OnderhoudNL Restauratieschilders

Glas in lood, Markiezenhof

Sector Restauratieschilders

Sector Restauratieschilders

OnderhoudNL Restauratieschilders heeft als doel het behoud van het vakmanschap en het benoemen en bewaken van de restauratiekwaliteit. De sector staat aan de wieg van de Erkenningsregeling die door de markt is geaccepteerd als kwaliteitsstandaard, ondergebracht bij de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM).

Restauratieschilder aan het werk met vergulden

Leden

Alle leden van OnderhoudNL Restauratieschilders zijn in bezit zijn van het ERM-certificaat. Zij kwalificeren zich daarmee voor onderhoud en restauratie van historisch schilderwerk aan rijks- en provinciale monumenten, zoals Paleis het Loo in Apeldoorn, het Markiezenhof in Bergen op Zoom en het Aartsbisschoppelijk Paleis van Utrecht.

Partners

OnderhoudNL Restauratieschilders werkt nauw samen met de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM), de Raad voor Cultureel Erfgoed en monumentenorganisaties.

Word nu een jaar lang gratis lid!

Profiteer van onze kennismakingsaanbieding

Wij geven u nu een jaar lang gratis én vrijblijvend het OnderhoudNL proeflidmaatschap!

U betaalt gedurende een jaar na aanmelding geen contributie en bedrijfstakheffing. Het lidmaatschap stopt automatisch na een jaar. U wordt tijdens uw proeflidmaatschap door ons benaderd met informatie over verlenging.

Meld u nu aan!

OnderhoudNL Partners