Werken met chroom-6

Nijmegen Waalbrug, foto Marc Ryckaert (MJJR)

Werken met chroom-6

Chroom-6 is in het verleden veel toegevoegd aan producten voor met name de conservering van metalen. Bij het bewerken of verwijderen van coatings en oude verflagen van metalen oppervlaktes, kunnen Chroom-6-verbindingen vrijkomen. Vanwege de gezondheidsrisico’s valt Chroom-6 onder de strenge regels vanuit de Arbowetgeving. 

Chroom-6_1024x606
Chroom-6_1024x606

Kankerverwekkende stof - Blootstelling voorkomen

Vanaf 1 maart 2017 geldt een verlaagde wettelijke gezondheidskundige grenswaarde voor blootstelling van werknemers aan Chroom-6-verbindingen van 1 µg/m3. Voor kankerverwekkende stoffen geldt sowieso dat elke blootstelling moet worden voorkomen. De concentratie van kankerverwekkende stoffen in de lucht ten gevolge van vrijkomend stof of nevel op de werkplek moet tot een minimum worden teruggedrongen.

Project RI&E, werkplan en maatregelen

Uw medewerkers kunnen blootgesteld worden aan Chroom-6 bij onderhoudswerk aan bijvoorbeeld bruggen, vuurtorens, balkonhekken, opslagtanks en leidingwerk. Ook kan Chroom-6 vrijkomen bij het lassen van bepaalde vormen van roestvrijstaal en bij het zagen van met Chroom-6 geïmpregneerd hout. Om deze blootstelling zoveel mogelijk te voorkomen, dient u per situatie een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te voeren. U legt ook beheersmaatregelen vast in een werkplan. Daarnaast geeft u voorlichting aan uw werknemers over het werken met Chroom-6 en legt u de blootstelling aan Chroom-6 vast. U kunt hiervoor op het werk ons logboekformulier gebruiken. Leg het na afloop van het werk vast in een digitaal register.

Factsheet Chroom-6

Om u te helpen bij het informeren van uw medewerkers, hebben wij een handleiding en toolbox ontwikkeld. Meer informatie over waar u Chroom-6 tegen kunt komen en welke maatregelen u moet nemen om een project met Chroom-6 veilig uit te voeren, vindt u terug in de handleiding ‘Werken met Chroom-6’.

Toolbox Chroom-6

Om uw medewerkers vóór aanvang van de werkzaamheden goed voor te lichten, kunt u de toolbox ‘Werken met Chroom-6’ gebruiken. Deze toolbox moet u zien als basis en kunt u aanpassen aan de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden.

Christel Peppelenbos_800x450

Christel Peppelenbos

Arbo en Milieu
0182 - 556 128 | Stuur mij een e-mail

Stoffencheck-app

Wat betekenen H- en P-zinnen? Wat zijn de grenswaarden van stoffen? Wat zijn de 10 gevaarlijke stoffen en wat kun je zelf doen om de risico’s te beperken?

Download de app

Gezondheids- en Bodycheck

DOEN! Gezondheids- en Bodycheck voor uw werknemers


Als werkgever bent u verplicht de Gezondheids- en Bodycheck aan te bieden aan werknemers die risico's lopen.

Meer info op susag.nl

Nieuws

Meer nieuws
Werk jij veilig genoeg? Gebruik je gezond verstand

Wist je dat je ziek kunt worden van je werk?

Door onveilig te werken met gevaarlijke stoffen kun je allergische reacties, astma of zelfs longziekten en kanker oplopen. Doe de test en kijk wat jij weet over de risico’s – En wat je er aan kunt doen!

Start hier de test

Word nu een jaar lang gratis lid!

Samen komen wij deze crisis door

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid en raakt ook onze sector. Niet alleen nu, maar vooral straks. Wij gaan u zo goed mogelijk helpen deze crisis te overwinnen en daarom kunt u nu 1 jaar lang gratis proeflid worden van OnderhoudNL.

Meld u nu aan!