Asbesthoudende beglazingskit

Glas-in-lood-raam: asbesthoudende beglazingskit?

Protocol asbesthoudende beglazingskit

Veilig verwijderen onder risicoklasse 1

Protocol asbesthoudende beglazingskit

Asbesthoudende beglazingskit met maximaal 5% chrysotiel kan veilig onder risicoklasse 1 worden verwijderd. Onderzoek heeft uitgewezen dat bij het verwijderen van asbesthoudende beglazingskit de grenswaarde niet wordt overschreden. Daardoor is de indeling in SMA-rt gewijzigd in risicoklasse 1.

Kitten Asbesthoudende beglazingskit_1024x350

Asbest is in het verleden vaak toegepast in bouwmaterialen, isolatiematerialen, dakbedekkingen, stopverf en beglazingskitten. Vanaf juli 1993 geldt in Nederland een verbod op de toepassing van asbest en vanaf 2005 in heel Europa. Tot wanneer asbesthoudende kitten zijn geproduceerd is niet geheel duidelijk, maar we kunnen aannemen dat kitten geproduceerd na juli 1993 geen asbest meer bevatten.

Protocol

Voert u in opdracht van woningcorporaties renovatie of schadeherstel uit en moet u daarbij asbesthoudende beglazingskit onder risicoklasse 1 verwijderen? Maak dan gebruik van het protocol 'Saneren van asbesthoudende beglazingskit onder Risicoklasse 1'. Hierin wordt stap voor stap de werkmethode beschreven; vanaf het opstellen van een Ri&E (Stap 1), tot en met het afvoeren van het asbesthoudende afval (Stap 8). Daarnaast is in het protocol een eindbeoordelingsformulier opgenomen voor visuele inspectie. Dit beoordelingsformulier moet u na afloop van de werkzaamheden aan de opdrachtgever overhandigen.

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt