Vakantie

Oranje parasols op strand

Vakantie

Vakantie

In Nederland heeft een werknemer die het hele jaar fulltime werkt recht op 20 vakantiedagen per jaar. Werknemers die vallen onder de Cao Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (SAG) die het hele jaar volledig werken, hebben bovenop deze 20 dagen recht op 5 bovenwettelijke vakantiedagen. 

Let op: Er zijn geen veranderingen in vrije dagen of opname van vakantiedagen vanwege het coronavirus. Lees hier meer over bij de meest gestelde vragen over corona.

Kalender met rode pin en vliegtuigsymbool

Berekenen vakantiedagen

Iemand die 5 dagen per week werkt, heeft recht op 4 x 5 = 20 wettelijke vakantiedagen per jaar. Werkt iemand een gedeelte van het jaar en/of parttime? Dan wordt het aantal vakantiedagen naar rato berekend. Dit geldt ook voor de bovenwettelijke vakantiedagen. 

Reageren op vakantieverzoek

Als u als werkgever heeft besloten om uw bedrijf niet te sluiten tijdens de bouwvak, of als de werknemer nog vakantiedagen over heeft, dan kan hij deze in overleg opnemen. U kunt een verzoek voor het opnemen van vakantie alleen weigeren als daarvoor zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn. Denk bijvoorbeeld aan te weinig mankracht.

Let op: reageert u niet binnen 2 weken op een verlofaanvraag, dan mag uw medewerker ervan uitgaan dat u het verzoek goedkeurt. Het is dus belangrijk vakantie-aanvragen goed in de gaten te houden.

Vervallen van vakantiedagen

Werknemers moeten de 20 wettelijke vakantiedagen van een jaar opnemen vóór 1 juli van het volgende jaar. De bovenwettelijke vakantiedagen vervallen pas na 5 jaar.

Uitgangspunt is dat de dagen die het eerst vervallen het eerst worden opgenomen. Als werkgever moet u de werknemer in staat stellen op tijd zijn vakantiedagen op te nemen, ook als hij nog een tegoed heeft uit vorige jaren. De bedoeling is dat er geen vakantiedagen waarop de werknemer recht heeft, verloren gaan.

Voorbeeld volgorde opnemen vakantiedagen
Ledenadvies_800x450

Downloads

Producten

Vakantiegeld

Werknemers krijgen jaarlijks een vakantietoeslag van 8 % (= 156 keer het PRIS-uurloon). Er wordt geen vakantietoeslag berekend over meeruren en overwerk. De uitbetaling vindt uiterlijk plaats in de maand juni.

Meer info in de Cao SAG

 

Nieuws

Meer nieuws

Word nu een jaar lang gratis lid!

Samen komen wij deze crisis door

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid en raakt ook onze sector. Niet alleen nu, maar vooral straks. Wij gaan u zo goed mogelijk helpen deze crisis te overwinnen en daarom kunt u nu 1 jaar lang gratis proeflid worden van OnderhoudNL.

Meld u nu aan!