Klimaat, energietransitie en duurzaam onderhoud

Duurzaam onderhoud

Duurzaam onderhoud

Duurzaam onderhoud

De bouw en de onderhouds- en renovatiebranche spelen een sleutelrol in de duurzame transformatie van de gebouwde omgeving. OnderhoudNL gaat samen met leden, bewoners, eigenaren en ketenpartners de uitdagingen van het Klimaatakkoord aan.

Themablok duurzaam onderhoud_400x300
Bouwcoalitie

Bouwagenda, BTIC en Renovatieversneller

OnderhoudNL neemt deel aan de Bouwcoalitie, het 'parlement' van de Bouwagenda. Wij zijn ook een van de 128 partners van het consortium Bouw en Techniek Innovatie Centrum (BTIC). In dit publiek-private samenwerkingsverband werken kennisinstellingen, ministeries en koepelorganisaties samen aan innovaties op het gebied van bouw en techniek. Doel is om de transitie naar klimaatneutrale gebouwen in 2050 haalbaar en betaalbaar te maken. Dit is noodzakelijk om aan de doelstellingen van Parijs te voldoen. Daarnaast nemen wij deel aan de Startmotor en de Renovatieversneller.

Programma Integrale Energietransitie Bestaande Bouw (IEBB)

Het BTIC heeft bij de RVO een subsidieaanvraag ingediend in het kader van het programma Integrale Energietransitie Bestaande Bouw (IEBB). De sector OnderhoudNL Totaal levert zijn bijdrage als initiator en begeleider van twee onderzoeksprojecten over circulariteit:

  • De ontwikkeling van KPI’s voor CO2 en Circulariteit
  • Vooronderzoek naar de circulaire corporatiewoning

Daarnaast heeft OnderhoudNL voor 2020 en 2021 bedrijfstakgeld en projecturen toegezegd.

Trainingen

We hebben een aantal nieuwe trainingen in ons aanbod over klimaat en energietransitie, zoals

Heeft u interesse of wilt u meer informatie opvragen over de training? Mail ons.

Mobiliteit en materieel

Vanaf 2025 zijn er zo’n 40 stadskernen waar u met uw diesel- of benzinebestelbus straks niet meer in kan. De zogenoemde zero emissie zones. Gelukkig komt er een overgangstermijn, maar dan nog betekenen de zero-emissiezones een grote verandering. Ook zijn er opdrachtgevers die nu al overwegen om in 2026 materieel dat CO2 uitstoot te weren van de bouwplaats.
Bekijk onze informatie over duurame mobiliteit en materieel

 

Anita van den Berg_800x450

Anita van den Berg

Klimaat en Energietransitie
0182 - 556 121 | Stuur mij een e-mail

2,5 miljoen huurwoningen CO2-neutraal in 2050

CO2-300x300


Corporaties hebben als doelstelling dat al hun ruim 2,5 miljoen huurwoningen CO2-neutraal moeten zijn in 2050. Dit betekent dat corporaties gemiddeld 70.000 woningen per jaar willen verbeteren. OnderhoudNL, Bouwend Nederland, Techniek Nederland, en Aedes helpen de woningcorporaties bij deze verduurzamingsopdracht.

Meer over verduurzamen

Nieuws

Meer nieuws

Klaar voor de Toekomst

Uitgelicht Duurzaam traningen klimaat en energietransitie Cees van Dillen_1024x606

Duurzaam onderhoud: wat moet u weten en kunnen?

Nederland gaat steeds verder duurzaam op de schop. In 2050 moeten alle gebouwen in Nederland energieneutraal zijn. Werk aan de winkel dus voor vastgoedonderhoudsbedrijven! Werk dat ook nieuwe kennis en vaardigheden vraagt. Via OnderhoudNL Trainingen kunt u die opdoen.

U leest het in OnderhoudNL Magazine

Word nu een jaar lang gratis lid!

Samen komen wij deze crisis door

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid en raakt ook onze sector. Niet alleen nu, maar vooral straks. Wij gaan u zo goed mogelijk helpen deze crisis te overwinnen en daarom kunt u nu 1 jaar lang gratis proeflid worden van OnderhoudNL.

Meld u nu aan!