Cao's en arbeidsvoorwaarden

Collectieve arbeidsvoorwaarden volgens de Cao SAG

Cao's en arbeidsvoorwaarden

Cao's

De meeste leden van OnderhoudNL vallen onder de cao voor het schilders-, afwerkings-, vastgoedonderhoud- en glaszetbedrijf (SAVG) en de Cao Uitvoeringsregelingen Schilders- Afwerkings-, Vastgoedonderhoud- en Glaszetbedrijf (USAVG).

Themablok cao_400x300
word nu lid van OnderhoudNL

Nieuwe cao SAVG

De nieuwe cao voor het schilders-, afwerkings-, vastgoedonderhoud- en glaszetbedrijven (SAVG) loopt van 1 oktober 2021 tot en met 31 oktober 2025. Bekijk op deze pagina hoe de onderhandelingen verlopen zijn. In de cao SAVG staan onder meer afspraken over arbeidsovereenkomst, loon, toeslagen, vergoedingen, leerlingen, uitzendkrachten, werktijden, verlof, vakantie, arbeidsomstandigheden, ziektekostenverzekering en pensioen. 

Let op het verschil in premies

De definitieve loonkostenstijging voor de nieuwe cao SAVG per 2022 hangt sterk af van de bedrijfsgrootte. De SVW (sociale verzekeringswet)-premies zijn namelijk gedifferentieerd. 'Grote’ bedrijven (loonsom > € 882.500,-) kennen hierdoor een loonkostenstijging van 4,92% en ‘kleine’ bedrijven (loonsom < € 882.500,-) een stijging van 3,77%. Meer informatie over de loonkostenstijging leest u hier.

Cao USAVG

Daarnaast is er de cao Uitvoeringsregelingen Schilders- Afwerkings-, Vastgoedonderhoud- en Glaszetbedrijf (USAVG). Dit is een zogenaamde fonds-cao, waarin regelingen beschreven staan waarvoor premie wordt geheven. Denk daarbij aan een collectieve ongevallenverzekering en instrumenten in het kader van duurzame inzetbaarheid zoals de loopbaancheck en de Gezondheids- en Bodycheck (PAGO). 

Uitvoering cao-regelingen

De Eendracht in Den Haag voert de cao-regelingen uit namens de Stichting Uitvoeringsregelingen Schilders- Afwerkings- en Glaszetbedrijf (Stichting USAG). De stichting wordt bestuurd door OnderhoudNL en de vakbond LBV.

Meer over Stichting USAG

 

Project Imago

Uit onderzoek blijkt dat onze sector een achterblijvend imago heeft. Met een krappe arbeidsmarkt en een grote werkvoorraad hebben we dus een gat te dichten. Dat imago willen we de komende jaren extra glans geven. Samen met u!
Meer over het project Imago

 

vincent

Vincent Sapuletej

Arbeidsvoorwaarden
0182 - 556 131 | 06 10 95 31 65
Stuur mij een e-mail

Downloads

OnderhoudNL Handboek P&amp;O


Ondersteuning nodig bij uw personeelsbeleid? Gebruik het OnderhoudNL Handboek P&O voor praktische informatie over instroom, doorstroom en uitstroom van personeel.

Naar Handboek P&O

P&O-netwerk

Houdt u zich bezig met personeelszaken binnen uw organisatie? Sluit u aan bij het P&O-netwerk van OnderhoudNL.

Meer over het P&O-netwerk

Nieuws

Meer nieuws
Hoe fit is uw bedrijf?

Als werkgever bent u verplicht de Gezondheids- en Bodycheck aan te bieden aan werknemers die risico lopen.

De check – ook bekend als de PAGO (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek) – wordt uitgevoerd door medisch specialisten. De kosten van deze check worden betaald door de Stichting USAG.

Meer info op susag.nl

Word nu een jaar lang gratis lid!

Specialisten in vastgoedonderhoud

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Meld u nu aan!