Over OnderhoudNL

Wapperende vlaggen OnderhoudNL

OnderhoudNL

De ondernemersvereniging voor schilders en onderhoudspecialisten

OnderhoudNL is een branche-organisatie die zich inzet voor een betere positie van schilders en onderhoudspecialisten. Én voor een maatschappelijke erkenning van het belang van goed onderhoud.

Statuten en Reglementen

De grondregels van OnderhoudNL zijn vastgelegd in de statuten. Hierin staan onder andere bepalingen over de bevoegdheden, verplichtingen en benoemingen van Algemene Ledenvergadering, de Raad van Toeziht, en het bestuur van de vereniging. Een uitwerking van bepaalde statuten staan vermeld in het Huishoudelijk Reglement. 

Onze organisatie

Wij zijn een vereniging met circa 1.700 leden. Op ons kantoor in Waddinxveen behartigen onze medewerkers de belangen van onze leden. Omdat we een vereniging zijn, is de feitelijke leiding in handen van ons bestuur. De raad van toezicht houdt namens de leden toezicht op het bestuur.

Missie en visie

OnderhoudNL versterkt de professionaliteit van de onderhoudsbranche door het faciliteren van de ontwikkeling van de ondernemer en zijn onderneming. OnderhoudNL faciliteert met haar collectieve belangenbehartiging niet alleen aangesloten ondernemers, maar ook medewerkers en overige stakeholders binnen de aangesloten ondernemingen. Dat doet zij met op de diverse functionarisgroepen gerichte activiteiten ter versterking van de toekomstbestendigheid van de gehele onderneming.

Kerntaken

De kerntaken van OnderhoudNL zijn collectieve belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenadvies aan de aangesloten bedrijven. het nieuwe beleidsplan 2020-2023 van OnderhoudNL speelt in op veranderingen die de afgelopen periode zijn ontstaan. Het bestuur heeft ervoor gekozen om in 2020 tot 2023 het zwaartepunt voor de beleidsontwikkeling te richten op vier programma's, te weten Klimaat, Ontwikkelen, Ketensamenwerking en Arbeidsverhoudingen.

Nieuws

Meer nieuws

Actief in de regio

Coolega's voor kaart van Nederland

OnderhoudNL regio's

Er zijn twaalf OnderhoudNL regio's. Als lid van OnderhoudNL wordt u automatisch ingedeeld in de regio waar uw bedrijf gevestigd is en krijgt u uitnodigingen voor bijeenkomsten en activiteiten toegestuurd. Vragen? Stuur dan een e-mail naar Leonore Hooimeijer.

Word nu een jaar lang gratis lid!

Samen komen wij deze crisis door

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid en raakt ook onze sector. Niet alleen nu, maar vooral straks. Wij gaan u zo goed mogelijk helpen deze crisis te overwinnen en daarom kunt u nu 1 jaar lang gratis proeflid worden van OnderhoudNL.

Meld u nu aan!