Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid met de loopbaancheck, bij-

Duurzame inzetbaarheid

Maak gebruik van de beschikbare subsidieregelingen

Duurzame inzetbaarheid

Ook de werknemers in de schilder- en onderhoudssector moeten langer doorwerken tot hun pensioen. Maak gebruik van de hulpmiddelen gefinancierd door de bedrijfstak om duurzame inzetbaarheid te bevorderen.

beoordelingsgesprek-1024x350

De reserves van de voormalige Individuele Budget Regeling (IBR) zijn beschikbaar gesteld aan Stichting Mijn Carrière. De Stichting richt zich op het financieel ondersteunen van duurzame inzetbaarheid door middel van loopbaangesprekken of adviestrajecten en het volgen van scholing maar ook door te investeren in kennis van veilig werken.
Ga voor meer info naar startmijncarriere.nl

 

Duurzame inzetbaarheid en de cao

In de cao SAVG is afgesproken dat oudere werknemers sinds 1 januari 2022, op vrijwillige basis eerder kunnen stoppen met werken (RVU-regeling) of een dag minder kunnen gaan werken met 90% salaris en 100% pensioenopbouw (Generatiepact-regeling).
Regeling Vervroegd Uittreden


Regeling Generatiepact

 

Loopbaancheck, Adviesgesprek en Gezondheids- en Bodycheck (PAGO)

Als werkgever bent u volgens de Cao USAVG verplicht om medwerkers een Loopbaancheck, een Adviesgesprek en een Gezondheids- en Bodycheck (PAGO) aan te bieden. Medewerkers boven de 40 jaar mogen eens in de vijf jaar gebruik maken van een Loopbaancheck. De Loopbaancheck is een inventariserend gesprek, waarin een loopbaancoach samen met de medewerker zijn situatie in kaart brengt. Het Adviesgesprek is bedoeld om medewerkers zelfredzaam te maken en handvatten te geven voor een volgende stap in hun loopbaan.

Een Gezondheids en Bodycheck (PAGO) draagt bij door vroegtijdig gezondheidsrisico’s te signaleren ter voorkoming van gezondheidsschade in verband met risico’s in het werk. Stichting USAG selecteert de medewerkers die volgens de cao in aanmerking komen voor een Gezondheids- en Bodycheck. De onderzoeken vinden jaarlijks plaats in de periode van 1 januari t/m 31 maart en 1 oktober t/m 31 december. U kunt de Gezondheids- en Bodycheck laten uitvoeren door Arbo Unie en Adaptics.
Ga voor meer info naar susag.nl

 

vincent

Vincent Sapuletej

Arbeidsvoorwaarden
0182 - 556 131 | 06 10 95 31 65
Stuur mij een e-mail

Downloads

Gezondheids- en Bodycheck

DOEN! Gezondheids- en Bodycheck voor uw werknemers


Als werkgever bent u verplicht de Gezondheids- en Bodycheck aan te bieden aan medewerkers die risico's lopen.

Meer info op susag.nl

Nieuws

Meer nieuws

Uitgelicht

Uitgelicht-duurzame inzetbaarheid - exoskeletten_1024x606

Duurzame Inzetbaarheid

Nog meer hulpmiddelen voor duurzame inzetbaarheid op komst!

Langer doorwerken is ook in onze branche een must. Maar we willen onze mensen natuurlijk wel zo gezond mogelijk hun pensioen laten bereiken. Als lid van OnderhoudNL kunt u gebruik maken van allerlei hulpmiddelen om dat mogelijk te maken. Er wordt continu gewerkt aan uitbreiding van het aanbod. Daarvoor heeft OnderhoudNL aanspraak weten te maken op overheidssubsidie vanuit de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU).

U leest het in OnderhoudNL Magazine

Word nu een jaar lang gratis lid!

Specialisten in vastgoedonderhoud

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Meld u nu aan!