Pensioenregeling

Pensioenregeling

Pensioenregeling

Verplicht deelnemen aan BPF Schilders

Pensioenregeling

Onze bedrijfstak kent een bedrijfstakeigen pensioenfonds: BPF Schilders. Iedereen die in de bedrijfstak werkt - met uitzondering van Directeur Groot Aandeelhouders (DGA's) - is verplicht om deel te nemen aan het bedrijfstakeigen pensioenfonds.

Oudere werknemer met mountainbike in herfstbos

Nieuwe pensioenwet

De Wet Toekomst Pensioenen (WTP) is een feit. Sociale partners zijn met het bestuur van BPF Schilders bezig om de pensioenregeling aan te passen aan deze nieuwe pensioenwet. Hier voeren OnderhoudNL, CNV Vakmensen, FNV Bouwen en Wonen, LBV en het bestuur van BPF Schilders steeds intensiever gesprekken over. Partijen zijn het erover eens dat nu van wege de nieuwe wet, niet opeens een hele andere pensioenregeling moet worden afgesproken. Toch zijn er dan nog steeds wel een aantal belangrijke keuzes te maken, waarover u als lid van OnderhoudNL vragen  moeten kunnen stellen en uw mening moet kunnen geven. Lees hier onze berichtgeving over de gang van zaken richting een nieuwe pensioenregeling:

Uitvoering pensioenregeling

De pensioenregeling is een arbeidsvoorwaarde. Dat betekent dat cao-partijen de afspraken maken over de inhoud van de regeling. Vervolgens is de uitvoering van de regeling opgedragen aan (het bestuur van) BPF Schilders. Het BPF-bestuur heeft het uitvoeren van de regeling ondergebracht bij een uitvoeringsorganisatie. Dat is PGGM in Zeist. Voor BPF Schilders is er een aparte site met alle informatie over de pensioenregeling: bpfschilders.nl.

Pensioenuitkering

De pensioenuitkering is een geïndexeerd middelloon pensioen. Met andere woorden: de uitkering is gebaseerd op het gemiddelde loon dat de deelnemer in zijn loopbaan heeft ontvangen. Het gemiddelde wordt zo mogelijk aangepast aan de prijsstijgingen. Dit heet toeslagverlening of indexering. Of dit mogelijk is, hangt vooral af van de dekkingsgraad van het pensioenfonds.

Eerder met pensioen

Medewerkers bouwen geen VUT of Vroegpensioen meer op. De regeling van BPF Schilders maakt het toch mogelijk om eerder dan de AOW-datum met pensioen te gaan. Hoe werkt dat?

Stel dat jaarlijks 1,875% pensioenaanspraak wordt opgebouwd. Als de deelnemer 45 jaar heeft gewerkt in de bedrijfstak, heeft hij 84,375% van het gemiddeld verdiende loon aan pensioen opgebouwd. Let op: tijdens werkloosheid wordt geen pensioen opgebouwd. Normaal gesproken is een pensioenuitkering gebaseerd op een percentage van 70% van het middelloon. In dit voorbeeld is dus 14,375% extra pensioen opgebouwd. Deze extra opbouw kan de medewerker gebruiken om het pensioen eerder te laten ingaan dan zijn AOW-leeftijd.

Voor het actuele opbouwpercentage en de pensioenregeling als geheel verwijzen wij graag naar bpfschilders.nl.

contactpersonen-blok-Dick-800x450

Dick Voortman
Arbeidsverhoudingen (pensioen)

06 - 10 95 31 65
Stuur mij een e-mail

Producten

Pensioenplanner

Pensioenplanner


Bent u deelnemer van BPF Schilders? Ga dan naar de pensioenplanner op infodesk.nl om te berekenen hoeveel pensioen u kunt verwachten.

Naar pensioenplanner

Uitgelicht

Uitgelicht OnderhoudNL Magazine 2024-Pensioendialoog Kerngroep Peter Roos en Dick Voortman_1024x606

Op weg naar het nieuwe pensioenstelsel: de kerngroep

Op 1 januari 2026 gaat de nieuwe pensioenregeling in. Dat lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen zijn al in volle gang. In dit magazine laten we dit jaar personen aan het woord die daar een rol in spelen. Deze keer twee vertegenwoordigers namens de sociale partners: Dick Voortman namens OnderhoudNL en Peter Roos namens FNV Bouwen & Wonen.

U leest het in OnderhoudNL Magazine

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt