Collectieve ongevallenverzekering

Collectieve ongevallenverzekering (COV)

Collectieve ongevallenverzekering (COV)

Collectieve ongevallenverzekering

Werknemers zijn collectief verzekerd voor ongevallen in de Cao USAG tot en met 2025. De verzekering wordt uitgevoerd door Schouten Zekerheid en is afgesloten door OnderhoudNL. De werkgever draagt daarvoor een premie af aan de Stichting USAG (SUSAG).

Collectieve ongevallenverzekering

Voor wie geldt de verzekering?

De verzekering is van toepassing op alle werknemers in dienst van werkgevers die zijn aangesloten bij OnderhoudNL en vallen onder de cao SAG/cao USAG. Zzp'ers dienen zelf een ongevallenverzekering af te sluiten.

Welke kosten worden gedekt?

De verzekering komt tot uitkering wanneer een werknemer als gevolg van een ongeval blijvend letsel overhoudt of komt te overlijden. De verzekering dekt overal ter wereld, 24 uur per dag*, ook als het ongeval buiten werktijd plaatsvindt. U vindt de polis in de cao Uitvoeringsregelingen USAG en op de website van Susag.

Melding ongeval of overlijden

Een ongeval waaraan een werknemer blijvend letsel overhoudt of overlijdt, moet u zo snel mogelijk na het ongeval melden bij de verzekeraar. Bij een ongeval met dodelijke afloop moet de melding in ieder geval vóór de begrafenis of crematie gedaan worden. Zie ook Arbeidsongeval melden.

Downloaden schadeformulier

Het schadeformulier - en ook het verzekeringscertificaat en de polis - kunt u downloaden op susag.nl.  

* Met uitsluiting van de omstandigheden zoals genoemd in de algemene en bijzondere polisvoorwaarden van de COV.

Nieuws

Meer nieuws
Man met ladder, geel hesje en gereedschapskist

Organiseer een toolboxmeeting

Onvoldoende alertheid op veiligheid is ook in onze branche oorzaak nummer 1 van de meeste arbeidsongevallen. Breng de veiligheids-voorschriften onder de aandacht met een toolboxmeeting.

Meer over toolboxmeetings