Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Vrouwe justitia

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

WAB

Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) ingegaan, die de foutjes uit de Wet Werk en Zekerheid moet herstellen. Als werkgever krijgt u te maken met nieuwe regels die voor meer evenwicht moeten zorgen op de arbeidsmarkt tussen vaste en flexibele contracten. Dit heeft gevolgen voor ontslag, flexibele arbeid en de ww-premie. Wat zijn de grootste wijzigingen?

contract-1024x350

Cumulatiegrond

Als een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer wil beëindigen, dan moest er eerst sprake zijn van 1 van de 8 gronden voor ontslag. Nu wordt er de cumulatiegrond aan toegevoegd, wat inhoudt dat een combinatie van omstandigheden in twee of meer van de gronden genoeg kan zijn voor ontslag.

Transitievergoeding

De werknemer bouwt vanaf dag 1 (ook in de proeftijd) van de arbeidsovereenkomst transitievergoeding op. Voorheen begon de opbouw pas nadat de werknemer twee jaar in dienst was. De opbouw van de transitievergoeding bedraagt per gewerkt dienstjaar 1/3e van het bruto maandsalaris. Bij een onvolledig gewerkt dienstjaar is de opbouw naar rato. De werknemer bouwt niet langer een hogere transitievergoeding op als deze langer dan 10 jaar in dienst is geweest.

Er komen ook twee nieuwe compensatieregelingen:

  • bij ontslag na twee jaar arbeidsongeschiktheid (per 1 april 2020 )
  • bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming wegens pensionering of ziekte van de kleine werkgever (vermoedelijk per 1 januari 2021)

Ketenregeling

De ketenregeling betekent dat er een beperkt aantal tijdelijke contracten voor bepaalde tijd kan worden gegeven voordat er automatisch een vast contract ontstaat. De ketenregelingen uit de cao SAVG veranderen niet.

Oproepkrachten

Er komt een definitie van een oproepovereenkomst in de wet te staan. Heeft een oproepkracht een contractperiode van minimaal 12 maanden achter de rug? Dan bent u als werkgever verplicht een aanbod te doen voor het gemiddeld aantal uren over de afgelopen 12 maanden.

In de nieuwe wet staat ook dat een oproepkracht enkel verplicht is te komen werken als hij of zij minimaal 4 dagen van tevoren wordt opgeroepen. Wijzigt de oproep binnen 4 dagen of zegt u deze af, dan moet u de oproepkracht toch uitbetalen.

Oproepkrachten met een nulurencontract hebben per 1 januari 2020 een opzegtermijn van 4 dagen. Voor de werkgever blijven de normale opzegtermijnen gelden.
Vanuit de cao SAVG geldt voor de werkgever 1 maand bij een arbeidsovereenkomst die korter dan 5 jaar heeft geduurd; en 2 maanden bij een arbeidsovereenkomst die 5 jaar of langer heeft geduurd.

Arbeidsvoorwaarden payrollwerknemers

Payrollwerknemers hebben dankzij de Wab recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die bij de opdrachtgever in dienst zijn. Met uitzondering van de pensioenregeling; deze valt onder de pensioenregeling van het payrollbedrijf (per 01-01-2021).

Ww-premie

De werkgever betaalt een lagere ww-premie voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een flexibel contract. Ook geldt de lagere premie voor BBL-contracten, flexibelere contracten voor jongeren onder 21 jaar die gemiddeld niet meer dan 48 uur per 4 weken werken en wanneer de werkgever betaalt over uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA, WAO, WAZO).

Heeft u geen schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? OnderhoudNL heeft een addendum beschikbaar om de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te bevestigen en zo de lage premies te kunnen hanteren. Bewaar het ondertekende addendum in de salarisadministratie of personeelsdossier.

Ledenadvies_800x450

Producten

OnderhoudNL voorzitter Henk den Boer over de Wab

OnderhoudNL voorzitter Henk den Boer


"Met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans wordt beoogd de verschillen tussen flexibel en vast werk te verkleinen. Een nobel streven. De Wab ontziet bedrijven en sectoren waar seizoenswerk en flexibel ingeschakelde vakmensen sterk vertegenwoordigd zijn echter niet.

De hogere ww-premie (verschil van circa 5%!) bij flexibele contracten en een transitievergoeding die vanaf dag 1 moet worden betaald, dragen niet bij aan de wendbaarheid en flexibiliteit die tegenwoordig van bedrijven wordt verwacht.

Bedrijven worden door deze maatregelen onnodig op kosten gejaagd met als gevolg dat dit niet zal bijdragen aan extra vaste banen. De beoogde balans in de Wet arbeidsmarkt in balans is ver te zoeken."

Nieuws

Meer nieuws

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt