Over OnderhoudNL

Wapperende vlaggen OnderhoudNL

OnderhoudNL

De ondernemersvereniging voor schilders en onderhoudspecialisten

OnderhoudNL is de brancheorganisatie van specialisten in vastgoedonderhoud. Onze leden, van zzp’ers tot mkb, houden zich elke dag bezig met schilderwerk, beglazing, renovatie, restauratie, isolatie en industriële metaalconservering. 30.000 collega’s werken hard aan het onderhouden en verduurzamen van de gebouwde omgeving in Nederland. En daar zijn we trots op! Samen willen we een voorbeeld zijn voor de nieuwe generatie vakmensen.

Statuten en Reglementen

De grondregels van OnderhoudNL zijn vastgelegd in de statuten. Hierin staan onder andere bepalingen over de bevoegdheden, verplichtingen en benoemingen van Algemene Ledenvergadering, de Raad van Toezicht, en het bestuur van de vereniging. Een uitwerking van bepaalde statuten staan vermeld in het Huishoudelijk Reglement. 

Onze organisatie

Wij zijn een vereniging met circa 1.700 leden. Op ons kantoor in Waddinxveen behartigen onze medewerkers de belangen van onze leden. Omdat we een vereniging zijn, is de feitelijke leiding in handen van ons bestuur. De raad van toezicht houdt namens de leden toezicht op het bestuur.

Missie en visie

OnderhoudNL versterkt de professionaliteit van de onderhoudsbranche door het faciliteren van de ontwikkeling van de ondernemer en zijn onderneming. OnderhoudNL faciliteert met haar collectieve belangenbehartiging niet alleen aangesloten ondernemers, maar ook medewerkers en overige stakeholders binnen de aangesloten ondernemingen. Dat doet zij met op de diverse functionarisgroepen gerichte activiteiten ter versterking van de toekomstbestendigheid van de gehele onderneming.

Kerntaken

De kerntaken van OnderhoudNL zijn collectieve belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenadvies aan de aangesloten bedrijven. Ons beleidsplan 2020-2023 speelt in op veranderingen die de afgelopen periode zijn ontstaan. Het bestuur heeft ervoor gekozen om in 2020 tot 2023 het zwaartepunt voor de beleidsontwikkeling te richten op vier programma's, te weten Klimaat, Ontwikkelen, Ketensamenwerking en Arbeidsverhoudingen.

Nieuws

Meer nieuws

Word nu een jaar lang gratis lid!

Specialisten in vastgoedonderhoud

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Meld u nu aan!