OnderhoudNL Restauratieschilders

Glas in lood, Markiezenhof

Sector Restauratieschilders

Sector Restauratieschilders

OnderhoudNL Restauratieschilders heeft als doel het behoud van het vakmanschap en het benoemen en bewaken van de restauratiekwaliteit. De sector staat aan de wieg van de Erkenningsregeling die door de markt is geaccepteerd als kwaliteitsstandaard, ondergebracht bij de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM).

Restauratieschilder aan het werk met vergulden

Leden

Alle leden van OnderhoudNL Restauratieschilders zijn in bezit zijn van het ERM-certificaat of hebben de intentie om de certificatie middels audits door ERM/KIWA binnen één jaar na aanvang van het lidmaatschap te behalen. Zij kwalificeren zich daarmee voor onderhoud en restauratie van historisch schilderwerk aan rijks- en provinciale monumenten, zoals Paleis het Loo in Apeldoorn, het Markiezenhof in Bergen op Zoom en het Aartsbisschoppelijk Paleis van Utrecht.

Partners

OnderhoudNL Restauratieschilders werkt nauw samen met de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM), de Raad voor Cultureel Erfgoed en monumentenorganisaties. Ook zijn wij vertegenwoordigd in het GA-Platform Restauratie. Tien brancheorganisaties, die met ruim 400 aangesloten gespecialiseerde bedrijven aan de basis staan van het onderhoud en de restauratie van de Nederlandse monumenten, hebben zich verenigd in het GA-Platform Restauratie.
Meer informatie over het GA-Platform Restauratie

 

Word nu een jaar lang gratis lid!

Samen komen wij deze crisis door

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid en raakt ook onze sector. Niet alleen nu, maar vooral straks. Wij gaan u zo goed mogelijk helpen deze crisis te overwinnen en daarom kunt u nu 1 jaar lang gratis proeflid worden van OnderhoudNL.

Meld u nu aan!