Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Ziekte en arbeidsongeschikt

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Een medewerker meldt zich ziek, raakt arbeidsongeschiktheid of wil juist weer aan de slag. Welke stappen zijn er bij een ziekmelding, het doorbetalen van loon, vakantiedagen en re-integratie?

Ziekte-en-re-integratie-1024x350

Procedure bij ziekmelding

Een medewerker dient zich tijdig ziek te melden, zoals dat in de arbeidsvoorwaarden is afgesproken. Houd er rekening mee dat uw medewerker niet verplicht is de reden van ziekte aan te geven. De ziekmelding registreert u in een administratie waar bijvoorbeeld ook het loon in wordt verwerkt. Bij een ziekmelding langer dan twee dagen is het raadzaam om een bedrijfsarts of arbodienst in te schakelen. De arts kan namelijk inschatten hoe ernstig het verzuim is, zodat er zo snel mogelijk een traject voor re-integratie gestart kan worden.

Loondoorbetaling bij ziekte

Een medewerker die ziek is, krijgt volgens de cao SAVG een gedeelte van het PRIS-loon uitbetaald. Dit wordt afgebouwd tot 70% na 1,5 jaar. Is een werknemer ziek geworden omdat deze geen persoonlijke beschermingsmiddelen heeft gebruikt? Dan wordt er vanaf de eerste dag van ziekmelding 70% van het loon uitbetaald. Bij de eerste 3 ziekmeldingen binnen 1 jaar mag er een wachtdag toegepast worden. Dat houdt in dat er voor de eerste dag van de ziekmelding geen loon wordt uitbetaald.

Meer over loondoorbetaling bij ziekte

 

Ziekte en vakantiedagen

Een medewerker kan ziek worden vlak voor of tijdens de vakantie. Probeer ziekte altijd te melden bij een (bedrijfs)arts, omdat dit van invloed kan zijn op de vakantiedagen. Zorg dat afspraken over vakantiedagen schriftelijk worden vastgelegd. Dit voorkomt problemen achteraf. Tijdens ziekte en verlof worden vakantiedagen gewoon opgebouwd.  

Alle regels en uitzonderingen bij vakantie, verlof en atv-dagen bij ziekte

 

Ziek en tijdelijke arbeidsovereenkomst loopt af

Omdat partijen een einddatum hebben afgesproken, eindigt de arbeidsovereenkomst op die datum. Ziek of niet ziek. Een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst moet u uw medewerker informeren of de arbeidsovereenkomst verlengd wordt of niet. Blijft de medewerker op de einddatum ziek? Dan bent u verplicht om een ziek-uit-dienst-melding te doen bij het UWV.

Re-integratie

Het kan voorkomen dat een medewerker langdurig ziek is. Werk daarom samen met de medewerker aan een effectieve re-integratie. Een medewerker zo snel mogelijk aan de slag laten gaan is geregeld in de Wet Verbetering Poortwachter. Weet u welke stappen u als werkgever moet nemen bij de re-integratie van een arbeidsongeschikte medewerker? De Werkwijzer Poortwachter van het UWV geeft inzicht in de voorschriften van de Wet verbetering Poortwachter (WvP) en wordt gebruikt als instrument hoe het UWV de inspanningen van werkgevers en medewerkers beoordeelt bij de aanvraag WIA. Het UWV heeft een quickstart ontwikkeld die u niet alleen wijst op uw verantwoordelijkheden, maar ook een praktisch tijdspad geeft. De quickstart is geen vervanging van de Werkwijzer Poortwachter, maar een aanvulling. 

Meer informatie over re-integratie via Arboportaal

Nieuws

Meer nieuws

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt