Verduurzaming

co2-reductie-1024x350

Verduurzaming

Verduurzaming

Corporaties hebben vanuit het Klimaatakkoord de opdracht hun sociale huurwoningen op gemiddeld label B te hebben voor 2021. Daarnaast zijn er nog 4,3 miljoen koopwoningen van individuele eigenaren om te worden verduurzaamd. Verder moet per 1 januari 2023 elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben.

Verduurzaming gebouwde omgeving

OnderhoudNL en andere ketenpartners ondersteunen corporaties, zakelijke vastgoedeigenaren en particuliere woningeigenaren bij deze transitie. In het project Verduurzaming corporatiewoningen wordt in beeld gebracht hoe het energetisch verduurzamen van sociale huurwoningen kan samengaan met het toepassen van circulaire maatregelen en maatregelen die woningen (en woonomgeving) klimaatbestendig maken.

Ondersteunen woningcorporaties

Corporaties hebben als doelstelling dat al hun ruim 2,5 miljoen huurwoningen CO2-neutraal zijn in 2050. Dit betekent dat corporaties gemiddeld 70.000 woningen per jaar willen verbeteren. OnderhoudNL, Bouwend Nederland, Uneto-VNI, en Aedes gaan de woningcorporaties ondersteunen bij deze verduurzamingsopdracht. Hiervoor is een menukaart opgesteld met verschillende opties om dit doel te bereiken.

Ketensamenwerking

Het RGS-procesmodel met zijn verschillende fases vormt de basis van de menukaart. In elke fase kan een corporatie bepalen welke ondersteuning gewenst is. Zo helpt OnderhoudNL met goede voorbeelden van projecten en voorlichting door specialisten. De corporaties kunnen ook gebruik maken van de instrumenten en hulpmiddelen die OnderhoudNL heeft ontwikkeld, zoals modelcontracten.
Meer over ketensamenwerking

 

Startmotor

OnderhoudNL neemt deel aan de Startmotor, een werkgroep van de Klimaattafel Gebouwde Omgeving. Deze werkgroep heeft de opdracht om een snelle verduurzaming van de gebouwde omgeving in gang te zetten.

Renovatieversneller

Via het project Renovatieversneller plannen corporaties in regio’s gezamenlijk verduurzamings-projecten en inkoop van warmtepompen, isolatie of andere verduurzamingstechnieken. Opschaling biedt de renovatiebedrijven ruimte voor het aanbieden van innovatieve concepten die goedkoper en duurzamer zijn.

OnderhoudNL wil dit in samenwerking met Aedes, Bouwend Nederland, Techniek Nederland en BzK faciliteren met regionale bijeenkomsten vanaf voorjaar 2020. 

Anita van den Berg_800x450

Anita van den Berg

Klimaat en Energietransitie
0182 - 556 121 | Stuur mij een e-mail

Downloads

Milieulabel Schilderproject

Biedt een leerplaatsproject aan!

Circulair Beheer, Innovatielab Onderhoud en Renova

Leden van OnderhoudNL kunnen in 2021 weer 'leerplaatsprojecten' bieden voor studenten in het kader van het project Innovatielab Circulair Beheer, Onderhoud en Renovatie.

Meer over het innovatielab

Nieuws

Uitgelicht

Duurzaam-circulair_1024x606

Binnenkort beschikbaar:

Special Duurzaamheid

Duurzaamheid: u kunt er niet omheen. Wat kan het voor uw markt(en) en uw bedrijf betekenen? En hoe pakt u dat aan? OnderhoudNL helpt u daar graag bij. In april verschijnt de Special Duurzaamheid, ontwikkeld door en voor OnderhoudNL Sector Schilders. 

U leest het in OnderhoudNL Magazine

Word nu een jaar lang gratis lid!

Samen komen wij deze crisis door

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid en raakt ook onze sector. Niet alleen nu, maar vooral straks. Wij gaan u zo goed mogelijk helpen deze crisis te overwinnen en daarom kunt u nu 1 jaar lang gratis proeflid worden van OnderhoudNL.

Meld u nu aan!