Arbeidsverhoudingen

Arbeidsverhoudingen

Beleidsprogramma Arbeidsverhoudingen

Arbeidsverhoudingen

Het is tijd dat we werknemers in onze branche vragen naar hun ideeën en wensen. Daarom is Arbeidsverhoudingen een van de vier programma's waarop wij de komende jaren onze beleidsontwikkeling richten. Op basis daarvan kunnen we een cao afspreken die zó interessant is dat die zorgt voor meer natuurlijke instroom. 

Van ondernemers naar ondernemingsorganisatie

Van ondernemers- naar ondernemingsorganisatie

We willen de branche aantrekkelijk houden voor huidige en potentiële medewerkers. Maatschappelijke thema’s zoals verduurzaming, klimaat en energietransitie maken dat mogelijk (‘toekomst in de onderhoudsbranche’) en noodzakelijk (‘de onderhoudsbranche doet er toe’).

In dialoog met werkgevers en medewerkers

Hoe we dat gaan doen? Daarvoor is een revolutionair plan bedacht dat wellicht de basis gaat vormen voor totaal andere arbeidsverhoudingen in Nederland. Onze medewerkers en ondernemers hebben elkaar nodig in een houdbare toekomst waarin gezond, veilig, betaalbaar, schaalbaar en werken centraal staan. In dialoog met werkgevers en medewerkers willen we meer betrokkenheid, gedeelde verantwoordelijkheid en eigenaarschap realiseren.

Arbeidsvoorwaardescan

Onze sector wil graag een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven, ook op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Een groot deel van onze arbeidsvoorwaarden ligt vast in onze CAO SAG. Voor het tot stand brengen van een nieuwe cao, hebben we zowel werkgevers als medewerkers gevraagd hun voorkeuren voor arbeidsvoorwaarden aan te geven. Dit kon tot en met 27 augustus. Ruim 1.200 werkgevers en medewerkers hebben de zogenoemde 'arbeidsvoorwaardenscan' ingevuld. Bedankt hiervoor! Dit geeft ons een goede basis om te zien wat er leeft en hoe wij u kunnen vertegenwoordigen. U kunt hier de samenvatting van de analyse van de Arbeidsvoorwardenscan downloaden.

Andere beleidsprogramma's

Naast Arbeidsverhoudingen zijn er nog drie andere pijlers van het OnderhoudNL beleidsplan 2020-2023:

Uitgelicht

Uitgelicht Ondernemingsorganisatie preferencetool_1024x606

Wat vinden medewerkers belangrijk?

OnderhoudNL is op weg om een vereniging te worden voor de ondernemer en álle medewerkers in het bedrijf: de ondernemingsorganisatie. Dat gebeurt in dialoog met de lidbedrijven en hun medewerkers. Na meerdere sessies met werkgevers richt de aandacht zich nu op die medewerkers: wat vinden zij belangrijk als het gaat om de relatie met hun werkgever en arbeidsvoorwaarden? OnderhoudNL organiseert daarvoor bijeenkomsten én zet een nieuwe tool in. 

U leest het in OnderhoudNL Magazine

Word nu een jaar lang gratis lid!

Samen komen wij deze crisis door

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid en raakt ook onze sector. Niet alleen nu, maar vooral straks. Wij gaan u zo goed mogelijk helpen deze crisis te overwinnen en daarom kunt u nu 1 jaar lang gratis proeflid worden van OnderhoudNL.

Meld u nu aan!