Koers

Vlaggen OnderhoudNL_1024x350

De koers van OnderhoudNL

OnderhoudNL Beleidsprogramma 2020-2023

Koers

Het beleidsplan van OnderhoudNL speelt in op de veranderingen die de afgelopen periode zijn ontstaan. Samengevat kiest het bestuur ervoor om voor de komende jaren het zwaartepunt voor de beleidsontwikkeling te richten op vier programma’s : Klimaat, Ontwikkeling, Ketensamenwerking en Arbeidsverhoudingen.

bosco-verticale-in-milaan_1024x350

Verduurzaming van de gebouwde omgeving

Zo is het Klimaatakkoord, na jarenlange voorbereiding, eindelijk een feit geworden en moet daar uitvoering aan gegeven worden. De verduurzaming van de gebouwde omgeving die voor de deur staat kent geen vergelijkbare uitdaging in onze bedrijfstak. De komende 30 jaar zal er alles van onze bedrijfstak gevraagd worden om de co2-neutraliteit van de gebouwde omgeving in 2050 te realiseren.

Een leven lang ontwikkelen

OnderhoudNL kan daar, als branche-organisatie en facilitator een grote rol in spelen op het gebied van verspreiding van kennis en kunde, hetgeen we Leven lang Ontwikkelen noemen, de verduurzamingsaanpak middels Ketensamenwerking en het reguleren van de arbeidsverhoudingen.

Ondernemingsorganisatie 

Dit laatste bracht OnderhoudNL er toe de ontwikkeling van een ondernemers- naar een ondernemingsorganisatie in te zetten omwille van het behoud van alle werkenden voor de eerdergenoemde mega-taak.
Naar Beleidsprogramma Klimaat
Naar Beleidsprogramma Ontwikkeling
Naar Beleidsprogramma Ketensamenwerking
Naar Beleidsprogramma Arbeidsverhoudingen

 

 

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt