Veiligheidsinformatiebladen en werkplekinstructies

Symbool-licht-ontvlambaar-1024x350

Veiligheidsinformatiebladen en werkplekinstructies

VIB - WIK - SUMI

Veiligheidsinformatiebladen en werkplekinstructies

Fabrikanten zijn verplicht om Veiligheidsinformatiebladen (VIB's) met informatie over hun producten te verstrekken. Als professionele gebruiker van verfproducten, lijmen en kitten bent u op uw beurt verplicht deze VIB’s te lezen en uw eventuele medewerkers te instrueren hoe zij veilig met het product kunnen werken.

VIB bij producten die gevaarlijke stoffen bevatten

De website VeiligmetVerf.nl bevat een ruime database met veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) van zowel verfproducten, als van lijmen en kitten. Bij de eerste aankoop van een product die gevaarlijke stoffen en mengsels bevat (zie pictogram), krijgt u als afnemer per e-mail een rechtstreekse link naar het bijbehorende VIB. Eventuele latere updates ontvangt u automatisch. Dit is geen keuze, maar een verplichting die beschreven staat in de Europese Verordening REACH (EG/1907/2006, artikel 31).

Beeld narrowcasting VmV algemeen.jpg

Uw verplichtingen als professionele gebruiker

Er is ook veiligheidsinformatie te vinden op het etiket, maar een VIB is veel uitgebreider. Met het VIB kan de gebruiker de eigenschappen van stoffen en mengsels vaststellen (bijv. toxisch, sensibiliserend of brandbaar) en grenswaarden bepalen. Op grond daarvan neemt u maatregelen, bijvoorbeeld het dragen van handschoenen en een volgelaatsmasker. U heeft als professionele gebruiker van deze producten een aantal wettelijke verplichtingen:

  • Om zeker te weten dat u veilig aan de slag kunt, doet u de VIB-check
  • U informeert uw eventuele medewerkers over de gevaren (de informatie moet ook aanwezig zijn op de werkplek, in hard copy of digitaal)
  • U neemt de maatregelen die in het VIB staan genoemd
  • U neemt arbeidsbeschermende maatregelen aan de hand van het VIB

Controle door Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA)

De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) kijkt tijdens haar inspecties nauwgezet welke producten er binnen het bedrijf gebruikt worden. Zijn er producten met gevaarlijke stoffen en mengsels, dan kijken ze ook of er VIB’s van aanwezig zijn. Vervolgens wordt gekeken of deze VIB’s voldoen aan de eisen en of de VIB’s vertaald zijn naar de werkvloer, bijvoorbeeld in een werkinstructiekaart (WIK).

Van VIB naar WIK (werkplekinstructiekaart)

Vaak is een VIB té technisch en uitgebreid om door werknemers op de werkvloer toe te passen. Werkgevers kunnen met behulp van een werkplekinstructiekaart (WIK) duidelijke voorlichting en instructie opstellen. Deze is bestemd voor de werknemer die wordt of kan worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Op een WIK moet in ieder geval de volgende informatie staan:

  • de gevaren van een specifieke stof
  • een inschatting van de werkgever over de mogelijke blootstelling
  • instructies voor het veilig werken met deze stof
  • instructies wat te doen in geval van een calamiteit

U bent als werkgever verplicht om goede voorlichting en instructie te geven over het gebruik van gevaarlijke stoffen. Maar in welke vorm u dat doet mag u zelf bepalen. Zo kunt u bijvoorbeeld onze handige handout gebruiken. Of onze dititale toolboxmeeting op het leerplatform mijnvakmijnontwikkeling.  

Het maken van een WIK is aan te raden, maar het is niet wettelijk verplicht. Sommige leveranciers stellen naast de VIB’s ook al WIK’s beschikbaar via VeiligmetVerf.nl. Dat scheelt u werk. Ze zijn echter niet wettelijk verplicht om dit te verstrekken, dus zie het als een extra service van deze leveranciers.

Nieuws

Uitgelicht

Uitgelicht Veilig met verf_1024x606

6 vragen over de veiligheidsinformatiebladen

Wij krijgen regelmatig vragen van leden over de veiligheidsinformatiebladen die zij ontvangen van Veilig met Verf. Waarom ontvangen zij deze toch steeds? En hoe moeten ze precies worden gebruikt? Jolanda Neeft, projectleider stoffen bij de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF) geeft antwoord.
U leest het in OnderhoudNL Magazine

 

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt