OnderhoudNL Totaal

Schilders aan het werk in flatgebouw

Sector Totaal

Sector Totaal

OnderhoudNL Totaal behartigt de belangen van bedrijven die investerings- en onderhoudsopgaven uitvoeren binnen de bestaande woningvoorraad en daarbij de regie kunnen voeren. De sector promoot resultaatgerichte samenwerking (RGS) in de onderhouds- en renovatieketen en draagt actief bij aan de doorontwikkeling van RGS.

Binnenstad-Groningen-1024x350

Leden

Leden van Totaal voeren verduurzamings-, renovatie- en onderhoudsprojecten uit. Zij ontwikkelen onderhoudsscenario’s, gaan strategische partnerships aan met ketenpartijen én kunnen daarbij de regie voeren. Alle lidbedrijven kunnen resultaatgericht samenwerken en zijn in het bezit van VGO-keur.

Partners

Wij participeren in netwerken zoals het Nationaal Renovatie Platform en de Leercirkel RGS. We werken samen met koepelorganisatie Aedes inzake de Aedes Vernieuwingsagenda, met hogescholen en universiteiten en met het Bouw en Techniek Innovatie Centrum BTIC.

Onderzoek circulariteit

Binnen BTIC werken we aan innovatieve technieken en producten, nieuwe productiemethoden, nieuwe vormen van leren en kennisoverdracht en nieuwe manieren van aanbesteden. Dat gebeurt binnen verschillende onderzoeksprogramma’s, zoals het programma Integrale energietransitie bestaande bouw (IEBB). Wij leveren onze bijdrage als initiator en begeleider van twee onderzoeksprojecten over circulariteit:

  • De ontwikkeling van KPI’s voor CO2 en Circulariteit
  • Vooronderzoek naar de circulaire corporatiewoning

Meer over OnderhoudNL en de onderzoeken binnen BTIC

 

Word nu een jaar lang gratis lid!

Samen komen wij deze crisis door

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid en raakt ook onze sector. Niet alleen nu, maar vooral straks. Wij gaan u zo goed mogelijk helpen deze crisis te overwinnen en daarom kunt u nu 1 jaar lang gratis proeflid worden van OnderhoudNL.

Meld u nu aan!