Transitievergoeding bij ontslag

Transitievergoeding bij ontslag

Transitievergoeding

Transitievergoeding

Een transitievergoeding is een wettelijk verplichte ontslagvergoeding, beschreven in de Wet werk en zekerheid (WWZ). Iedere werknemer heeft bij ontslag recht op transitievergoeding. Het maakt niet uit of hij een vast of tijdelijk contact had.

Welke impact heeft de Wab op transitievergoeding?

Wat is er veranderd door de WAB?

 • 'Teller' start direct na aanvang in plaats van na 2 jaar dienstverband

  Voorheen hadden werknemers alleen recht op deze ontslagvergoeding als ze 2 jaar of langer in dienst waren. Na de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) heeft elke werknemer direct na aanvang van het dienstverband recht op deze vergoeding.
 • Geen hogere vergoeding na dienstverband 10 jaar of langer

  Voor elk jaar dienstverband langer dan 10 jaar ontving een ontslagen werknemer tot 1 januari 2020 ½ maand transitievergoeding. Na de invoering van de WAB is dit teruggebracht naar een derde maandsalaris.
 • Berekening transitievergoeding is veranderd:

  1. De werknemer krijgt 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar vanaf de eerste werkdag
  2. De transitievergoeding over het resterende deel van de arbeidsovereenkomst wordt berekend volgens de formule: (bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12). Deze formule gebruikt u ook als de arbeidsovereenkomst korter dan een jaar heeft geduurd.
  3. Voor de berekening van de transitievergoeding kunt u gebruikmaken van de OnderhoudNL Transitievergoedingstool. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over de tool neem dan contact op met Ledenadvies.
 • Verruiming mogelijkheid om scholingskosten in mindering te brengen

 • Compensatie transitievergoeding bij ontslag na 2 jaar ziekte

  Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers compensatie aanvragen als zij een werknemer ontslaan die meer dan 2 jaar ziek is. Kijk voor meer info op Rijksoverheid.nl
 • Speciale transitievergoeding voor 50-plussers per 1 januari 2020 beëindigd

  Deze regeling staat weliswaar los van de Wab, maar het gevolg van de beëindiging is dat de Wab ook van toepassing is op werknemers van 50 jaar en ouder.

Let op: is de ontslagprocedure gestart voor 1 juli 2015? Dan gelden de oude regels.

Betalen transitievergoeding

 • Geen of minder transitievergoeding betalen

  Bij ontslag met wederzijds goedvinden van werkgever en werknemer betaalt de werkgever geen transitievergoeding. Daarnaast zijn er andere situaties waarin de werkgever geen of minder transitievergoeding betaalt. Kijk voor meer info op rijksoverheid.nl of neem contact op met OnderhoudNL Ledenadvies.
 • Transitievergoeding in termijnen betalen

  Kunt u de transitievergoeding niet in 1 keer betalen omdat dit de bedrijfsvoering schaadt? Dan kunt u de vergoeding in termijnen betalen, verspreid over maximaal 6 maanden. U bent dan wel steeds wettelijke rente verschuldigd.
 • Opschorten betalen transitievergoeding

  Bij het recht op een transitievergoeding na het aflopen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst kan de werkgever de garantie bieden dat de werknemer binnen 6 maanden weer in tijdelijke of vaste dienst mag komen. Het betalen van de transitievergoeding kan dan worden opgeschort.
floris

Floris Visser

Ledenadvies
0182 - 556 124 | Stuur mij een e-mail

Uitzendkrachten en payrollers

Werkt u met uitzendkrachten of payrollers en verlengt u het contract niet? Dan is het uitzendbureau of het payrollbedrijf verantwoordelijk voor de transitievergoeding.

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt