Arbobeleid

Arbobeleid: Arbobeleid: arbeidsomstandigheden, pre

Arbobeleid

Arbobeleid

Werkgevers moeten ervoor te zorgen dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken. De mate van bescherming die zij moeten bieden, is door de overheid vastgelegd in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Om deze wetten nauwkeurig na te leven, moet elk bedrijf een arbobeleid voeren.

Arbobeleid: arbeidsomstandigheden, preventie en zi

Samen met de sociale partners zijn voor de sector een aantal hulpmiddelen ontwikkeld, zoals arbocatalogi en een erkende branche-RI&E. In de Cao SAG en Cao USAG zijn (aanvullende) bepalingen over arbeidsomstandigheden, het inzetten van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en duurzame inzetbaarheid opgenomen.

Waaruit bestaat het arbobeleid?

 1. Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

  In een RI&E staat welke risico’s er binnen het bedrijf zijn met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van werknemers. Voor de schilders- en onderhoudssector heeft OnderhoudNL een erkende branche-RI&E opgesteld. OnderhoudNL-leden kunnen tot april 2022 kosteloos gebruikmaken van de basislicentie van het online systeem.

 2. Preventiemedewerker

  Bedrijven zijn verplicht om ten minste één werknemer aan te wijzen als preventiemedewerker. Heeft het bedrijf niet meer dan 25 werknemers, dan mag de werkgever zelf de taken van de preventiemedewerker op zich nemen. In alle gevallen moet de preventiemedewerker binnen het bedrijf werken. OnderhoudNL organiseert voor lidbedrijven de training RI&E inclusief preventiemedewerker.

 3. Ziekteverzuimbegeleiding (Bedrijfsarts en Arbodienst)

  Bij ziekteverzuim moet de begeleiding van de zieke werknemer door een bedrijfsarts (al dan niet aangesloten bij een arbodienst) worden uitgevoerd.

 4. Arbodeskundige

  Werkgevers moeten toegang verlenen aan een arbodeskundige, bijvoorbeeld een bedrijfsarts of arbeidshygiënist.

  Basiscontract

  Iedere werkgever moet beschikken over een eigen overeenkomst met een arbodienst of bedrijfsarts: het basiscontract. Hierin staat bij welke taken de werkgever zich in ieder geval moet laten ondersteunen door een arbodienstverlener of bedrijfsarts. Werkgevers zijn wettelijk verplicht om zich door deskundigen (de bedrijfsarts, veiligheidsdeskundige, arbeidshygiënist en/of de arbeids- en organisatiedeskundige) te laten bijstaan bij:

  Kijk op arboportaal.nl welke punten nog meer onderdeel van het basiscontract moeten zijn. Het staat de werkgever overigens vrij om, in overleg met zijn werknemers en de arbodienstverleners, meer taken op te nemen: het basispluscontract.

 5. PAGO

  Werknemers moeten de mogelijkheid hebben om een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) te ondergaan. Dit is in de Cao SAG en USAG opgenomen. De Stichting USAG zorgt voor de uitvoering van deze regeling. Werknemers ontvangen eens in de 2 of 4 jaar een uitnodiging. Werkgevers krijgen hier bericht over en kunnen ook via het portaal controleren welke werknemers wanneer een uitnodiging ontvangen. Kijk voor meer info op susag.nl of neem contact op via info@susag.nl of 085 – 210 10 57.

 6. Bedrijfshulpverlening

  Binnen het bedrijf moet minimaal één bedrijfshulpverlener (bhv’er) aanwezig zijn met certificaat. Een eventuele reanimatie vindt plaats volgens de reanimatierichtlijn. OnderhoudNL organiseert trainingen Bedrijfshulpverlening (BHV).'

  Vanuit de Arbowet en VCA worden geen eisen gesteld aan het aantal getrainde BHV-ers of de soort training die ze gevolgd hebben. Het aantal BHV-ers moet wel zijn afgestemd op de risico’s binnen het bedrijf. Veel schilders- en onderhoudsbedrijven voeren projecten uit met twee vakmensen per project. Het is lastig en kostbaar om voor elke werkplek één BHV-er op te leiden. Bovendien is het handig als elke medewerker enige basiskennis heeft over EHBO-handelingen en brand blussen. Dit kan door uw medewerkers de gratis online training ‘Basiskennis BHV’ bij www.mijnvakmijnontwikkeling.nl te laten volgen. Na het volgen van deze training zijn de medewerkers geen gecertificeerde BHV-ers, maar ze hebben wel de basiskennis in huis.

 7. Voorlichting over veiligheid

  Bedrijven moeten hun werknemers voorlichting en instructies geven over veilig en gezond werken. Om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, hebben de sociale partners arbocatalogi opgesteld voor schilders, glaszetters en metaalconserveerders. Ook investeert de sector in kennis van veilig werken. Zo is er bijvoorbeeld subsidie voor het volgen van trainingen over veiligheid.

Naar thema Arbo & Milieu
contactpersonen-blok-koen_800x450

Koen van Domselaar
Arbo & Milieu

06-83 52 54 60
Stuur mij een e-mail

Wist u dat...


de werknemer het recht heeft om – met behoud van loon – het werk te onderbreken totdat de werkgever de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking stelt, en dat de werkgever op zijn beurt boetes kan opleggen aan werknemers die veiligheidsvoorschriften niet opvolgen?

Download de Cao SAG

Gezondheids- en Bodycheck

DOEN! Gezondheids- en Bodycheck voor uw werknemers


Als werkgever bent u verplicht de Gezondheids- en Bodycheck aan te bieden aan medewerkers die risico's lopen.

Meer info op susag.nl

Inspectie SZW heeft een handige tool waarmee u kunt checken of u uw arbobeleid op orde heeft: zelfinspectiemodule
Arbo op orde.

> Doe de check

Nieuws

Meer nieuws

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt