Werken met chroom-6

Nijmegen Waalbrug, foto Marc Ryckaert (MJJR)

Werken met chroom-6

Gevaarlijke stoffien die vrijkomen bij het bewerken van oude verflagen

Werken met gevaarlijke stoffen die vrijkomen bij het bewerken van oude verflagen, waaronder chroom-6

Verf die is gebruikt voor de conservering van metalen, betonnen en houten bouwmaterialen, kan gevaarlijke stoffen zoals chroom-6, lood of andere zware metalen bevatten. Bij het bewerken of verwijderen van die verven, kan stof vrijkomen. Blootstelling aan inhaleerbaar stof afkomstig van verven, kan hinder geven en schadelijke effecten hebben op de longfunctie. Er kunnen extra gezondheidsrisico’s ontstaan wanneer die stof bovendien gevaarlijke stoffen bevat zoals chroom-6 of andere zware metalen, hout- en kwartsstof.

Chroom-6_1024x606
Chroom-6_1024x606

Handleiding voor schilders- en onderhoudsbedrijven

Samen met de werkgroep Chroom-6 hebben de arbeidshygiënisten van PreventPartners de ‘Handleiding gevaarlijke stoffen bij het bewerken van oude verflagen’ ontwikkeld. Deze handleiding is bedoeld voor het veilig uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden waarbij gevaarlijke stoffen zoals Chroom-6, lood, hout- en kwartsstof kunnen vrijkomen.

Beheersregime 2.0

Voor deze handleiding is het Beheersregime versie 2 Chroom-6 en andere gevaarlijke stoffen als uitgangspunt gehanteerd. U vindt het Beheersregime en het onderliggende rapport terug op Arboportaal. Onze handleiding is een praktisch hulpmiddel voor onze sector. Ten opzichte van het beheersregime zijn enkele extra bewerkingen aan de handleiding toegevoegd en neemt deze ook andere risico’s mee zoals de blootstelling aan kwarts- en houtstof. Ook leest u in de handleiding alles over de registratie-eisen en het omgaan met afval.

Beheersing blootstelling inhaleerbaar (verf)stof

De essentie van het vernieuwde beheersregime en onze handleiding is dat, door de blootstelling aan inhaleerbaar (verf)stof te beheersen, ook de blootstelling aan aanwezige gevaarlijke stoffen wordt beheerst. De 'Handleiding gevaarlijke stoffen bij het bewerken van oude verflagen', beschrijft de daarvoor te nemen maatregelen. Chroom-6 metingen zijn dan niet meer noodzakelijk. Gebruik de beschermende maatregelen in de handleiding om uw werkplan en project RI&E in te vullen.

Registratie-eisen

Wanneer u de maatregelen uit de handleiding (en het beheersregime) volgt, zijn Chroom-6 metingen dus niet nodig. Als de aanwezigheid van Chroom-6 niet is uitgesloten door historisch onderzoek of onderzoek aan de verflagen, gelden wettelijk aanvullende registratie-eisen. Deze registraties zijn verplicht om aan te kunnen tonen dat de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen, zoals chroom-6, onder de grenswaarde blijft. Werkt u volgens de maatregelen in het beheersregime/de handleiding? Dan hoeven er geen blootstellingsbeoordelingen meer gedaan te worden. Dit wordt toegelicht in de handleiding. U kunt voor uw registraties op het werk gebruikmaken van ons logboekformulier.

Toolbox

Om uw medewerkers vóór aanvang van de werkzaamheden goed voor te lichten, kunt u de toolbox ‘Gevaarlijke stoffen bij het bewerken van oude verflagen’ gebruiken.

De ‘Handleiding gevaarlijke stoffen bij het bewerken van oude verflagen’ is ontwikkeld voor de sector in opdracht van de partners binnen Stichting USAG, OnderhoudNL en LBV en met MDIEU-subsidie.

Nieuws

Meer nieuws

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt