Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Ziekte en arbeidsongeschikt

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Een werknemer meldt zich ziek, raakt arbeidsongeschiktheid of wil juist weer aan de slag. Welke stappen zijn er bij een ziekmelding, het doorbetalen van loon, vakantiedagen en re-integratie?

Ziekte-en-re-integratie-1024x350

Procedure bij ziekmelding

Een werknemer dient zich tijdig ziek te melden, zoals dat in de arbeidsvoorwaarden is afgesproken. Houdt er rekening mee dat een werknemer niet verplicht is de reden van ziekte aan te geven. De ziekmelding registreert u in ene administratie waar bijvoorbeeld ook het loon in wordt verwerkt. Bij een ziekmelding langer dan twee dagen is het raadzaam om een bedrijfsarts of arbodienst in te schakelen. De arts kan namelijk inschatten hoe ernstig het verzuim is, zodat er zo snel mogelijk een traject voor re-integratie gestart kan worden.

Loondoorbetaling bij ziekte

Een werknemer die ziek is, krijgt volgens de Cao SAG een gedeelte van het PRIS-loon uitbetaald. Dit wordt afgebouwd tot 70% na 1,5 jaar. Is een werknemer ziek geworden omdat deze geen persoonlijke beschermingsmiddelen heeft gebruikt, dan wordt er vanaf de eerste dag van ziekmelding 70% van het loon uitbetaald. Bij de eerste 3 ziekmeldingen binnen 1 jaar mag er een wachtdag toegepast worden. Dat houdt in dat er voor de eerste dag van de ziekmelding geen loon wordt uitbetaald.

Meer over loondoorbetaling bij ziekte

 

Ziekte en vakantiedagen

Een werknemer kan ziek worden vlak voor of tijdens de vakantie. Probeer ziekte altijd te melden bij een (bedrijfs)arts, omdat dit van invloed kan zijn op de vakantiedagen. Zorg dat afspraken over vakantiedagen schriftelijk worden vastgelegd. Dit voorkomt problemen achteraf. Tijdens ziekte en verlof worden vakantiedagen gewoon opgebouwd.  

Alle regels en uitzonderingen bij vakantie, verlof en atv-dagen bij ziekte

 

Ziek en tijdelijke arbeidsovereenkomst loopt af

Omdat partijen een einddatum hebben afgesproken, eindigt de arbeidsovereenkomst op die datum. Ziek of niet ziek. Een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst moet u de werknemer informeren of de arbeidsovereenkomst verlengd wordt of niet. Blijft de werknemer op de einddatum ziek dan bent u verplicht om een ziek-uit-dienst-melding te doen bij het UWV.

Re-integratie

Het kan voorkomen dat een werknemer langdurig ziek is. Werk daarom samen met de werknemer aan een effectieve re-integratie. Lees in het Handboek Ziekte & Re-integratie hoe u het re-integratietraject aanpakt. 

Een werknemer zo snel mogelijk aan de slag laten gaan is geregeld in de Wet Verbetering Poortwachter. Weet u welke stappen u als werkgever moet nemen bij de re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer? De Werkwijzer Poortwachter van het UWV geeft inzicht in de voorschriften van de Wet verbetering Poortwachter (WvP) en wordt gebruikt als instrument hoe het UWV de inspanningen van werkgevers en werknemers beoordeelt bij de aanvraag WIA. Het UWV heeft een quickstart ontwikkeld die u niet alleen wijst op uw verantwoordelijkheden, maar ook een praktisch tijdspad geeft. De quickstart is geen vervanging van de Werkwijzer Poortwachter, maar een aanvulling. 

Meer informatie over re-integratie via Arboportaal
Ledenadvies_800x450

Downloads

OnderhoudNL Handboek Ziekte & Re-integratie

Wat als een werknemer ziek wordt of weer aan de slag gaat? Gebruik het OnderhoudNL Handboek Ziekte & Re-integratie voor praktische informatie over ziekmelding tot aan re-integreren.

Naar handboek Ziekte & Re-integratie

Nieuws

Meer nieuws

Word nu een jaar lang gratis lid!

Samen komen wij deze crisis door

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid en raakt ook onze sector. Niet alleen nu, maar vooral straks. Wij gaan u zo goed mogelijk helpen deze crisis te overwinnen en daarom kunt u nu 1 jaar lang gratis proeflid worden van OnderhoudNL.

Meld u nu aan!