Explosieveiligheid (ATEX-richtlijn)

Gevarensymbool licht ontvlambaar

Explosieveiligheid

(ATEX-richtlijn)

Explosieveiligheid

Waar met brandbare stoffen gewerkt wordt, bestaat explosiegevaar. Bedrijven zijn verplicht om maatregelen nemen zodat werknemers op een veilige manier hun werk kunnen doen. Hiervoor is de ATEX-richtlijn opgesteld.

Europese richtlijnen

De ATEX-richtlijn is een uitvloeisel van twee Europese richtlijnen:

  • De ATEX richtlijn 114 (2014/34/EU en voorheen ATEX 95) bepaalt aan welke normen apparatuur en producten moeten voldoen die worden gebruikt in omgevingen met explosiegevaar. Deze richtlijn valt onder de Warenwet en is vooral van toepassing op fabrikanten.
  • De ATEX richtlijn 153 (1999/92/EG en voorheen ATEX 137) beschrijft de veiligheidseisen die werkgevers of eigenaren van ATEX-installaties moeten treffen zodat medewerkers veilig en gezond kunnen werken in omgevingen met explosiegevaar. Deze richtlijn valt onder de Arbowet en schept verplichtingen voor de werkgever. 

Voor wie geldt de ATEX-richtlijn?

Alle bedrijven waar met brandbare stoffen wordt omgegaan, dus ook bedrijven waar lak-, verf of poedercoating wordt opgeslagen of verwerkt.

Welke maatregelen zijn er nodig?

Als er lakken, verven of poedercoatings verwerkt worden moet u een explosieveiligheidsdocument (laten) opstellen waarin onder andere een inventarisatie van de arbeidsplaatsen, een zone-indeling, een risicoanalyse en een plan van aanpak met betrekking tot ‘potentieel explosiegevaarlijke atmosferen’ is opgenomen. Voer het plan van aanpak uit en instrueer de medewerkers die in de gezoneerde gebieden werken.

contactpersonen-blok-koen_800x450

Koen van Domselaar
Arbo & Milieu

06-83 52 54 60
Stuur mij een e-mail

Is uw RI&E op orde?

OnderhoudNL heeft een erkende branche-RI&E ontwikkeld afgestemd op de meest voorkomende risico’s in de branche en de nieuwe Arbowet. Kom naar de RI&E trainingsdag (gratis voor leden). Daar krijgt u uitleg van experts en kunt u direct aan de slag met uw eigen RI&E.

Naar RI&E-bijeenkomsten

Nieuws