Verlofregelingen

Verlofregelingen

Verlofregelingen

Verlofregelingen

Werkgevers zijn verplicht om medewerkers vrij te geven voor de onder de Wet arbeid en zorg (Wazo) vallende verlofregelingen. Zoals bijvoorbeeld calamiteitenverlof, ouderschapsverlof of zorgverlof. Dit kan betaald of onbetaald verlof zijn. In de CAO SAVG zijn verschillende bovenwettelijke aanvullingen opgenomen voor bijvoorbeeld seniorendagen, geboorteverlof, rouwverlof en palliatief verlof.

Welke verlofvorm voor welke situatie?

Voor elke situatie geldt weer een andere verlofvorm. Wij benoemen de meest voorkomende situaties. Klik op de verlofvorm achter de situatie en u ziet in één oogopslag wanneer deze verlofvorm van toepassing is, hoe lang u recht heeft op het verlof en of het wel of niet wordt doorbetaald.

Ledenadvies_800x450

Downloads

Afbouw seniorendagen

In de Cao SAVG is een afbouwregeling opgenomen voor seniorendagen. Werknemers van 55 jaar en ouder die in 2016 recht hadden op seniorendagen, mogen tot en met het jaar 2027 extra verlofdagen opnemen.

Meer over seniorendagen

Organisatieverlof

Bent u 'cao-ambassadeur'? Dan heeft u per kalenderjaar recht op 4 dagen (30 uur) organisatieverlof met behoud van loon. De werkgever kan deze kosten declareren.

Download de cao SAVG

Nieuws

Meer nieuws

Word nu een jaar lang gratis lid!

Samen komen wij deze crisis door

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid en raakt ook onze sector. Niet alleen nu, maar vooral straks. Wij gaan u zo goed mogelijk helpen deze crisis te overwinnen en daarom kunt u nu 1 jaar lang gratis proeflid worden van OnderhoudNL.

Meld u nu aan!