Basismodel personeelsreglement

HR-iconen-1024x350

Basismodel personeelsreglement

Basismodel personeelsreglement

Het basismodel personeelsreglement helpt invulling te geven aan uw personeelsbeleid. U kunt het document gebruiken bij het opstellen van een nieuw personeelsreglement of om uw eigen huidige reglement mee te vergelijken.

Bespreking-1024x350

Het basismodel personeelsreglement vormt een basis. Waar nodig kunt u het model aanvullen. In het model zijn suggesties opgenomen voor mogelijke aanvullingen. U kunt natuurlijk ook onderdelen weglaten die niet van toepassing zijn op uw bedrijf.

Duidelijkheid

Het basismodel bevat regels van het bedrijf die gelden voor de medewerkers en schept helderheid over het gedrag dat van de medewerkers wordt verwacht. Daarin is ook opgenomen wat de gevolgen zijn als die regels worden overtreden.

Akkoord medewerker

Een medewerker moet op de hoogte zijn van de inhoud en daar expliciet mee akkoord gaan. In de modelarbeidsovereenkomsten van OnderhoudNL is daarom standaard een beding opgenomen die een personeelsreglement van toepassing verklaart.

Meer informatie

Bij vragen over het personeelsreglement kunt u contact opnemen met Ledenadvies van OnderhoudNL via 0182 - 556 124 of 107.

Nieuws

Meer nieuws

Word nu een jaar lang gratis lid!

Samen komen wij deze crisis door

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid en raakt ook onze sector. Niet alleen nu, maar vooral straks. Wij gaan u zo goed mogelijk helpen deze crisis te overwinnen en daarom kunt u nu 1 jaar lang gratis proeflid worden van OnderhoudNL.

Meld u nu aan!