Vergoedingen - Fysiotherapie

Geld_papier_1024x350

Fysiotherapie

Vergoedingen - Fysiotherapie

In de cao SAVG is voor uw medewerkers een vergoeding opgenomen voor fysiotherapie. Als werkgever kunt u een directe of indirecte bijdrage leveren voor de kosten van fysiotherapie.

Directe bijdrage 

Als werkgever draagt u bij in de kosten voor fysiotherapie van uw medewerkers. U kunt direct bijdragen door elke vier weken een bedrag van € 10,- aan uw medewerkers te vergoeden. Voorwaarde hierbij is dat uw medewerkers met hun verzekeringspolis kunnen aantonen dat zij aanvullend zijn verzekerd waarbij fysiotherapie is gedekt. 

Indirecte bijdrage 

U kunt ook indirect bijdragen aan de kosten voor fysiotherapie door middel van een collectieve ziektekostenverzekering. Vanwege de collectieve korting hebben uw medewerkers dan een financieel voordeel. Als deze besparing groter is dan € 10,- per vier weken, dan hoeft u niets direct bij te dragen. U kunt er tenslotte ook voor kiezen om de aanvullende behandeling(en) gewoon direct te vergoeden.