Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid met de loopbaancheck, bij-

Duurzame inzetbaarheid

Maak gebruik van de beschikbare subsidieregelingen

Duurzame inzetbaarheid

Ook de werknemers in de schilder- en onderhoudssector moeten langer doorwerken tot hun pensioen. Maak gebruik van de hulpmiddelen gefinancierd door de bedrijfstak om duurzame inzetbaarheid te bevorderen.

beoordelingsgesprek-1024x350

De reserves van de voormalige Individuele Budget Regeling (IBR) zijn beschikbaar gesteld aan Stichting Mijn Carrière. De Stichting richt zich op het financieel ondersteunen van duurzame inzetbaarheid door middel van loopbaangesprekken of adviestrajecten en het volgen van scholing maar ook door te investeren in kennis van veilig werken.
Ga voor meer info naar startmijncarriere.nl

 

Duurzame inzetbaarheid en de cao

Als werkgever bent u volgens de Cao USAG verplicht om werknemers een Loopbaancheck, een Adviesgesprek en een Gezondheids- en Bodycheck (PAGO) aan te bieden.

Loopbaancheck en Adviesgesprek

Werknemers boven de 40 jaar mogen eens in de 5 jaar gebruik maken van een Loopbaancheck. De Loopbaancheck is een inventariserend gesprek, waarin een loopbaancoach samen met de werknemer zijn situatie in kaart brengt. Het Adviesgesprek is bedoeld om werknemers zelfredzaam te maken en handvatten te geven voor een volgende stap in hun loopbaan.

Gezondheids- en Bodycheck (PAGO)

Een PAGO draagt bij door vroegtijdig gezondheidsrisico’s te signaleren ter voorkoming van gezondheidsschade in verband met risico’s in het werk. Stichting USAG selecteert de werknemers die volgens de cao in aanmerking komen voor een Gezondheids- en Bodycheck. De onderzoeken vinden jaarlijks plaats in de periode van 1 januari t/m 31 maart en 1 oktober t/m 31 december. U kunt de Gezondheids- en Bodycheck laten uitvoeren door Arbo Unie en Adaptics.
Ga voor meer info naar susag.nl

 

vincent

Vincent Sapuletej

Arbeidsvoorwaarden
0182 - 556 131 | Stuur mij een e-mail

Downloads

Gezondheids- en Bodycheck

DOEN! Gezondheids- en Bodycheck voor uw werknemers


Als werkgever bent u verplicht de Gezondheids- en Bodycheck aan te bieden aan werknemers die risico's lopen.

Meer info op susag.nl

Nieuws

Meer nieuws

Word nu een jaar lang gratis lid!

Samen komen wij deze crisis door

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid en raakt ook onze sector. Niet alleen nu, maar vooral straks. Wij gaan u zo goed mogelijk helpen deze crisis te overwinnen en daarom kunt u nu 1 jaar lang gratis proeflid worden van OnderhoudNL.

Meld u nu aan!