OnderhoudNL Industrieel

Metaalconserveerder aan het werk in werkbak

Sector Industrieel

Industrieel

De leden van OnderhoudNL Industrieel beslaan samen circa 80% van de markt voor straal- en conserveerwerk. OnderhoudNL Industrieel fungeert voor de bedrijven in deze sector als belangenbehartiger, kenniscentrum en als gesprekspartner van opdrachtgevers en overheden.

Nijmegen Waalbrug, foto Marc Ryckaert (MJJR)

Leden

Leden van OnderhoudNL Industrieel zijn zowel stationaire bedrijven die werken op een vaste locatie of in een fabriekshal als mobiele bedrijven die overal in het land werkzaamheden uitvoeren zoals het stralen en coaten van bruggen, sluizen, kranen, offshore en in fabrieksinstallaties, bijvoorbeeld in de petrochemie. Tot onze leden behoren ook toeleveringsbedrijven zoals verfleveranciers, straalgritleveranciers, apparatuurleveranciers en adviesbureaus.

Ontstaansgeschiedenis

OnderhoudNL Industrieel is de voortzetting van de Vereniging Metaalbeschermings Bedrijven. De VMB is in 1969 opgericht. Vanaf de oprichting is samengewerkt met de VOM, Metaalunie, SITO, VNSI, VVVF en de KVOS en NCOS om de belangen van alle betrokken bedrijven in de metaalbeschermingsbranche te behartigen. In 2005 is de naam veranderd van VMB in SVMB wegens de aansluiting als autonome sectorvereniging bij FOSAG en in 2013 veranderd in OnderhoudNL Industrieel.

Technische Commissie

Sector Industrieel van OnderhoudNL heeft eigen Technische Commissie. Deze bestaat uit experts van onze lidbedrijven. Deze experts komen periodiek samen om onze arbomanager vanuit de praktijk van de sector Industrieel te adviseren over kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu (QHSE).

Partners

Op maritiem gebied werkt OnderhoudNL Industrieel samen met SITO, VNSI, Metaalunie en Hiswa, en op het gebied van energie-efficiencyverbetering (MJA2) met het ministerie van Economische Zaken. Verder zijn wij vertegenwoordigd in diverse commissies van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) om afspraken te maken voor onze bedrijven.

Uitgelicht

Uitgelicht OnderhoudNL Industrieel_1024x606

OnderhoudNL Industrieel wil zichtbaar en aantrekkelijk zijn

OnderhoudNL Industrieel heeft haar beleidsplan voor de komende twee jaar bijgewerkt en aangescherpt. Daarmee wil het bestuur, dat nu zo’n anderhalf jaar onderweg is in deze samenstelling, een nieuwe impuls geven aan de activiteiten. Voorzitter Bastiaan Spoelstra en sectormanager Ferdinand Wieman vertellen wat dat inhoudt.

U leest het in OnderhoudNL Magazine

Word nu een jaar lang gratis lid!

Samen komen wij deze crisis door

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid en raakt ook onze sector. Niet alleen nu, maar vooral straks. Wij gaan u zo goed mogelijk helpen deze crisis te overwinnen en daarom kunt u nu 1 jaar lang gratis proeflid worden van OnderhoudNL.

Meld u nu aan!