Pensioenregeling

Pensioenregeling

Pensioenregeling

Verplicht deelnemen aan BPF Schilders

Pensioenregeling

Onze bedrijfstak kent een bedrijfstakeigen pensioenfonds: BPF Schilders. Iedereen die in de bedrijfstak werkt - met uitzondering van Directeur Groot Aandeelhouders (DGA's) - is verplicht om deel te nemen aan het bedrijfstakeigen pensioenfonds.

Oudere werknemer met mountainbike in herfstbos

De pensioenregeling is een arbeidsvoorwaarde. Dat betekent dat cao-partijen de afspraken maken over de inhoud van de regeling. Vervolgens is de uitvoering van de regeling opgedragen aan (het bestuur van) BPF Schilders. Het BPF-bestuur heeft het uitvoeren van de regeling ondergebracht bij een uitvoeringsorganisatie. Dat is PGGM in Zeist. Voor BPF Schilders is er een aparte site met alle informatie over de pensioenregeling: bpfschilders.nl.

Pensioenuitkering

De pensioenuitkering is een geïndexeerd middelloon pensioen. Met andere woorden: de uitkering is gebaseerd op het gemiddelde loon dat de deelnemer in zijn loopbaan heeft ontvangen. Het gemiddelde wordt zo mogelijk aangepast aan de prijsstijgingen. Dit heet toeslagverlenening of indexering. Of dit mogelijk is, hangt vooral af van de dekkingsgraad van het pensioenfonds.

Eerder met pensioen

Werknemers bouwen geen VUT of Vroegpensioen meer op. De regeling van BPF Schilders maakt het toch mogelijk om eerder dan de AOW-datum met pensioen te gaan. Hoe werkt dat?

Stel dat jaarlijks 1,875% pensioenaanspraak wordt opgebouwd. Als de deelnemer 45 jaar heeft gewerkt in de bedrijfstak, heeft hij 84,375% van het gemiddeld verdiende loon aan pensioen opgebouwd. Let op: tijdens werkloosheid wordt geen persioen opgebouwd. Normaal gesproken is een pensioenuitkering gebaseerd op een percentage van 70% van het middelloon. In dit voorbeeld is dus 14,375% extra pensioen opgebouwd. Deze extra opbouw kan de werknemer gebruiken om het pensioen eerder te laten ingaan dan zijn AOW-leeftijd.

Voor het actuele opbouwpercentage en de pensioenregeling als geheel verwijzen wij graag naar bpfschilders.nl.

Ledenadvies_800x450

Producten

Pensioenplanner

Pensioenplanner


Bent u deelnemer van BPF Schilders? Ga dan naar de pensioenplanner op infodesk.nl om te berekenen hoeveel pensioen u kunt verwachten.

Naar pensioenplanner

Uitgelicht

Uitgelicht-pensioendialoog-Klaas Verbeek_1024x606

“Hoe zeker is mijn pensioenuitkering?”

Kort voor de zomervakantie ging Klaas Verbeek met pensioen. Hij werkte maar liefst 51 jaar bij Schildersbedrijf Gabriël in Eerbeek. Als kersverse gepensioneerde legt hij graag zijn vragen voor aan Mark Rosenberg van het bestuur van BPF Schilders.

U leest het in OnderhoudNL Magazine

Word nu een jaar lang gratis lid!

Specialisten in vastgoedonderhoud

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Meld u nu aan!