Klimaat

Bosco verticale, Milaan

Beleidsprogramma Klimaat

Klimaat

Met de ondertekening van het Klimaatakkoord heeft het kabinet een essentiële impuls gegeven aan de opschaling van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Klimaat is dan ook een van de vier programma's waarop wij de komende jaren onze beleidsontwikkeling richten.

Klimaatverandering en energietransitie

Kansen voor onderhoudssector

Hoe kan de onderhoudssector een bijdrage leveren aan het oplossen van de problemen die de klimaatverandering met zich meebrengt? Dat willen we actief gaan uitwerken, niet alleen vanuit een intrinsieke motivatie, maar ook omdat dit kansen biedt. Daarom is dit een onderwerp voor een bestuurdersportefeuille en is per 2 juni 2020 Anita van den Berg aangesteld als programmamanager Klimaat en Energietransitie. Zij adviseert de leden bijvoorbeeld over groenere producten.
> Lees ook het interview in Eisma's Schildersblad over stapsgewijs verduurzamen.

Andere beleidsprogramma's

Naast Klimaat zijn er nog drie andere pijlers van het OnderhoudNL beleidsplan 2020-2023:

Meer over OnderhoudNL

Word nu een jaar lang gratis lid!

Samen komen wij deze crisis door

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid en raakt ook onze sector. Niet alleen nu, maar vooral straks. Wij gaan u zo goed mogelijk helpen deze crisis te overwinnen en daarom kunt u nu 1 jaar lang gratis proeflid worden van OnderhoudNL.

Meld u nu aan!