Ontslag

Man verscheurt document

Ontslag

Ontslagredenen en ontslagvergunning

Ontslag

Veel ondernemers in onze branche ontkomen er niet aan om in de winterperiode afscheid te nemen van (een deel van) hun personeel. Naast bedrijfseconomische redenen zijn er andere geldige ontslaggronden.

Vrouwe justitia

Deeltijd-ww is al enige tijd niet meer mogelijk, dus moet de werkgever die onvoldoende werk heeft tijdens de winterperiode de hele arbeidsovereenkomst opzeggen. Dit kan door middel van een beëindigingsovereenkomst (bij wederzijds goedvinden) of een ontslagvergunning van het UWV.

Aanvragen ontslagvergunning

Waar u als werkgever de ontslagvergunning moet aanvragen, hangt af van de ontslagreden. Voor een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid moet u een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Voor ontslag vanwege andere redenen moet u een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter.

Geldige ontslagredenen

Als werkgever kunt u alleen een werknemer ontslaan als daarvoor een geldige reden is en als het niet lukt om de werknemer, al dan niet met behulp van scholing, binnen een redelijke termijn in een passende functie te herplaatsen. Geldige redenen voor ontslag zijn bijvoorbeeld:

  • Bedrijfseconomische redenen
  • Langdurige arbeidsongeschiktheid (na 2 jaar)
  • Frequent ziekteverzuim
  • Disfunctioneren
  • Verwijtbaar handelen of nalaten
  • Werkweigering wegens ernstig gewetensbezwaar
  • Verstoorde arbeidsrelatie.

Meer over ontslaggronden op rijksoverheid.nl

 

Ontslag met wederzijds goedvinden

Zijn werkgever en werknemer het er over eens dat beëindigen van de arbeidsovereenkomst de beste oplossing is, dan kunt u het ontslag regelen via een beëidingingsovereenkomst. Op de pagina Modelarbeidsovereenkomsten vindt u een voorbeeld. De werkgever hoeft geen transitievergoeding te betalen als er sprake is van ontslag met wederzijds goedvinden.

Opzegtermijnen

Bij een contract voor onbepaalde tijd moeten werkgevers en werknemers zich houden aan een opzegtermijn. Deze kan voor werkgever en werknemer verschillen
Meer over opzegtermijnen

 

floris

Floris Visser

Ledenadvies
0880188124 | Stuur mij een e-mail

Wist u dat...

Hamer


bij ontslag wegens disfunctioneren de kantonrechter een arbeidsovereenkomst niet kan ontbinden als het personeelsdossier onvolledig is? Zorg ook daarom dat uw personeelsdossiers op orde zijn.

Heeft u vragen? Neem contact op met OnderhoudNL Ledenadvies.

Nieuws

Meer nieuws

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt