Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid met de loopbaancheck, bij-

Vitaliteit en Duurzame inzetbaarheid

Maak gebruik van de beschikbare subsidieregelingen

Vitaliteit en Duurzame inzetbaarheid

Ook de medewerkers in de schilders- en onderhoudssector moeten langer doorwerken tot hun pensioen. Maak gebruik van de hulpmiddelen gefinancierd door de bedrijfstak om duurzame inzetbaarheid te bevorderen.

beoordelingsgesprek-1024x350

De reserves van de voormalige Individuele Budget Regeling (IBR) zijn beschikbaar gesteld aan Stichting Mijn Carrière. De Stichting richt zich op het financieel ondersteunen van duurzame inzetbaarheid door middel van loopbaangesprekken of adviestrajecten en het volgen van scholing maar ook door te investeren in kennis van veilig werken.
Ga voor meer info naar startmijncarriere.nl

 

Duurzame inzetbaarheid en de cao

In de cao SAVG is afgesproken dat oudere werknemers sinds 1 januari 2022, op vrijwillige basis eerder kunnen stoppen met werken (RVU-regeling) of een dag minder kunnen gaan werken met 90% salaris en 100% pensioenopbouw (Generatiepact-regeling).
Regeling Vervroegd Uittreden


Regeling Generatiepact

 

Vitale teams en medewerkers

Medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn en op een prettige, gezonde manier hun pensioen halen? Daar kunt u als werkgever wel degelijk invloed op uitoefenen. Bijvoorbeeld door actief aan de slag te gaan met vitaliteit- & leefstijlcoaching. OnderhoudNL ontwikkelde hiervoor een nieuw aanbod met bijvoorbeeld trainingen en workshops.
Naar vitale teams en medewerkers

 

Loopbaancheck, Adviesgesprek  

Als werkgever bent u volgens de Cao USAVG verplicht om medewerkers een Loopbaancheck, een Adviesgesprek en een Gezondheids- en Bodycheck (PAGO) aan te bieden. Medewerkers boven de 40 jaar mogen eens in de vijf jaar gebruik maken van een Loopbaancheck. Dit is een inventariserend gesprek, waarin een loopbaancoach samen met de medewerker zijn situatie in kaart brengt. Het Adviesgesprek is bedoeld om medewerkers zelfredzaam te maken en handvatten te geven voor een volgende stap in hun loopbaan.
Ga voor meer info naar susag.nl

 

Gezondheids- en Bodycheck

Een Gezondheids en Bodycheck (PAGO) draagt bij door vroegtijdig gezondheidsrisico’s te signaleren ter voorkoming van gezondheidsschade in verband met risico’s in het werk. Stichting USAG selecteert de medewerkers die volgens de cao in aanmerking komen voor een Gezondheids- en Bodycheck. De onderzoeken vinden jaarlijks plaats in de periode van 1 januari t/m 31 maart en 1 oktober t/m 31 december. U kunt de Gezondheids- en Bodycheck laten uitvoeren door Arbo Unie en Adaptics.
Ga voor meer info naar susag.nl

 

Gedragscampagne 'Sta stil bij veiligheid'

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor bewust en onbewust veilig gedrag. Gedrag duurzaam veranderen vraagt om een omslag in denken en doen van alle lagen in de organisatie. En daar zijn wij op ingehaakt in samenwerking met SUSAG en LBV en ondersteund met MDIEU-subsidie. We hebben gezorgd voor praktische handvatten waarmee bedrijven zelf de gedragscampagne 'Sta stil bij veiligheid' kunnen uitvoeren. Denk daarbij aan een video, toolboxmeetings, een miniscan en gesprekstarters en posters.
Bekijk hier meer informatie over deze gedragscampagne

 

contactpersonen-blok-Dick-800x450

Dick Voortman
Arbeidsverhoudingen (pensioen)

06 - 10 95 31 65
Stuur mij een e-mail

Gezondheids- en Bodycheck

DOEN! Gezondheids- en Bodycheck voor uw werknemers


Als werkgever bent u verplicht de Gezondheids- en Bodycheck aan te bieden aan medewerkers die risico's lopen.

Meer info op susag.nl

Nieuws

Meer nieuws

Uitgelicht

Uitgelicht-onderzoek TU Delft fysieke werkbelasting_1024x606

Nader onderzoek naar fysieke werkbelasting

Het verbeteren van duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de schilders- en onderhoudsbedrijfstak is een belangrijk aandachtspunt. We hebben te maken met vergrijzing en met veel functies die een zware fysieke belasting kennen. Mogelijk liggen er nieuwe oplossingen in de technologie zoals sensoren en robotica. Dit jaar introduceert Stichting Susag bijvoorbeeld het exoskelet dat is ontwikkeld met Festool. In samenwerking met de TU Delft wordt nader onderzocht wat er nog meer mogelijk is.

U leest het in OnderhoudNL Magazine

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt