Opzegtermijnen

ontbrekend-puzzelstuk-1024x350

Opzegtermijnen

Volgens Cao SAG

Opzegtermijnen

Voor werkgever en werknemer kan een verschillende opzegtermijn gelden. Voor de werkgever is de opzegtermijn afhankelijk van de duur van het dienstverband. Voor de werknemer is de opzegtermijn één maand. De Cao voor Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf in Nederland (Cao SAG) kent opzegtermijnen die afwijken van de wettelijke opzegtermijnen.

opzegtermijnen

Opzegtermijnen gelden voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege (=automatisch) op de overeengekomen einddatum, zonder dat opzegging vereist is. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan eerder dan de overeengekomen einddatum worden opgezegd wanneer partijen daarover in de arbeidsovereenkomst een tussentijds opzeggingsmogelijkheid zijn overeengekomen.
 
Let op: het opzeggen van een overeenkomst zorgt voor de beëindiging van die overeenkomst. In het geval van de werkgever heeft het arbeidsrecht hieraan extra voorwaarden gekoppeld. Werkgevers kunnen kortgezegd niet zomaar een arbeidsovereenkomst opzeggen (ook niet als er een tussentijds opzeggingsbeding is overeengekomen). Als zij de regels bij opzegging niet volgen, kunnen zij verplicht worden tot het betalen van een vergoeding.

Opzegtermijn volgens Cao SAG

Vanaf 1 oktober 2016 kent de Cao SAG opzegtermijnen die afwijken van de opzegtermijnen in het Burgerlijk Wetboek. De opzegtermijnen voor de werkgever zijn als volgt:

  • Dienstverband heeft korter dan 5 jaar geduurd: 1 maand
  • Dienstverband heeft 5 jaar of langer geduurd: 2 maanden

De opzegtermijn voor de werknemer bedraagt 1 maand, tenzij partijen in de arbeidsovereenkomst een andere termijn zijn overeengekomen.

Opzegging

Opzegging gaat altijd pas in aan het einde van de maand, tenzij in de arbeidsovereenkomst nadrukkelijk een andere dag is aangewezen.

Voorbeeld

Op 9 april zegt de werknemer zijn arbeidsovereenkomst met inachtneming van 1 maand opzegtermijn op. De opzegtermijn begint pas vanaf 1 mei te lopen. De gehele maand mei geldt als maand opzegtermijn en de arbeidsovereenkomst zal eindigen per 1 juni (met 31 mei als laatste contractdag/werkdag).

Nieuws

Meer nieuws

Word nu een jaar lang gratis lid!

Samen komen wij deze crisis door

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid en raakt ook onze sector. Niet alleen nu, maar vooral straks. Wij gaan u zo goed mogelijk helpen deze crisis te overwinnen en daarom kunt u nu 1 jaar lang gratis proeflid worden van OnderhoudNL.

Meld u nu aan!