Logo Stichting Bedrijfstakheffing

Bedrijfstakheffing

De Stichting Bedrijfstakheffing (BTH) is een initiatief van ondernemers voor ondernemers. Jaarlijks betalen alle bij OnderhoudNL aangesloten bedrijven een bijdrage die wordt ingezet voor het financieren van projecten die de leden ondersteunen bij het ondernemen.

Bijeenkomst-1024x350

Tot 2016 betaalden werkgevers maandelijks een O&O-fonds premie (Opleidingen & Ontwikkelingen), gekoppeld aan het aantal werknemers dus gebaseerd op de loonsom. Dat O&O-fonds werd samen met de vakbonden beheerd. 

Huidige situatie

Vanaf 2016 is dat veranderd: alle leden van OnderhoudNL betalen nu een premie die is gebaseerd op de omzet. Omdat er geen geld van de werknemer wordt ingebracht, hebben de werkgevers zelf de regie. Dit heeft er onder andere in geresulteerd dat de premie met zeker 50% is gedaald ten opzichte van de oude situatie. De premie kan eenmaal jaarlijks (met korting) of per kwartaal worden betaald.

Bestuur beoordeelt

Een bestuur, bestaand uit drie tot vijf lid-ondernemers beoordeelt projectvoorstellen die worden ingediend op effectiviteit, nut en noodzaak en verhouding tussen kosten en baten. Er wordt gekeken naar een evenwichtige verdeling tussen de diverse sectoren die binnen OnderhoudNL actief zijn. De resultaten komen direct ten goede aan de leden. Niet-leden kunnen niet meer meeprofiteren van de resultaten.

Aanvragen subsidie

De aanvraag van een subsidiebedrag loopt via de sectoren. Als u een idee heeft voor een project dan kunt u contact opnemen met uw bestuur of met uw sectormanager. Als het een project betreft dat sectoroverstijgend is, dan kunt u een aanvraag indienen bij het hoofdbestuur.

Alle aanvragen worden vervolgens ingediend bij het secretariaat van de Stichting BTH en vervolgens beoordeeld door het bestuur. De kosten kunnen gemaakt worden voor personele inzet en voor directe kosten.

Jeroen van Dorp_800x450

Jeroen van Dorp

Projecten en Partners
0182 - 556 132 | Stuur mij een e-mail

Lid worden

OnderhoudNL Klaar voor de toekomst

Wilt u zich ook aansluiten bij branche-vereniging OnderhoudNL? Wij verwelkomen u graag als lid!

Meld u vandaag nog aan

Word nu een jaar lang gratis lid!

Samen komen wij deze crisis door

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid en raakt ook onze sector. Niet alleen nu, maar vooral straks. Wij gaan u zo goed mogelijk helpen deze crisis te overwinnen en daarom kunt u nu 1 jaar lang gratis proeflid worden van OnderhoudNL.

Meld u nu aan!