Werken met chroom-6

Nijmegen Waalbrug, foto Marc Ryckaert (MJJR)

Werken met chroom-6

BTH_177x190.jpgDit project is mogelijk gemaakt door uw jaarlijkse bijdrage aan de Stichting Bedrijfstakheffing.

Chroom-6 is in het verleden veel toegevoegd aan producten voor met name de conservering van metalen. Bij het bewerken of verwijderen van coatings en oude verflagen van metalen oppervlaktes, kunnen Chroom-6-verbindingen vrijkomen. Vanwege de gezondheidsrisico’s valt Chroom-6 onder de strenge regels vanuit de Arbowetgeving. 

Chroom-6_1024x606
Chroom-6_1024x606

Kankerverwekkende stof - Blootstelling voorkomen

Vanaf 1 maart 2017 geldt een verlaagde wettelijke gezondheidskundige grenswaarde voor blootstelling van werknemers aan Chroom-6-verbindingen van 1 µg/m3. Voor kankerverwekkende stoffen geldt sowieso dat elke blootstelling moet worden voorkomen. De concentratie van kankerverwekkende stoffen in de lucht ten gevolge van vrijkomend stof of nevel op de werkplek moet tot een minimum worden teruggedrongen.

Project RI&E, werkplan en maatregelen

Uw medewerkers kunnen blootgesteld worden aan Chroom-6 bij onderhoudswerk aan bijvoorbeeld bruggen, vuurtorens, balkonhekken, opslagtanks en leidingwerk. Ook kan Chroom-6 vrijkomen bij het lassen van bepaalde vormen van roestvrijstaal en bij het zagen van met Chroom-6 geïmpregneerd hout. Om deze blootstelling zoveel mogelijk te voorkomen, dient u per situatie een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te voeren. U legt ook beheersmaatregelen vast in een werkplan. Daarnaast geeft u voorlichting aan uw werknemers over het werken met Chroom-6 en legt u de blootstelling aan Chroom-6 vast. U kunt hiervoor op het werk ons logboekformulier gebruiken. Leg het na afloop van het werk vast in een digitaal register.

Factsheet Chroom-6

Om u te helpen bij het informeren van uw medewerkers, hebben wij een handleiding en toolbox ontwikkeld. Meer informatie over waar u Chroom-6 tegen kunt komen en welke maatregelen u moet nemen om een project met Chroom-6 veilig uit te voeren, vindt u terug in de handleiding ‘Werken met Chroom-6’.

Toolbox Chroom-6

Om uw medewerkers vóór aanvang van de werkzaamheden goed voor te lichten, kunt u de toolbox ‘Werken met Chroom-6’ gebruiken. Deze toolbox moet u zien als basis en kunt u aanpassen aan de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden.

Werkgroep Chroom-6

Binnen OnderhoudNL is een werkgroep Chroom-6 ingericht die werkt aan het ontwikkelen van een handleiding Chroom-6 voor reguliere onderhoudsbedrijven. De werkgroep bestaat uit experts van lidbedrijven die vanuit de praktijk kunnen aangeven waar precies behoefte aan is en welke aspecten zeker behandeld moeten worden in de handleiding.
Naar de Werkgroep Chroom-6

 

contactpersonen-blok-koen_800x450

Koen van Domselaar

Arbo & Milieu
0182 - 556 128 | 06-83 52 54 60
Stuur mij een e-mail

Stoffencheck-app

Wat betekenen H- en P-zinnen? Wat zijn de grenswaarden van stoffen? Wat zijn de 10 gevaarlijke stoffen en wat kun je zelf doen om de risico’s te beperken?

Download de app

Gezondheids- en Bodycheck

DOEN! Gezondheids- en Bodycheck voor uw werknemers


Als werkgever bent u verplicht de Gezondheids- en Bodycheck aan te bieden aan medewerkers die risico's lopen.

Meer info op susag.nl

Nieuws

Meer nieuws

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt