Techniek & Innovatie

Digitalisering en Informatisering_1024x350

Techniek & Innovatie

Techniek & Innovatie

OnderhoudNL speelt een actieve rol in de doorontwikkeling en vernieuwing van de onderhoudssector. Techniek en innovatie zijn van groot belang om onze sector toekomst-proof te maken.

Themablok techniek en innovatie_400x300
Dronevlucht over kantoorgebouw OnderhoudNL

Onderzoek innovaties schilderproces

Vanuit de wens om het schilderproces verder te brengen, houdt OnderhoudNL zich bezig met (de doorontwikkeling van) technologische innovaties. Onderzoeksbureau Twinx BV heeft in opdracht van OnderhoudNL in 2019/2020 onderzoek gedaan naar innovaties in onze branche. Momenteel wordt bekeken welke innovaties nog actueel zijn en hoe deze in de branche voet aan de grond hebben gekregen. Daarbij nemen we ook andere innovaties mee, zoals de voorlopige resultaten van vanuit het NDO houtrotonderzoek TNO, het schuurmaatje, exoskeletten, BTIC.

Download de onderzoeksresultaten van 'Innovaties in schilderwerken'

 


Bouw- en Techniek Innovatie Centrum (BTIC)

Wij zijn partner in het BTIC. Samen werken we aan innovatieve technieken en producten, nieuwe productiemethoden, nieuwe vormen van leren en kennisoverdracht en nieuwe manieren van aanbesteden. Dat gebeurt binnen verschillende onderzoeksprogramma’s, zoals het programma Integrale energietransitie bestaande bouw (IEBB). De sector OnderhoudNL Totaal levert zijn bijdrage als initiator en begeleider van twee onderzoeksprojecten over circulariteit:

  • De ontwikkeling van KPI’s voor CO2 en Circulariteit
  • Vooronderzoek naar de circulaire corporatiewoning

Meer over OnderhoudNL en de onderzoeken binnen BTIC

 


Drones in de onderhoudssector

OnderhoudNL onderzoekt of nieuwe ontwikkelingen toepasbaar zijn in de onderhoudssector. Een goed voorbeeld daarvan is het inzetten van drones voor inspectiewerkzaamheden. Kunnen zij werk van bijvoorbeeld een schilder of calculator uit handen nemen? Ook wordt gekeken naar een branche-specifieke SORA (Specific Operations Risk Assessment).

Naar dossier Drones in de onderhoudssector
Jeroen van Dorp_800x450

Jeroen van Dorp

Projecten en Partners
0182 - 556 132 | Stuur mij een e-mail

Info voor glaszetters

Glasplaatsen_1024x350


Wilt u meer weten over doorvalwering, windbelasting, inbraakwering of arboregels voor glaszetters? In het dossier Glaszetten vindt u alle informatie.

Naar dossier Glaszetten

Nieuws

Meer nieuws

Word nu een jaar lang gratis lid!

Samen komen wij deze crisis door

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid en raakt ook onze sector. Niet alleen nu, maar vooral straks. Wij gaan u zo goed mogelijk helpen deze crisis te overwinnen en daarom kunt u nu 1 jaar lang gratis proeflid worden van OnderhoudNL.

Meld u nu aan!