Ketenregeling en tijdelijke contracten

Ketenregeling en tijdelijke contracten: afwijkende

Ketenregeling en tijdelijke contracten

Cao SAVG: maximaal 6 arbeidsovereenkomsten in 4 jaar

Ketenregeling en tijdelijke contracten

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) die sinds 1 januari 2020 van kracht is, bepaalt dat werknemers na 3 jaar recht hebben op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (vast contract). Dit was 2 jaar. In de cao SAVG staan afwijkende regels voor tijdelijke contracten. Die blijven ongewijzigd. 

Ketenregeling en tijdelijke contracten: afwijkende

Afwijkende regels ketenbepaling in cao (t/m functiegroep 6 m.u.v. kantoorgebonden functies)

In de cao SAVG staat een aantal bepalingen die afweken van de Regeling ketenbepaling (WWZ) en nu ook van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Werknemers tot en met functiegroep 6 mogen (met uitzondering van kantoorfuncties) in 4 jaar tijd 6 tijdelijke arbeidsovereenkomsten krijgen voordat er aanspraak ontstaat op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Maximaal 5 keer verlengen

U mag een tijdelijk contract dus maximaal 5 keer verlengen. Het aantal arbeidsovereenkomsten dat mag worden afgesloten voordat een vast contract ontstaat is 6. De 7e arbeidsovereenkomst in de keten is automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Opgeteld mag de contractsduur maximaal 48 maanden bedragen.

Keten van arbeidsovereenkomsten

Er ontstaat tussen arbeidsovereenkomsten een keten als deze elkaar binnen 3 maanden opvolgen. Als er een onderbreking is van minimaal 3 maanden en een dag, dan horen de arbeidsovereenkomsten niet bij dezelfde keten.

Let op: de ketenregeling is niet van toepassing op leerling-werknemers.

 

Afwijkende regels ketenbepaling in cao (boven functiegroep 6 of kantoorgebonden functies)

In de cao SAVG staat een aantal bepalingen die afweken van de Regeling ketenbepaling (WWZ) en nu ook van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Werknemers boven functiegroep 6 of kantoorgebonden functies mogen in 2 jaar tijd 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten krijgen voordat er aanspraak ontstaat op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De bepaling is ongewijzigd door de WAB. Echter, door de WAB is de cao SAVG bepaling nu een (positieve) afwijking ten opzichte van de wettelijke regeling geworden voor werknemers boven functiegroep 6 of kantoorgebonden functies. 

Maximaal 2 keer verlengen

U mag een tijdelijk contract dus maximaal 2 keer verlengen. Het aantal arbeidsovereenkomsten dat mag worden afgesloten voordat een vast contract ontstaat is 3. De 4e arbeidsovereenkomst in de keten is automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Opgeteld mag de contractsduur maximaal 24 maanden bedragen.

Keten van arbeidsovereenkomsten

Er ontstaat tussen arbeidsovereenkomsten een keten als deze elkaar binnen 6 maanden opvolgen. Als er een onderbreking is van minimaal 6 maanden en een dag, dan horen de arbeidsovereenkomsten niet bij dezelfde keten.

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt