CO2-Prestatieladder

Investeer in CO2-reductie en kom hoger op de CO2-P

CO2-Prestatieladder

CO2-Prestatieladder

Met een CO2-Prestatieladder kunt u als bedrijf uw CO2-uitstoot in kaart brengen en verminderen. Dit levert niet alleen voordelen op voor het milieu en klimaat, maar ook voor uw bedrijf.

CO2-Prestatieladder. Samen zorgen voor minder CO2

Scoren op de CO2-Prestatieladder doet u door middel van energiebesparende maatregelen en het gebruik van duurzame materialen en energie. Niet alleen in uw eigen bedrijfsvoering, maar ook in die van uw leveranciers. Bij deelname aan een sector- of keteninitiatief werkt u samen met andere organisaties aan CO2-reductie.

Voordelen CO2-Prestatieladder 

Uw bedrijf kan de CO2-Prestatieladder invoeren en laten certificeren door een erkende instantie. Hoe hoger de score op de CO2-Prestatieladder, hoe meer voordelen dit uw bedrijf kan opleveren, bijvoorbeeld:

  • Besparing op materiaal
  • Duurzaam imago
  • Gunningsvoordeel bij aanbestedingen
  • Lagere energiekosten

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt