!