Klimaat, energietransitie en duurzaam onderhoud

Duurzaam onderhoud

Duurzaam onderhoud

Duurzaam onderhoud

De bouw en de onderhouds- en renovatiebranche spelen een sleutelrol in de duurzame transformatie van de gebouwde omgeving. OnderhoudNL gaat samen met leden, bewoners, eigenaren en ketenpartners de uitdagingen van het Klimaatakkoord aan.

Themablok duurzaam onderhoud_400x300
Bouwcoalitie

Bouwagenda

OnderhoudNL neemt deel aan de Bouwcoalitie, het 'parlement' van de Bouwagenda. OnderhoudNL is ook een van de 128 partners van het consortium Bouw en Techniek Innovatie Centrum (BTIC). Daarnaast neemt OHNL deel aan de Startmotor en de Renovatieversneller.

Programma Integrale Energietransitie Bestaande Bouw (IEBB)

Het BTIC heeft bij de RVO een subsidieaanvraag ingediend in het kader van het programma Integrale Energietransitie Bestaande Bouw (IEBB). De sector OnderhoudNL Totaal levert zijn bijdrage als initiator en begeleider van twee onderzoeksprojecten over circulariteit. Daarnaast heeft OnderhoudNL voor 2020 en 2021 bedrijfstakgeld en projecturen toegezegd.

Bijeenkomsten over verduurzaming

OnderhoudNL verzorgt boardroomsessies over verduurzaming, bijeenkomsten over landelijke subsidieregelingen en trainingen over duurzaam onderhoud.

Anita van den Berg_800x450

Anita van den Berg

Klimaat en Energietransitie
0182 - 556 121 | Stuur mij een e-mail

2,5 miljoen huurwoningen CO2-neutraal in 2050

CO2-300x300


Corporaties hebben als doelstelling dat al hun ruim 2,5 miljoen huurwoningen CO2-neutraal moeten zijn in 2050. Dit betekent dat corporaties gemiddeld 70.000 woningen per jaar willen verbeteren. OnderhoudNL, Bouwend Nederland, Techniek Nederland, en Aedes helpen de woningcorporaties bij deze verduurzamingsopdracht.

Meer over verduurzamen

Nieuws

Meer nieuws

Klaar voor de Toekomst

OnderhoudNL bestuursvoorzitter Henk de Boer

VerduurSAMEN: met z'n allen de schouders eronder

Elk onderhoudsbedrijf krijgt door het Klimaatakkoord te maken met verduurzamen. De enorme verduurzamingsopdracht waar de sector voor staat, vraagt om een slimme aanpak. Volgens bestuursvoorzitter Henk de Boer lukt het alleen als we er met z'n allen de schouders onder zetten. Samen. Met de hele keten. 'VerduurSAMEN' dus.

Lees het interview in de Cobouw

Word nu een jaar lang gratis lid!

Samen komen wij deze crisis door

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid en raakt ook onze sector. Niet alleen nu, maar vooral straks. Wij gaan u zo goed mogelijk helpen deze crisis te overwinnen en daarom kunt u nu 1 jaar lang gratis proeflid worden van OnderhoudNL.

Meld u nu aan!