Arbeidsongeval melden

Ernstig arbeidsongeval? Binnen 24 uur melden bij I

Arbeidsongeval melden

Arbeidsongeval melden

Een ongeval met dodelijke afloop dient u DIRECT telefonisch te melden via telefoonnummer 0800-5151. De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) is hiervoor 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar. Overige meldingsplichtige ongevallen moeten direct digitaal gemeld worden via het online meldformulier (kan ook telefonisch via 0800-5151).

Meldingsplicht ernstige arbeidsongevallen

U bent als werkgever verplicht om arbeidsongevallen die hebben geleid tot dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname, direct aan de Nederlandse Arbeidsinspectie te melden. Een dagopname wordt ook als een ziekenhuisopname gezien, een poliklinische behandeling niet. Onder 'blijvend letsel' wordt onder andere verstaan: amputatie, (deels) blindheid of chronische lichamelijke of psychische klachten.

Niet melden kan een boete opleveren tot wel 50.000 euro

Ook als later blijkt dat er alsnog sprake is van ziekenhuisopname of van blijvend letsel als gevolg van het arbeidsongeval, dient u dit alsnog zo spoedig mogelijk te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Het te laat melden van ernstige arbeidsongevallen kan een boete opleveren tot wel 50.000 euro! Meld het ongeval van uw werknemer ook bij de ongevallenverzekering. Zie ook Overlijden werknemer.

Ook ongevallen uitzendkrachten en zzp-ers melden

U moet niet alleen de ongevallen van uw eigen werknemers melden. U bent ook verplicht om ongevallen te melden van personen die onder uw gezag werken, zoals uitzendkrachten en ZZP’ers.

Na de melding: ongevalsonderzoek

Op basis van de gegevens die gemeld zijn, bepaalt de Nederlandse Arbeidsinspectie of zij zelf een nader onderzoek zullen uitvoeren. Is dat het geval, dan doen zij dit zo snel mogelijk. U bent verplicht uw volledige medewerking te verlenen tijdens het onderzoek en de inspecteur alle gewenste hulp en informatie te geven. Voert de NLA geen onderzoek uit, dan bent u sinds 1 januari 2023 als werkgever verplicht na een meldingsplichtig arbeidsongeval zelf onderzoek te doen naar de achtergrond van het ongeval en naar wat u moet verbeteren.

Organiseer een toolboxmeeting

Onvoldoende alertheid op veiligheid is ook in onze branche oorzaak nummer 1 van de meeste arbeidsongevallen. Breng de veiligheids-voorschriften onder de aandacht met een toolboxmeeting.

Meer over toolboxmeetings

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt