Arbeidsverhoudingen

Arbeidsverhoudingen

Beleidsprogramma Arbeidsverhoudingen

Arbeidsverhoudingen

Het is tijd dat we werknemers in onze branche vragen naar hun ideeën en wensen. Daarom is Arbeidsverhoudingen een van de vier programma's waarop wij de komende jaren onze beleidsontwikkeling richten. Op basis daarvan kunnen we een cao afspreken die zó interessant is dat die zorgt voor meer natuurlijke instroom. 

Van ondernemers naar ondernemingsorganisatie

Van ondernemers- naar ondernemingsorganisatie

OnderhoudNL heeft al langer de ambitie om zich te ontwikkelen van ondernemersorganisatie naar ondernemingsorganisatie. Met andere woorden: een vereniging voor álle medewerkers in het bedrijf.

Werknemersplatform

Hoe we dat gaan doen? Daarvoor is een revolutionair plan bedacht dat wellicht de basis gaat vormen voor totaal andere arbeidsverhoudingen in Nederland. We gaan een werknemersplatform oprichten waarmee we representatieve cao-afspraken kunnen maken, ondersteund door een raad van advies waar ook vakbonden zitting in hebben. Medio 2020 moet het model ervoor klaar zijn, voordat we in 2021 een nieuwe cao afsluiten.

Andere beleidsprogramma's

Naast Arbeidsverhoudingen zijn er nog drie andere pijlers van het OnderhoudNL beleidsplan 2020-2023:

Meer over OnderhoudNL

Word nu een jaar lang gratis lid!

Samen komen wij deze crisis door

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid en raakt ook onze sector. Niet alleen nu, maar vooral straks. Wij gaan u zo goed mogelijk helpen deze crisis te overwinnen en daarom kunt u nu 1 jaar lang gratis proeflid worden van OnderhoudNL.

Meld u nu aan!

OnderhoudNL Partners