Arbeidsongeval melden

Ernstig arbeidsongeval? Binnen 24 uur melden bij I

Arbeidsongeval melden

Arbeidsongeval melden

Een ernstig arbeidsongeval moet u binnen 24 uur melden bij de Inspectie SZW. Dit zijn ernstige arbeidsongevallen waarbij sprake is van een dodelijk slachtoffer, ziekenhuisopname en/of blijvend letsel.

Meldingsplicht ernstige arbeidsongevallen

Maak gebruik van het online meldformulier of bel 0800-5151. Ongevallen die plaats vinden in het kader van woon-werkverkeer hoeft u niet aan de Inspectie SZW te melden. 

Meldingsplicht arbeidsongevallen

Een dagopname wordt ook als een ziekenhuisopname gezien. Of er sprake is van blijvend letsel kan pas dagen of zelfs weken later duidelijk worden. Toch is het dan noodzakelijk om dit alsnog zo spoedig mogelijk te melden bij de Inspectie SZW. Het te laat melden van ernstige arbeidsongevallen kan een boete opleveren die kan oplopen tot 4.500 euro. U moet het ongeval ook melden bij de ongevallenverzekering. Zie ook Overlijden werknemer.

Na de melding: ongevallenonderzoek

Op basis van de gegevens die gemeld zijn, zal de Inspectie SZW bepalen of er een nader onderzoek plaats zal vinden. Besluit de Inspectie SZW het ongeval te onderzoeken dan doen zij dit zo snel mogelijk. U bent verplicht uw volledige medewerking te verlenen tijdens het onderzoek en de inspecteur alle gewenste hulp en informatie te geven.

Overtreding wettelijke regels

Als uit onderzoek blijkt dat wettelijke regels zijn overtreden, wordt er een ongevalsboeterapport opgemaakt. Betrokkenen ontvangen hiervan een afschrift. Is er volgens de inspecteur sprake van een misdrijf of overtreding van een verbodsbepaling, dan wordt er een proces-verbaal opgemaakt.

Organiseer een toolboxmeeting

Onvoldoende alertheid op veiligheid is ook in onze branche oorzaak nummer 1 van de meeste arbeidsongevallen. Breng de veiligheids-voorschriften onder de aandacht met een toolboxmeeting.

Meer over toolboxmeetings

Word nu een jaar lang gratis lid!

Samen komen wij deze crisis door

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid en raakt ook onze sector. Niet alleen nu, maar vooral straks. Wij gaan u zo goed mogelijk helpen deze crisis te overwinnen en daarom kunt u nu 1 jaar lang gratis proeflid worden van OnderhoudNL.

Meld u nu aan!