Functioneringsgesprekken

Functioneringsgesprek

Functioneringsgesprekken

Functioneringsgesprekken

Om het functioneren van uw werknemers te evalueren, voert u als leidinggevende regelmatig (minimaal eens per jaar) functioneringsgesprekken. Daarbij ligt de focus op de uitvoering van de werkzaamheden maar ook op persoonlijk vlak.

HR-iconen op glazen wand

Een functioneringsgesprek is een gesprek tussen werknemer en leidinggevende om vast te stellen welke bijdrage van de werknemer in de komende periode verwacht wordt. Ook wordt er gekeken naar eventuele verbeterpunten, waarover afspraken worden gemaakt.

Schriftelijk vastleggen

Het schriftelijk vastleggen (in het personeelsdossier) is belangrijk omdat dit de basis vormt voor een uiteindelijke beoordeling van uw werknemer op een later moment. Ook is dossieropbouw onmisbaar bij ontslag wegens disfunctioneren. 

Disfunctioneren

Als een medewerker zijn werk niet goed doet, dan is het belangrijk dat u hem daar tijdig op wijst en de kans geeft zijn functioneren te verbeteren.

  • Leg vast waar het tekortschieten van de werknemer uit bestaat. Beschrijf dit zo concreet mogelijk en maak de afspraken objectief bepaalbaar.
  • Wijs de werknemer tijdig op het tekortschieten en leg functionerings- en beoordelingsgesprekken vast in een verslag. Wat tijdig is, hangt af van de omstandigheden, maar kaart het aan op het moment dat er sprake van is. Raadpleeg het Handboek P&O voor meer informatie.
  • Beschrijf de genomen maatregelen van beide partijen om het functioneren te verbeteren: scholing, begeleiding, verbetertraject(en), etc. Medewerkers hebben de verplichting om zich voor verbetering van het functioneren in te spannen.
  • Leg vast dat ontslag het gevolg kan zijn van het niet verbeteren van het functioneren.
  • Zorg dat alle gespreksverslagen en eventuele verbetertrajecten goed (objectief) gedocumenteerd worden in het personeelsdossier.
Ledenadvies_800x450

Stichting Mijn Carrière

Logo Stichting Mijn Carrière


Stichting Mijn Carrière, opgericht door OnderhoudNL en de vakorganisaties FNV en CNV, investeert in duurzame inzetbaarheid en veilig werken in de sector.

Als werkgever kunt u subsidie aanvragen voor een adviesgesprek met een loopbaancoach, een loopbaantraject, scholing gericht op inzetbaarheid en scholing op het gebied van veilig werken.

Daarnaast is er compensatie voor de salariskosten (verletkosten) voor de dagen dat de werknemer scholing, adviesgesprekken of een loopbaantraject volgt.

Naar startmijncarriere.nl

Nieuws

Meer nieuws

Word nu een jaar lang gratis lid!

Samen komen wij deze crisis door

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid en raakt ook onze sector. Niet alleen nu, maar vooral straks. Wij gaan u zo goed mogelijk helpen deze crisis te overwinnen en daarom kunt u nu 1 jaar lang gratis proeflid worden van OnderhoudNL.

Meld u nu aan!

OnderhoudNL_Partnerlogo_800x803