Cao's en arbeidsvoorwaarden

Collectieve arbeidsvoorwaarden volgens de Cao SAG

Cao's en arbeidsvoorwaarden

Cao's

De meeste leden van OnderhoudNL vallen onder de cao voor het schilders-, afwerkings-, vastgoedonderhoud- en glaszetbedrijf (SAVG) en de Cao Uitvoeringsregelingen Schilders- Afwerkings-, Vastgoedonderhoud- en Glaszetbedrijf (USAVG).

Themablok cao_400x300
word nu lid van OnderhoudNL

Cao-onderhandelingen

De cao voor het schilders-, afwerkings-, vastgoedonderhoud- en glaszetbedrijven (SAVG) loopt van 1 oktober 2021 tot en met 31 oktober 2025. In de cao SAVG staan onder meer afspraken over arbeidsovereenkomst, loon, toeslagen, vergoedingen, leerlingen, uitzendkrachten, werktijden, verlof, vakantie, arbeidsomstandigheden, ziektekostenverzekering en pensioen. Lees hier alle berichten rondom de totstandkoming van deze cao. 

Loonstijging 10,3% cao SAVG

In het kader van de lopende cao geldt er per 1 januari 2023 een loonstijging van 10,3%. Lees hier de meest gestelde vragen over die loonstijging. Ook kunt u een model-brief downloaden die u kunt gebruiken richting uw opdrachtgevers om hen te informeren over prijsverhogingen en het gesprek aan te gaan. Download hier de loontabellen voor week 1 van 2023.

Cao SAVG Algemeen verbindend verklaard

De cao SAVG is algemeen verbindend verklaard. Dat betekent dat alle bedrijven die vallen onder de werkingssfeer van deze cao, deze moeten toepassen. De algemeen verbindend verklaring (AVV) geldt met ingang van week 1 van 2023. De tekst treft u hier aan.

Let op het verschil in premies

Het kabinet heeft besloten dat vanaf 2022 de loonsomgrens tussen kleine en middelgrote werkgevers op 25 keer het gemiddelde loon per medewerker ligt (was tot en met 2021 10 keer). Met deze verhoging wordt aangesloten bij de nieuwe premiedifferentiatie in de basispremie WAO/WIA (samen nu AOF: Arbeidsongeschiktheidsfonds) vanaf 2022. Deze differentiatie betekent een korting op de basispremie AOF voor kleine werkgevers. Vanaf de loonsom € 882.500 geldt die premiekorting niet. Het betreft hier een algemene premiekorting, dus niet specifiek voor schilders- en onderhoudsbedrijven. Hierdoor ontstaat er een nieuw verschil in de loonkosten tussen grote en kleine bedrijven in Nederland.

Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF)

Per 1 januari 2020 is de sectorpremie komen te vervallen en geldt een lage en een hoge premie voor AWF. De hoogte van de premie is afhankelijk van het type contract. De lage premie is van toepassing als aan drie voorwaarden wordt voldaan:

  • er is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
  • de arbeidsovereenkomst is schriftelijk
  • en er is geen sprake van een oproepovereenkomst.

De lage premie geldt ook voor medewerkers met een leerwerkovereenkomst op grond van de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) en voor medewerkeers die bij aanvang van het aangiftetijdvak jonger zijn dan 21 jaar en in dat aangiftetijdvak maximaal 48 verloonde uren (vierwekenaangifte) c.q. 52 verloonde uren (maandaangifte) hebben. In andere gevallen is de hoge premie van toepassing.

Cao USAVG

Naast de cao SAVG is er ook de cao Uitvoeringsregelingen Schilders- Afwerkings-, Vastgoedonderhoud- en Glaszetbedrijf (USAVG). Dit is een zogenaamde fonds-cao, waarin regelingen beschreven staan waarvoor premie wordt geheven. Denk daarbij aan een collectieve ongevallenverzekering en instrumenten in het kader van duurzame inzetbaarheid zoals de loopbaancheck en de Gezondheids- en Bodycheck (PAGO). 

Uitvoering cao-regelingen

De Eendracht in Den Haag voert de cao-regelingen uit namens de Stichting Uitvoeringsregelingen Schilders- Afwerkings- en Glaszetbedrijf (Stichting USAG). De stichting wordt bestuurd door OnderhoudNL en de vakbond LBV.

Meer over Stichting USAG

 

Project Imago

Uit onderzoek blijkt dat onze sector een achterblijvend imago heeft. Met een krappe arbeidsmarkt en een grote werkvoorraad hebben we dus een gat te dichten. Dat imago willen we de komende jaren extra glans geven. Samen met u!
Meer over het project Imago

 

vincent

Vincent Sapuletej

Arbeidsvoorwaarden
0182 - 556 131 | 06 10 95 31 65
Stuur mij een e-mail

Downloads

OnderhoudNL Handboek P&O


Ondersteuning nodig bij uw personeelsbeleid? Gebruik het OnderhoudNL Handboek P&O voor praktische informatie over instroom, doorstroom en uitstroom van personeel.

Naar Handboek P&O

P&O-netwerk

Houdt u zich bezig met personeelszaken binnen uw organisatie? Sluit u aan bij het P&O-netwerk van OnderhoudNL.

Meer over het P&O-netwerk

Nieuws

Meer nieuws
Hoe fit is uw bedrijf?

Als werkgever bent u verplicht de Gezondheids- en Bodycheck aan te bieden aan werknemers die risico lopen.

De check – ook bekend als de PAGO (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek) – wordt uitgevoerd door medisch specialisten. De kosten van deze check worden betaald door de Stichting USAG.

Meer info op susag.nl

Word nu een jaar lang gratis lid!

Specialisten in vastgoedonderhoud

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Meld u nu aan!