Arbeidsongeval melden

Ernstig arbeidsongeval? Binnen 24 uur melden bij I

Arbeidsongeval melden

Arbeidsongeval melden

Een ongeval met dodelijke afloop dient u DIRECT telefonisch te melden via telefoonnummer 0800-5151. Inspectie SZW is hiervoor 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar. Overige meldingsplichtige ongevallen moeten direct digitaal gemeld worden via het online meldformulier (kan ook telefonisch via 0800-5151).

Meldingsplicht ernstige arbeidsongevallen

U bent als werkgever verplicht om arbeidsongevallen die hebben geleid tot dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname, direct aan Inspectie SZW te melden. Een dagopname wordt ook als een ziekenhuisopname gezien, een poliklinische behandeling niet. Onder 'blijvend letsel' wordt onder andere verstaan: amputatie, (deels) blindheid of chronische lichamelijke of psychische klachten.

Niet melden kan een boete opleveren tot wel 50.000 euro

Ook als later blijkt dat er alsnog sprake is van ziekenhuisopname of van blijvend letsel als gevolg van het arbeidsongeval, dient u dit alsnog zo spoedig mogelijk te melden bij Inspectie SZW. Het te laat melden van ernstige arbeidsongevallen kan een boete opleveren tot wel 50.000 euro! Meld het ongeval van uw werknemer ook bij de ongevallenverzekering. Zie ook Overlijden werknemer.

Ook ongevallen uitzendkrachten en zzp-ers melden

U moet niet alleen de ongevallen van uw eigen werknemers melden. U bent ook verplicht om ongevallen te melden van personen die onder uw gezag werken, zoals uitzendkrachten en ZZP’ers.

Na de melding: ongevalsonderzoek

Op basis van de gegevens die gemeld zijn, bepaalt Inspectie SZW of er een nader onderzoek plaats zal vinden. Is dat het geval, dan doen zij dit zo snel mogelijk. U bent verplicht uw volledige medewerking te verlenen tijdens het onderzoek en de inspecteur alle gewenste hulp en informatie te geven. Bij ongevallen met ernstig letsel zal altijd worden overgegaan tot een ongevalsonderzoek door Inspectie SZW.

Organiseer een toolboxmeeting

Onvoldoende alertheid op veiligheid is ook in onze branche oorzaak nummer 1 van de meeste arbeidsongevallen. Breng de veiligheids-voorschriften onder de aandacht met een toolboxmeeting.

Meer over toolboxmeetings

Word nu een jaar lang gratis lid!

Samen komen wij deze crisis door

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid en raakt ook onze sector. Niet alleen nu, maar vooral straks. Wij gaan u zo goed mogelijk helpen deze crisis te overwinnen en daarom kunt u nu 1 jaar lang gratis proeflid worden van OnderhoudNL.

Meld u nu aan!