Klokkenluidersregeling

Klokkenluider-klikken-opvallen_eruit springen_1024x350

Klokkenluidersregeling

Voorkom misstanden op het werk

Een klokkenluider stelt misstanden in een bedrijf of organisatie aan de kaak. Werkgevers met vijftig medewerkers of meer zijn verplicht een procedure te hebben voor het melden van een (vermoeden van een) misstand. De werkgever onderzoekt de misstand en neemt, indien nodig, maatregelen.

Uitstel van beoordelingsgesprekken

Waarom een klokkenluidersregeling? 

Die maatregelen verkleinen de kans op incidenten en verminderen risico’s. Door tijdig ingrijpen bij (vermeende) misstanden, voorkomt u escalatie, een mogelijk conflict of langdurige uitval. Goede afspraken met de bedrijfsarts, de vertrouwenspersoon en de functionaris bij wie intern meldingen gedaan kunnen worden, zijn belangrijke voorwaarden. Net als duidelijkheid over ieders rol. Met goede onderlinge afspraken voorkomt u ziekteverzuim, onrust op de werkvloer en reputatieschade. 

Wet per 15 februari 2023 aangescherpt 

De verplichting van een interne klokkenluidersregeling is onderdeel van de Wet bescherming klokkenluiders. Deze wet is per 15 februari 2023 aangescherpt. Doel van deze wet is de voorwaarden voor het melden van maatschappelijke misstanden binnen organisaties te verbeteren, door onderzoek naar misstanden mogelijk te maken en melders van misstanden beter te beschermen. Zowel OR als werkgever moeten het eens zijn over (wijzigingen aan) de interne klokkenluidersregeling. 

Verplicht

Een klokkenluidersregeling is vanaf 17 december 2023 verplicht voor bedrijven met meer dan 50 medewerkers. Bedrijven met meer dan 250 medewerkers moeten al sinds 18 februari 2023 voldoen aan bepaalde verplichtingen uit deze wet. Belangrijkste punten uit de wet zijn o.a.: 

 • De kring van beschermden is uitgebreid, hieronder vallen nu melders (naast werknemers en ambtenaren ook o.m. zelfstandigen, vrijwilligers, stagiairs, sollicitanten, aannemers, aandeelhouders, bestuurders en leveranciers), degenen die melders bijstaan, interne onderzoekers en betrokken derden. 
 • Definitie misstand is uitgebreid en omvat nu ook schending van het Unierecht, dreigende misstanden en (dreigende) schending van interne regels van de werkgever. 
 • Specifieke bescherming van de identiteit van de melder geldt voor alle meldingen, ook bij werkgevers en andere bevoegde autoriteiten. 
 • Een werknemer mag in de meeste gevallen niet aansprakelijk worden gesteld voor het doen van een melding (vrijwaring van gerechtelijke procedures). 
 • Een werkgever mag een melder niet verbieden om een melding te doen of informatie openbaar te maken (zwijgbedingen gesloten vanaf 18 februari 2023 zijn nietig). 
 • De werkgever waarover de melding gaat moet bewijzen in gerechtelijk procedures dat de benadeling geen gevolg is geweest van de melding van een misstand of van openbaarmaking daarvan (verschuiving van de bewijslast). 

Inhoud klokkenluidersregeling 

In uw klokkenluidersregeling staat beschreven hoe u binnen uw organisatie omgaat met het melden van een (vermoeden van een) misstand. Onderstaande punten moeten zeker terugkomen in de regeling: 

 • Hoe gaat u om met een interne melding? 
 • Uw definitie van ‘een vermoeden van een misstand’. 
 • De functionaris bij wie uw werknemer de misstand kan melden. 
 • Dat u de melding als werkgever vertrouwelijk behandelt. 
 • Dat uw werknemer in vertrouwen een adviseur kan raadplegen. 

Uitgangspunt is dat vermoedens van misstanden eerst intern worden gemeld en behandeld. Wordt het vermoeden niet naar behoren behandeld? Dan kan uw medewerker zich wenden tot het Huis voor klokkenluiders

Download hier een voorbeeld van een klokkenluidersregeling

Nieuws

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt