Vakantie

Oranje parasols op strand

Vakantie

Vakantie

In Nederland heeft een medewerker die het hele jaar fulltime werkt recht op 20 vakantiedagen per jaar. Medewerkers die vallen onder de cao voor het schilders-, afwerkings-, vastgoedonderhouds- en glaszetbedrijf (SAVG) die het hele jaar volledig werken, hebben bovenop deze 20 dagen recht op 5 bovenwettelijke vakantiedagen. 

Kalender met rode pin en vliegtuigsymbool

Berekenen vakantiedagen

Iemand die 5 dagen per week werkt, heeft recht op 4 x 5 = 20 wettelijke vakantiedagen per jaar. Werkt iemand een gedeelte van het jaar en/of parttime? Dan wordt het aantal vakantiedagen naar rato berekend. Dit geldt ook voor de bovenwettelijke vakantiedagen. 

Reageren op vakantieverzoek

Als u als werkgever heeft besloten om uw bedrijf niet te sluiten tijdens de bouwvak, of als uw medewerker nog vakantiedagen over heeft, dan kan hij deze in overleg opnemen. U kunt een verzoek voor het opnemen van vakantie alleen weigeren als daarvoor zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn. Denk bijvoorbeeld aan te weinig mankracht.

Let op: reageert u niet binnen twee weken op een verlofaanvraag, dan mag uw medewerker ervan uitgaan dat u het verzoek goedkeurt. Het is dus belangrijk om vakantieaanvragen goed in de gaten te houden.

Vervallen van vakantiedagen

Medewerkers moeten de 20 wettelijke vakantiedagen van het ene jaar opnemen vóór 1 juli van het volgende jaar. De bovenwettelijke vakantiedagen vervallen pas na 5 jaar.

Uitgangspunt is dat de dagen die het eerst vervallen het eerst worden opgenomen. Als werkgever moet u de medewerker in staat stellen op tijd zijn vakantiedagen op te nemen, ook als hij nog een tegoed heeft uit vorige jaren. De bedoeling is dat er geen vakantiedagen waarop de medewerker recht heeft, verloren gaan.

Voorbeeld volgorde opnemen vakantiedagen
Ledenadvies_800x450

Downloads

Producten

Vakantiegeld

Werknemers krijgen jaarlijks een vakantietoeslag van 8 % (= 156 keer het PRIS-uurloon). Er wordt geen vakantietoeslag berekend over meeruren en overwerk. De uitbetaling vindt uiterlijk plaats in de maand juni.

Meer info in de cao SAVG

 

Nieuws

Meer nieuws

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt