Cao's en arbeidsvoorwaarden

Collectieve arbeidsvoorwaarden volgens de Cao SAG

Cao's en arbeidsvoorwaarden

Cao's

De meeste leden van OnderhoudNL vallen onder de cao voor het schilders-, afwerkings-, vastgoedonderhoud- en glaszetbedrijf (SAVG) en de Cao Uitvoeringsregelingen Schilders- Afwerkings-, Vastgoedonderhoud- en Glaszetbedrijf (USAVG).

Themablok cao_400x300
Cao_1024x606

Cao-onderhandelingen

De cao voor het schilders-, afwerkings-, vastgoedonderhoud- en glaszetbedrijven (SAVG) loopt van 1 oktober 2021 tot en met 31 oktober 2025. In de cao SAVG staan onder meer afspraken over arbeidsovereenkomst, loon, toeslagen, vergoedingen, leerlingen, uitzendkrachten, werktijden, verlof, vakantie, arbeidsomstandigheden, ziektekostenverzekering en pensioen. Lees hier alle berichten rondom de totstandkoming van deze cao.

Loonstijging

In de afgelopen periode is de voortgang met betrekking tot de loonsverhoging voor 2024 helaas vertraagd door verschil in uitleg van de opgestelde Cao-teksten. Deze vertraging heeft bij veel leden de relatie met opdrachtgevers onder druk gezet. Daarom heeft het bestuur op 16 november besloten de loonsverhoging van 3,3% per 1 januari a.s. in te laten gaan. In het reguliere Cao-overleg zullen de verschillen in uitleg nader worden besproken om herhaling hiervan in de toekomst te voorkomen.. Bekijk hieronder onze berichtgeving over de cao:

Ook kunt u een model-brief downloaden die u kunt gebruiken richting uw opdrachtgevers om hen te informeren over prijsverhogingen en het gesprek aan te gaan. Download hier de loontabellen per week 1 van 2024 met indexatie per 1 juli 2024.

Cao SAVG Algemeen verbindend verklaard

De cao SAVG is algemeen verbindend verklaard. Dat betekent dat alle bedrijven die vallen onder de werkingssfeer van deze cao, deze moeten toepassen. De algemeen verbindend verklaring (AVV) geldt met ingang van week 1 van 2023. De tekst treft u hier aan. Soms kan een bedrijf echter behoefte hebben aan een overstap naar een andere cao die beter past bij de veranderende activiteiten van het bedrijf. Soms is een overstap zelfs verplicht als de activiteiten van het bedrijf zodanig veranderen dat een andere cao van toepassing is.
Meer over overstappen naar een andere cao

 

Cao USAVG

Naast de cao SAVG is er ook de cao Uitvoeringsregelingen Schilders- Afwerkings-, Vastgoedonderhoud- en Glaszetbedrijf (USAVG). Dit is een zogenaamde fonds-cao, waarin regelingen beschreven staan waarvoor premie wordt geheven. Denk daarbij aan een collectieve ongevallenverzekering en instrumenten in het kader van duurzame inzetbaarheid zoals de loopbaancheck en de Gezondheids- en Bodycheck (PAGO). 

Stichting USAG

De Eendracht in Den Haag voert de cao-regelingen uit namens de Stichting Uitvoeringsregelingen Schilders- Afwerkings- en Glaszetbedrijf (Stichting USAG). De stichting wordt bestuurd door OnderhoudNL en de vakbond LBV.
Meer over Stichting USAG

 

Campagne 'Wij Onderhouden Van' 

Uit onderzoek blijkt dat onze sector een achterblijvend imago heeft. Met een krappe arbeidsmarkt en een grote werkvoorraad hebben we dus een gat te dichten. Dat imago willen we de komende jaren extra glans geven. Samen met u!
Meer over de campagne Wij Onderhouden Van

 

Nieuws

Meer nieuws
Hoe fit is uw bedrijf?

Als werkgever bent u verplicht de Gezondheids- en Bodycheck aan te bieden aan werknemers die risico lopen.

De check – ook bekend als de PAGO (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek) – wordt uitgevoerd door medisch specialisten. De kosten van deze check worden betaald door de Stichting USAG.

Meer info op susag.nl

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt