Energiebesparing

Nieuwbouw-zonnepanelen-1024x350

Energiebesparing

Energiebesparing

Energiebesparing is een van de middelen om de doelen van het Klimaatakkoord te halen. De overheid stuurt met uiteenlopende maatregelen op energiebesparing. Bijvoorbeeld met wet- en regelgeving rond de energieprestatie van gebouwen, bewustwordingscampagnes zoals 'Iedereen doet wat' en subsidieregelingen.

Dankzij energiebesparing op weg naar een woning of

Duurzaam Energie Besparen: DEB.nl

Wij bieden u een praktisch, op het mkb toegesneden hulpmiddel om energie te besparen, kosten te verminderen en duurzaamheid te bevorderen: DEB.nl. Het online programma is een initiatief van MKB-Nederland, financieel ondersteund door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. U kunt als lid kosteloos gebruik maken van deze tool.
Meer over DEB.nl

 

Subsidieregelingen en financiering

Om bedrijven, woningeigenaren en vve’s over de streep te trekken om te investeren in energiebesparing, zijn er diverse subsidieregelingen zoals de SVVE en de ISDE, maar ook leningen met gunstige voorwaarden. Wij hebben een informatieve flyer over de ISDE voor woningeigenaren gemaakt die u als extra service kunt inzetten richting uw particuliere opdrachtgevers.
Meer over Energiesubsidies en financiering

 

Energielabel

Met het verplichte energielabel stuurt de overheid op investeren in energiebesparende maatregelen. Een van de maatregelen in het Klimaatakkoord is dat het energielabel zwaarder meetelt in het puntensysteem voor het bereken van de maximale huursom.
Meer over het energielabel

 

Informatieplicht energiebesparing

Verbruikt uw bedrijf jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Sinds 1 juli 2019 bent u ook verplicht te rapporteren welke maatregelen u hebt uitgevoerd.
Meer over informatieplicht energiebesparing

 

Nieuws

Meer nieuws

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt