Opzegtermijnen

ontbrekend-puzzelstuk-1024x350

Opzegtermijnen

Volgens cao SAVG

Opzegtermijnen

Voor werkgever en werknemer kan een verschillende opzegtermijn gelden. Voor de werkgever is de opzegtermijn afhankelijk van de duur van het dienstverband. Voor de werknemer is de opzegtermijn één maand. De cao voor het schilders-, afwerkings-, vastgoedonderhouds- en glaszetbedrijf (SAVG) kent opzegtermijnen die afwijken van de wettelijke opzegtermijnen.

opzegtermijnen

Bepaalde en onbepaalde tijd

Opzegtermijnen gelden voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege (=automatisch) op de overeengekomen einddatum, zonder dat opzegging vereist is. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan eerder dan de overeengekomen einddatum worden opgezegd wanneer partijen daarover in de arbeidsovereenkomst een tussentijds opzeggingsmogelijkheid zijn overeengekomen.
 
Let op: het opzeggen van een overeenkomst zorgt voor de beëindiging van die overeenkomst. In het geval van de werkgever heeft het arbeidsrecht hieraan extra voorwaarden gekoppeld. Werkgevers kunnen kortgezegd niet zomaar een arbeidsovereenkomst opzeggen (ook niet als er een tussentijds opzeggingsbeding is overeengekomen). Als zij de regels bij opzegging niet volgen, kunnen zij verplicht worden tot het betalen van een vergoeding.

Opzegtermijn volgens cao SAVG

Vanaf 1 oktober 2016 kent de cao SAVG opzegtermijnen die afwijken van de opzegtermijnen in het Burgerlijk Wetboek. De opzegtermijnen voor de werkgever zijn als volgt:

  • Dienstverband heeft korter dan 5 jaar geduurd: 1 maand
  • Dienstverband heeft 5 jaar of langer geduurd: 2 maanden

De opzegtermijn voor de werknemer bedraagt 1 maand, tenzij partijen in de arbeidsovereenkomst een andere termijn zijn overeengekomen.

Opzegging

Opzegging gaat altijd pas in aan het einde van de maand, tenzij in de arbeidsovereenkomst nadrukkelijk een andere dag is aangewezen.

Voorbeeld

Op 9 april zegt de werknemer zijn arbeidsovereenkomst met inachtneming van 1 maand opzegtermijn op. De opzegtermijn begint pas vanaf 1 mei te lopen. De gehele maand mei geldt als maand opzegtermijn en de arbeidsovereenkomst zal eindigen per 1 juni (met 31 mei als laatste contractdag/werkdag).

Nieuws

Meer nieuws

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt