Kinderwens, zwangerschap en borstvoeding

Arbocatologi voor schilders, glaszetters en metaal

Factsheet Zwangerschap

Kinderwens, zwangerschap en borstvoeding

Heeft u vrouwelijke (of mannelijke) schilders met een kinderwens of zwangere schilders in dienst? Let dan extra goed op hun arbeidsomstandigheden. OnderhoudNL heeft een factsheet ontwikkeld die aan uw medewerkers kan worden verstrekt, zodat ze weten waar ze rekening mee moeten houden al op het moment dat ze een kinderwens hebben.

zwanger-iStock-1141757985 640x218

Voorkom blootstelling aan gevaarlijke stoffen

In de factsheet attenderen wij u op de mogelijke risico’s die zwangere medewerkers lopen en welke maatregelen u en uw werknemer kunnen nemen. Zo ontstaat er een goede balans tussen zwanger worden, zwangerschap en werk. Stoffen waar de zwangere medewerker (of medewerkers die zwanger willen worden) niet mee in aanraking mag komen, hebben het symbool dat u op dit plaatje ziet. Dit zijn (meestal) kankerverwekkende stoffen. Ook voor mannen die vader willen worden, geldt dat ze hier extra rekening mee moeten houden.

Zwangerschap melden

Het is verstandig dat een medewerker de zwangerschap zo vroeg mogelijk aan u meldt. Dit is echter niet verplicht. Het is en blijft een privéaangelegenheid. Als u ervan op de hoogte bent, kunt u er als werkgever voor zorgen dat bepaalde werkzaamheden die niet goed zijn voor de zwangere medewerker en het ongeboren kind tijdens de zwangerschap niet meer door deze medewerker hoeven te worden verricht. Naast het werken met gevaarlijke stoffen gaat het hierbij ook om fysieke belasting, geluid, trillingen, ioniserende straling, extreme hitte en extreme koude. Ook werkstress en ploegendienst zouden bij voorkeur vermeden moeten worden.

Borstvoeding geven

Zolang de medewerker borstvoeding geeft, moet ook worden voorkomen dat er met bepaalde stoffen wordt gewerkt. Dat geldt zeker voor de stoffen met het symbool voor kankerverwekkende stoffen. Ook werkstress is slecht voor het geven van borstvoeding. Totdat het kindje negen maanden oud is, mag uw medewerker op het werk borstvoeding geven of kolven. U moet er als werkgever voor zorgen dat de medewerker een ruimte heeft waar gevoed en/of gekolft kan worden.

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt