Werken met gevaarlijke stoffen

Werken met gevaarlijke stoffen

Werken met gevaarlijke stoffen

Werken met gevaarlijke stoffen

Met name schilders, maar ook andere onderhoudsvakspecialisten werken vaak met producten en materialen die de gezondheid kunnen schaden. U besteedt hier natuurlijk aandacht aan in uw RI&E, en zorgt dat u uw plicht nakomt om werknemers te wijzen op de risico’s van bepaalde producten en instructies te geven over de manier waarop ze deze producten moeten verwerken. 

VIB en WIK en veiligheidsvoorschriften

Heeft u een Veiligheidsinformatieblad (VIB) gekregen van uw leverancier? Houd u dan aan de veiligheidsvoorschriften die daarin staan. Om zeker te weten dat u veilig aan de slag kunt, doet u de VIB-check. Want alleen als het VIB in orde is, kunt u de juiste maatregelen nemen.

VIB-bladen bevatten vaak erg veel (ingewikkelde) informatie. Toch moeten werknemers adequaat geïnformeerd worden over de risico’s van verf. Dat kan met behulp van een Werkplek Instructiekaart (WIK), ook verstrekt door de leverancier. Bij een controle door de Inspectie SZW moet u kunnen aantonen dat de VIB's en WIK's voor de werknemers beschikbaar zijn en dat zij van de inhoud kennis genomen hebben.

Inventariseren, beoordelen, maatregelen en borging

Op gevaarlijkestoffen.zelfinspectie.nl van het ministerie van SZW leest u wat u nog meer moet doen voor het verantwoord werken met gevaarlijke stoffen. Dat begint met het inventariseren daarvan. Hierbij kunnen de VIB's u helpen. Voor bepaalde gevaarlijke stoffen zoals asbest en oplosmiddelhoudende verf geldt een inventarisatieplicht.

Webinar Gevaarlijke Stoffen: do's en don'ts

Wat zijn gevaarlijke stoffen, hoe herken ik ze aan de hand van symbolen, H- en P-zinnen, met welke regelgeving heb ik te maken als onderhoudsbedrijf en hoe ga ik praktisch om met de gevaren? Op woensdag 20 mei zond OnderhoudNL een webinar uit over de do's en don'ts van gevaarlijke stoffen.

Nieuws

Meer nieuws
Werk jij veilig genoeg? Gebruik je gezond verstand

Wist je dat je ziek kunt worden van je werk?

Door onveilig te werken met gevaarlijke stoffen kun je allergische reacties, astma of zelfs longziekten en kanker oplopen. Doe de test en kijk wat jij weet over de risico’s – En wat je er aan kunt doen!

Start hier de test