Inhuren uitzendkrachten

Toevoegen ontbrekend puzzelstuk

Inhuren uitzendkrachten

Inhuren uitzendkrachten

U kunt uitzendkrachten inhuren via een uitzendbureau. Of iemand voordragen om via een uitzendbureau bij u te gaan werken. In alle gevallen zijn er drie partijen: u als inlener, het uitzendbureau als uitlener en de uitzendkracht.

Uitgestoken hand tijdens aanstellingsgesprek

Het uitzendbureau is de formele (juridische) werkgever van de uitzendkracht(en). U bent als inlenend bedrijf dus zelf geen werkgever. Tussen u en het uitzendbureau is sprake van een overeenkomst van opdracht. Bij het inhuren van uitzendkrachten is het verstandig om op de onderstaande volgende zaken te letten.

 • Registratie Kamer van Koophandel

  Volgens de cao mag u alleen in zee gaan met bonafide uitzendorganisaties. Het is dus uw taak om een en ander te controleren voordat u een uitzendkracht aantrekt. Voor uitzendorganisaties geldt een registratieplicht bij de Kamer van Koophandel. Controleer de registratie in het handelsregister op kvk.nl.

 • Certificatie van NEN 4400-1/4400-2

  Uitzendorganisaties moeten ook gecertificeerd zijn. Volgens de cao mag u uitsluitend gebruik maken van in Nederland gevestigde uitzendbureaus die gecertificeerd zijn volgens NEN 4400-1. Uitzendbureaus die in het buitenland zijn gevestigd, moeten op hun beurt gecertificeerd zijn volgens NEN 4400-2. U kunt de certificatie gemakkelijk natrekken via normeringarbeid.nl.

 • Juistheid van identiteitsbewijs

  Controleer voor de aanvang van de werkzaamheden het identiteitsbewijs van de uitzendkracht. Het is aan u om te bepalen of degene die voor u staat overeenkomt met het identificatiebewijs. U mag geen kopie bewaren in uw administratie, maar u kunt volstaan met het vastleggen van bepaalde gegevens in uw administratie. U moet bij een eventuele controle van de Arbeidsinspectie aan kunnen tonen dat u het identiteitsbewijs van de uitzendkracht hebt gecontroleerd.

  Huurt u een buitenlandse flexkracht in? Check dan ook of hij een tewerkstellingsvergunning heeft. Die moet zijn aangevraagd door het uitzendbureau.

 • Betalingsgedrag sociale premies

  Werkgevers worden ook aansprakelijk gesteld als de (juiste) sociale premies niet worden overgemaakt aan de Belastingdienst en het UWV door het uitzendbureau. U kunt voorafgaand aan de uitzendovereenkomst een verklaring van goed betalingsgedrag van het uitzendbureau opvragen omtrent de afdrachtverplichtingen voor loonbelasting en sociale verzekeringspremies.

  Huurt u een buitenlandse flexkracht in? Zorg dan voor een kopie van de A-1 verklaring. Deze verklaring (12 maanden geldig) geeft u het bewijs dat de flexkracht in eigen land verzekerd is en daar premies betaalt.

Checklist

Werkgevers die uitzendkrachten inlenen moeten ervoor zorgen dat uitzendbureaus de juiste arbeidsvoorwaarden toepassen. De CAO SAVG verplicht werkgevers dit te checken. Gebruik onderstaande vragen en antwoorden als een checklist om na te gaan of aan de voorwaarden bij het inlenen van uitzendkrachten wordt voldaan. 

Ledenadvies_800x450

Producten

Tip: vraag om een g-rekening

Wilt u geen risico lopen op loonheffingsclaims? Vraag de uitlener dan een zogenaamde g-rekening (geblokkeerde rekening) te openen of open indien nodig zelf een g-rekening voor betalingen aan het UWV en de Belastingdienst.

Meer over de g-rekening

OnderhoudNL Personeel, vakmensen met zekerheid

Door samen te werken met OnderhoudNL Personeel kunt u als onderhoudsbedrijf ook in de huidige markt blijven beschikken over gekwalificeerde vakmensen.

Als OnderhoudNL-lid heeft u bovendien voorrang bij de plaatsing!

Naar OnderhoudNL Personeel

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt