Collectief-1024x350

Gedetacheerde medewerkers uit andere EU-lidstaten

Meldplicht buitenlandse werknemers (WagwEU)

Huurt u als Nederlandse opdrachtgever een buitenlands bedrijf of een buitenlandse zelfstandige in voor tijdelijke werkzaamheden in Nederland? En komt dit bedrijf of deze zelfstandige uit de EUEER of Zwitserland? Dan bent u verplicht te controleren of zij hun komst vooraf hebben gemeld bij de Nederlandse overheid. 

WagwEU gedetacheerde medewerkers_1024x350

Hoe werkt de meldplicht?

Buitenlandse medewerkers en buitenlandse zelfstandigen die tijdelijk naar Nederland gedetacheerd worden, hebben volgens de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) recht op de belangrijkste Nederlandse arbeidsvoorwaarden. Doordat deze buitenlandse medewerkers gemeld moeten worden in een online meldloket, kan de Nederlandse Arbeidsinspectie controleren of zij onder veilige, gezonde en eerlijke omstandigheden werken.

Als Nederlandse opdrachtgever bent u verplicht de melding te controleren. Is de buitenlandse medewerker niet (juist) gemeld? Dan lopen zowel u als het buitenlandse bedrijf of de buitenlandse zelfstandige het risico op een boete. Zorg dat de melding in orde is voordat de gedetacheerde medewerker start met de opdracht. Let op! Zijn er in de tussentijd veranderingen? Ook deze moeten gemeld en gecontroleerd worden.

Belangrijk: niet alle zelfstandigen hoeven gemeld te worden, maar voor zelfstandigen die werkzaam zijn in de Bouwnijverheid, waar schilders- en onderhoudsbedrijven onder vallen (SBI-code beginnend met: 41, 42, of 43), geldt de meldplicht wél.

Recht op welke arbeidsvoorwaarden?

De WagwEU stelt dat gedetacheerde medewerkers vanaf de eerste dag recht hebben op de belangrijkste Nederlandse arbeidsvoorwaarden. Deze worden ook wel de ‘harde kern’ van arbeidsvoorwaarden genoemd. > Download hier de harde kern van cao SAVG

Uit een ander land, wat nu?

Als een bedrijf of zelfstandige buiten de EU, EER of Zwitserland gevestigd is, kunt u hen pas inhuren wanneer een werkvergunning is afgegeven door de immigratie en naturalisatiedienst (IND).

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt