Circulair onderhoud

Circulair beheer, onderhoud en renovatie

Circulair ondernemen

Circulair ondernemen

De schilders- en vastgoedonderhoudssector is verantwoordelijk voor het onderhouden, renoveren en verduurzamen van de gebouwde omgeving in Nederland. Dit gaan we in de toekomst anders doen: circulair. En daar beginnen we vandaag mee! 

vastgoed

Slimmer omgaan met grondstoffen en materialen

Grondstoffen om producten te maken worden steeds schaarser en duurder. Tenzij we slimmer omgaan met grondstoffen en materialen zodat we ze deels kunnen hergebruiken. We noemen dit een circulaire economie. Het op een andere manier omgaan met grondstoffen vereist een radicaal andere manier van denken en werken. Wij effenen voor u als lid van OnderhoudNL de weg naar een circulaire werkwijze en helpen u graag bij circulair denken en werken.

Meetmethodiek voor circulair onderhoud

Als specialist en bedrijf in de vastgoedonderhoudssector bent u de beschermer van bestaand vastgoed. Bij het onderhouden van gebouwen, monumenten, kunstwerken en industriële assets, speelt circulariteit steeds vaker een rol. Circulaire prestaties van gebouwen zijn gerelateerd aan het voorkomen van verlies van materiaalvoorraden, milieukwaliteit en (financiële) waarde. Op al deze drie thema’s heeft het onderhoud van gebouwen invloed. De meetmethodiek hiervoor is in ontwikkeling. Ook bij de overheid vindt u informatie die u op weg helpt en ondersteunt.

OnderhoudNL en de circulaire economie

  • Wij ontwikkelen activiteiten die u als lid helpen om circulair te denken en te werken. Samenwerking, kennisdeling en kennisontwikkeling staan hierin centraal
  • We begeleiden twee lopende onderzoeksprojecten over duurzaamheid en circulariteit bij het BTIC
  • We onderzoeken met welke KPI’s (kritieke prestatie-indicatoren) we duurzaamheid en circulariteit meetbaar kunnen maken middels concrete KPI’s binnen de methodiek van Kwaliteit in Balans (KIB), onderdeel van Resultaatgericht Samenwerken (RGS).
  • In samenwerking met woningcorporaties is een afwegingskader ontwikkeld om bij renovatiescenario’s de CO2-emissie van materialen te bepalen.
  • Op basis van de nieuw ontwikkelde circulariteits-KPI ontwikkelt de Hogeschool Utrecht een applicatie voor o.a. onderhoudspartijen en corporaties, om de mate van circulariteit van renovatiescenario’s eenvoudig inzichtelijk te maken.
Anita van den Berg_800x450

Anita van den Berg

Klimaat en Energietransitie
0182 - 556 121 | Stuur mij een e-mail

Bied een leerplaatsproject aan!

Circulair Beheer, Innovatielab Onderhoud en Renova

Leden van OnderhoudNL kunnen in 2021 weer 'leerplaatsprojecten' bieden voor studenten in het kader van het project Innovatielab Circulair Beheer, Onderhoud en Renovatie.

Meer over het innovatielab

Nieuws

Week van de circulaire economie

Interview Ernst de Nobel zonder tekst - 1024x606

Tijdens de week van de Circulaire Economie, van 1 t/m 6 februari 2021, interviewden we verschillende spelers uit het vastgoedonderhoud over hun visie op circulair ondernemen. Het doel van de interviews is om elkaar te inspireren en van elkaar te leren, zodat ook onze sector een belangrijke rol blijft spelen in de circulaire economie.

Lees de interviews van:

Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag

Word nu een jaar lang gratis lid!

Samen komen wij deze crisis door

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid en raakt ook onze sector. Niet alleen nu, maar vooral straks. Wij gaan u zo goed mogelijk helpen deze crisis te overwinnen en daarom kunt u nu 1 jaar lang gratis proeflid worden van OnderhoudNL.

Meld u nu aan!