Asbesthoudende beglazingskit

Glas-in-lood-raam: asbesthoudende beglazingskit?

Protocol asbesthoudende beglazingskit

Veilig verwijderen onder risicoklasse 1

Protocol asbesthoudende beglazingskit

Asbesthoudende beglazingskit met maximaal 5% chrysotiel kan veilig onder risicoklasse 1 worden verwijderd. Onderzoek heeft uitgewezen dat bij het verwijderen van asbesthoudende beglazingskit de grenswaarde niet wordt overschreden. Daardoor is de indeling in SMA-rt gewijzigd in risicoklasse 1.

Kitten Asbesthoudende beglazingskit_1024x350

Asbest is in het verleden vaak toegepast in bouwmaterialen, isolatiematerialen, dakbedekkingen, stopverf en beglazingskitten. Vanaf juli 1993 geldt in Nederland een verbod op de toepassing van asbest en vanaf 2005 in heel Europa. Tot wanneer asbesthoudende kitten zijn geproduceerd is niet geheel duidelijk, maar we kunnen aannemen dat kitten geproduceerd na juli 1993 geen asbest meer bevatten.

Protocol

Voert u in opdracht van woningcorporaties renovatie of schadeherstel uit en moet u daarbij asbesthoudende beglazingskit onder risicoklasse 1 verwijderen? Maak dan gebruik van het protocol 'Saneren van asbesthoudende beglazingskit onder Risicoklasse 1'. Hierin wordt stap voor stap de werkmethode beschreven; vanaf het opstellen van een Ri&E (Stap 1), tot en met het afvoeren van het asbesthoudende afval (Stap 8). Daarnaast is in het protocol een eindbeoordelingsformulier opgenomen voor visuele inspectie. Dit beoordelingsformulier moet u na afloop van de werkzaamheden aan de opdrachtgever overhandigen.

Word nu een jaar lang gratis lid!

Samen komen wij deze crisis door

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid en raakt ook onze sector. Niet alleen nu, maar vooral straks. Wij gaan u zo goed mogelijk helpen deze crisis te overwinnen en daarom kunt u nu 1 jaar lang gratis proeflid worden van OnderhoudNL.

Meld u nu aan!