Klimaat, energietransitie en duurzaam onderhoud

Duurzaam onderhoud

Duurzaam onderhoud

Duurzaam onderhoud

De bouw en de onderhouds- en renovatiebranche spelen een sleutelrol in de duurzame transformatie van de gebouwde omgeving. OnderhoudNL gaat samen met leden, bewoners, eigenaren en ketenpartners de uitdagingen van het Klimaatakkoord aan.

Themablok duurzaam onderhoud_400x300
Bouwcoalitie

Bouwagenda, TKI Bouw en Techniek en Renovatieversneller

OnderhoudNL neemt deel aan de Bouwcoalitie, het 'parlement' van de Bouwagenda. Wij zijn ook een van de 128 partners van het consortium TKI Bouw en Techniek.  In dit publiek-private samenwerkingsverband werken kennisinstellingen, ministeries en koepelorganisaties samen aan innovaties op het gebied van bouw en techniek. Doel is om de transitie naar klimaatneutrale gebouwen in 2050 haalbaar en betaalbaar te maken. Dit is noodzakelijk om aan de doelstellingen van Parijs te voldoen. Daarnaast nemen wij deel aan de Startmotor.

Programma Integrale Energietransitie Bestaande Bouw (IEBB)

Het BTIC heeft bij de RVO een subsidieaanvraag ingediend in het kader van het programma Integrale Energietransitie Bestaande Bouw (IEBB). De sector OnderhoudNL Totaal levert zijn bijdrage als initiator en begeleider van twee onderzoeksprojecten over circulariteit:

  • De ontwikkeling van KPI’s voor CO2 en Circulariteit
  • Vooronderzoek naar de circulaire corporatiewoning

Daarnaast heeft OnderhoudNL voor 2020 en 2021 bedrijfstakgeld en projecturen toegezegd.

MKI-Onderhoud (Milieu Kosten Indicator)

Samen met uw opdrachtgevers kunt u voortaan met onze nieuwe tool de onderhoudsaanpak van bestaand vastgoed meetbaar maken en optimaliseren op het gebied van CO2-belasting en circulariteit. Een belangrijke stap richting het circulair renoveren van een (huur)woning is hiermee ingevuld. U kunt alvast aan de slag met een eerste rekentool die is ontwikkeld voor renovaties van platte daken..
Meer over MKI-Onderhoud

 

Trainingen

We hebben een aantal nieuwe trainingen in ons aanbod over klimaat en energietransitie, zoals

Heeft u interesse of wilt u meer informatie opvragen over de training? Mail ons.

Mobiliteit en materieel

Vanaf 2025 zijn er zo’n 40 stadskernen waar u met uw diesel- of benzinebestelbus straks niet meer in kan. De zogenoemde zero emissie zones. Gelukkig komt er een overgangstermijn, maar dan nog betekenen de zero-emissiezones een grote verandering. Ook zijn er opdrachtgevers die nu al overwegen om in 2026 materieel dat CO2 uitstoot te weren van de bouwplaats.
Bekijk onze informatie over duurame mobiliteit en materieel

 

contactpersonen-blok-Niels Akkermans-800x450

Niels Akkermans 
(tijdelijk programma-adviseur)
Klimaat en Energietransitie

06 - 42 46 31 86
Stuur mij een e-mail

2,5 miljoen huurwoningen CO2-neutraal in 2050

CO2-300x300


Corporaties hebben als doelstelling dat al hun ruim 2,5 miljoen huurwoningen CO2-neutraal moeten zijn in 2050. Dit betekent dat corporaties gemiddeld 70.000 woningen per jaar willen verbeteren. OnderhoudNL, Bouwend Nederland, Techniek Nederland, en Aedes helpen de woningcorporaties bij deze verduurzamingsopdracht.

Meer over verduurzamen

Nieuws

Meer nieuws

Uitgelicht

Uitgelicht OnderhoudNL Magazine 2024-jonge professionals duurzaamheid_1024x606

Jonge professionals: tempo verduurzamen kan omhoog

Met de energietransitie komen er nieuwe professionals de onderhoudsbranche in. Zowel bij vastgoedonderhoudsbedrijven als aan de andere kant van de tafel: bij woningcorporaties bijvoorbeeld. Ze zijn jong, gedreven en hebben een duidelijke visie op verduurzamen. Een visie waaraan ze elk binnen hun eigen rol en vanuit hun eigen achtergrond vorm geven. Wie zijn deze professionals en hoe zien zij hun rol?

U leest het in OnderhoudNL Magazine

Trainingen Klimaat en Energietransitie

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt