Pensioenregeling

Pensioenregeling

Pensioenregeling

Verplicht deelnemen aan BPF Schilders

Pensioenregeling

Onze bedrijfstak kent een bedrijfstakeigen pensioenfonds: BPF Schilders. Iedereen die in de bedrijfstak werkt - met uitzondering van Directeur Groot Aandeelhouders (DGA's) - is verplicht om deel te nemen aan het bedrijfstakeigen pensioenfonds.

Oudere werknemer met mountainbike in herfstbos

De pensioenregeling is een arbeidsvoorwaarde. Dat betekent dat cao-partijen de afspraken maken over de inhoud van de regeling. Vervolgens is de uitvoering van de regeling opgedragen aan (het bestuur van) BPF Schilders. Het BPF-bestuur heeft het uitvoeren van de regeling ondergebracht bij een uitvoeringsorganisatie. Dat is PGGM in Zeist. Voor BPF Schilders is er een aparte site met alle informatie over de pensioenregeling: bpfschilders.nl.

Pensioenuitkering

De pensioenuitkering is een geïndexeerd middelloon pensioen. Met andere woorden: de uitkering is gebaseerd op het gemiddelde loon dat de deelnemer in zijn loopbaan heeft ontvangen. Het gemiddelde wordt zo mogelijk aangepast aan de prijsstijgingen. Dit heet toeslagverlenening of indexering. Of dit mogelijk is, hangt vooral af van de dekkingsgraad van het pensioenfonds.

Eerder met pensioen

Werknemers bouwen geen VUT of Vroegpensioen meer op. De regeling van BPF Schilders maakt het toch mogelijk om eerder dan de AOW-datum met pensioen te gaan. Hoe werkt dat?

Stel dat jaarlijks 1,875% pensioenaanspraak wordt opgebouwd. Als de deelnemer 45 jaar heeft gewerkt in de bedrijfstak, heeft hij 84,375% van het gemiddeld verdiende loon aan pensioen opgebouwd. Let op: tijdens werkloosheid wordt geen persioen opgebouwd. Normaal gesproken is een pensioenuitkering gebaseerd op een percentage van 70% van het middelloon. In dit voorbeeld is dus 14,375% extra pensioen opgebouwd. Deze extra opbouw kan de werknemer gebruiken om het pensioen eerder te laten ingaan dan zijn AOW-leeftijd.

Voor het actuele opbouwpercentage en de pensioenregeling als geheel verwijzen wij graag naar bpfschilders.nl.

Ledenadvies_800x450

Producten

Pensioenplanner

Pensioenplanner


Bent u deelnemer van BPF Schilders? Ga dan naar de pensioenplanner op infodesk.nl om te berekenen hoeveel pensioen u kunt verwachten.

Naar pensioenplanner

Uitgelicht

Uitgelicht-pensioendialoog-Rob Hagemans_1024x606

Beleggen en de balans tussen risico en rendement

BPF Schilders doet het goed in haar beleggingen. In 2020 werd een rendement behaald van 6,34%. Totaal is de pensioenpot ruim 9 miljard euro waard. Hoe doet BPF Schilders dat? Ondernemer Rob Hagemans legde deze vraag - en nog een paar andere - voor aan Evalinde Eelens. Zij is bestuurslid namens OnderhoudNL met expertise op het gebied van vermogensbeheer. 

U leest het in OnderhoudNL Magazine

Word nu een jaar lang gratis lid!

Samen komen wij deze crisis door

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid en raakt ook onze sector. Niet alleen nu, maar vooral straks. Wij gaan u zo goed mogelijk helpen deze crisis te overwinnen en daarom kunt u nu 1 jaar lang gratis proeflid worden van OnderhoudNL.

Meld u nu aan!