Circulair onderhoud

Circulair beheer, onderhoud en renovatie

Circulair beheer, onderhoud en renovatie

Circulair beheer en onderhoud

Bij klimaatneutraal vastgoed draait het niet alleen om circulariteit bij de bouw. Ook beheer, onderhoud en renovatie moeten circulair uit te voeren zijn. Volgens het programma Nederland Circulair in 2050 moet ook het mutatieonderhoud (onderhoud bij het vrijkomen van een woning) over 30 jaar volledig circulair zijn.

vastgoed

OnderhoudNL en circulariteit

  • Wij zijn betrokken bij het ontwikkelen van een circulaire werkwijze waarbij corporaties afvalstromen omzetten in bruikbare grondstoffen. Denk aan het opzetten van depots in samenwerking met sloopbedrijven.
  • Wij nemen deel aan de werkgroep Circulaire Bouweconomie van de Bouwagenda
  • OnderhoudNL Totaal begeleidt 2 ingeplande onderzoeksprojecten over circulariteit bij het BTIC
  • Wij ontwikkelen de training 'Oogstmeester' in samenwerking met Urban Mining Collective. Een oogstmeester is een functionaris die bestaande bouw inventariseert, analyseert en beoordeelt op de mate van circulariteit
  • Wij onderzoeken hoe we de MVO Prestatieladder Circulariteit in onze branche kunnen toepassen.

KPI's voor circulariteit onderhoud

OnderhoudNL Totaal heeft bij het BTIC een onderzoeksproject ingepland voor 2020 om te onderzoeken of we circulariteit meetbaar kunnen maken binnen de bestaande beoordelingsystematiek van kwaliteit in balans (KIB), onderdeel van Resultaatgericht Samenwerken (RGS). Het doel van dit project is de ontwikkeling van een aantal KPI’s voor circulariteit en life cycle CO2-emissie om te gebruiken bij de afweging en monitoring van renovatie.

Promoveertraject Circulariteit

Nu het Lectoraat Vernieuwend Vastgoedbeheer (VVB) is afgerond, heeft het bestuur van de stichting besloten de nog aanwezige middelen te besteden aan een PhD (4-jarig promotieonderzoek). Hierbij gaat het om onderzoek naar de ontwikkeling van de woningonderhoudssector naar een circulaire woningonderhoudssector. De rol van OnderhoudNL is ondermeer het werven van deelnemende partijen.

contactpersonen-blok-okkews-800x450

Okke Spruijt

Directie
0182 - 556 140 | Stuur mij een e-mail

Biedt een leerplaatsproject aan!

Circulair Beheer, Innovatielab Onderhoud en Renova

Leden van OnderhoudNL kunnen in 2020 weer 'leerplaatsprojecten' bieden voor studenten in het kader van het project Innovatielab Circulair Beheer, Onderhoud en Renovatie.

Meer over het innovatielab

Nieuws

Word nu een jaar lang gratis lid!

Samen komen wij deze crisis door

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid en raakt ook onze sector. Niet alleen nu, maar vooral straks. Wij gaan u zo goed mogelijk helpen deze crisis te overwinnen en daarom kunt u nu 1 jaar lang gratis proeflid worden van OnderhoudNL.

Meld u nu aan!