Werken met oplosmiddelen

Schilder leest etiket verfbus in schap

Werken met oplosmiddelen

Werken met oplosmiddelen

In oplosmiddelhoudende verf, terpentine, thinner en andere producten zitten vluchtige organische stoffen (VOS) die vrijkomen tijdens het schilderen en drogingsproces. Het regelmatig inademen daarvan kan leiden tot het Organo Psycho Syndroom (OPS), ook wel schildersziekte genoemd. Daarom zijn er regels opgesteld voor het werken met oplosmiddelhoudende verf.

Het is de taak van de werkgever om ervoor te zorgen dat de risico’s voor werknemers met betrekking tot het gebruik van oplosmiddelen zoveel mogelijk worden beperkt. Als werkgever moet u zorgdragen voor een goede ventilatie en afzuiging zodat de vluchtige organische stoffen zoveel en zo snel mogelijk worden afgevoerd.

Oplosmiddelenregistratie verplicht voor RI&E

Als werkgever moet u oplosmiddelhoudende producten en het gebruik hiervan in kaart brengen in het kader van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Bovendien zijn alle schilder- en onderhoudsbedrijven op grond van het Besluit Bouw- en Houtbedrijven Milieubeheer verplicht het gebruik van oplosmiddelen te registreren. Registreer in ieder geval:

  • het VOS-gehalte van ieder product (in kg VOS/liter)
  • de totale inkoop van VOS-houdende producten (in liters)
  • de voorraad aan het begin van het kalenderjaar (in liters)
  • de voorraad aan het eind van het kalenderjaar (in liters)
  • de totale hoeveelheid VOS in afvalstoffen per jaar (in liters).

Aan de hand van deze gegevens rekent u aan het eind van het jaar uit wat uw oplosmiddelenverbruik is geweest. Het scheelt u een hoop werk wanneer uw leverancier een oplosmiddelenoverzicht van de geleverde producten aan u overhandigt.

Ook gelden er regels voor de opslag van oplosmiddelhoudende producten. Raadpleeg de Publicatiereeks gevaarlijke stoffen (PGS 15).

contactpersonen-blok-christel-ws-800x450

Christel Peppelenbos

Arbo en Milieu
0182 - 556 128 | Stuur mij een e-mail

Is uw RI&E op orde?

OnderhoudNL heeft een erkende branche-RI&E ontwikkeld afgestemd op de meest voorkomende risico’s in de branche en de nieuwe Arbowet. Kom naar de RI&E trainingsdag (gratis voor leden). Daar krijgt u uitleg van experts en kunt u direct aan de slag met uw eigen RI&E.

Naar RI&E-bijeenkomsten

Nieuws

Meer nieuws

Gezondheids- en Bodycheck

Hoe fit is uw bedrijf?

Als werkgever bent u verplicht de Gezondheids- en Bodycheck aan te bieden aan werknemers die risico lopen.

De check – ook bekend als de PAGO (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek) – wordt uitgevoerd door medisch specialisten. De kosten van deze check worden betaald door de Stichting USAG.

Meer info op susag.nl

Word nu een jaar lang gratis lid!

Samen komen wij deze crisis door

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid en raakt ook onze sector. Niet alleen nu, maar vooral straks. Wij gaan u zo goed mogelijk helpen deze crisis te overwinnen en daarom kunt u nu 1 jaar lang gratis proeflid worden van OnderhoudNL.

Meld u nu aan!