Duurzaamheid meten

Duurzaamheid meten

Duurzaamheid meten

Duurzaamheid meten

Hoe weet en meet je de duurzaamheid van gebouwen en het onderhoud daaraan? Inmiddels zijn er diverse tools en meetmodellen om milieuprestaties van bouw en onderhoud inzichtelijk te maken.

Milieulabel Schilderproject: eenvoudig totaal aan

BREEAM-NL

BREEAM-NL is hét instrument om integraal de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten en te beoordelen Op basis van een standaard voor een duurzaam gebouw geeft BREEAM-NL aan welk prestatieniveau een  gebouw heeft. Het van oorsprong Britse keurmerk BREEAM wordt in Nederland door de Dutch Green Building Council beheerd.
Meer over BREEAM-NL

 

GPR Bouw en GPR Onderhoud

Hoe meet je duurzaamheid van bouw- en onderhoudsactiviteiten? GPR software meet de milieuprestaties van onderhoudsactiviteiten op basis van energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. GPR Onderhoud geeft inzicht in milieu én netto contante waarde over de gehele levensduur.
Meer over GPR software

 

RGS CO2 Monitor

De RGS CO2 Monitor meet de effecten van energie én materiaalgebruik. De CO2 Monitor is gekoppeld aan het RGS-procesmodel en de kwaliteitsthema’s daarbinnen. De monitor geeft richting aan te maken keuzes en ondersteunt bij het monitoren en verantwoorden van de klimaatdoelstellingen en de betaalbaarheid van de verduurzamingsopgave van woningbouwcorporaties.
Meer over RGS CO2 Monitor

 

Milieulabel Schilderproject

Hoe duurzaam is uw schilderproject? OnderhoudNL en VVVF ontwikkelden een webtool om dit inzichtelijk te maken: Milieulabel Schilderproject. Van ieder schilderproject kunt u eenvoudig het totaal aan broeikasgassen berekenen dat tijdens de levenscyclus van het schilderproject wordt uitgestoten.
Meer over Milieulabel Schilderproject

 

Nieuws

Meer nieuws

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt