Werken met oplosmiddelen

Schilder leest etiket verfbus in schap

Werken met oplosmiddelen

Werken met oplosmiddelen

Gezond en veilig werken heeft topprioriteit in de schilders- en onderhoudsbranche. Daarom zijn er strenge regels opgesteld voor het werken met oplosmiddelhoudende verf. Oplosmiddelhoudende verf, terpentine, thinner en andere producten bevatten namelijk vluchtige organische stoffen (VOS) die vrijkomen tijdens het schilderen en drogingsproces. Deze stoffen zijn brandbaar en kunnen ook gezondheidsklachten, zoals OPS, veroorzaken.

oplosmiddelen_1024x350
oplosmiddelen_1024x350

Risico's zoveel mogelijk beperken

Het is uw taak als werkgever om ervoor te zorgen dat de risico’s voor uw medewerkers met betrekking tot het gebruik van oplosmiddelen zoveel mogelijk worden beperkt. U moet zorgen voor goede beschermende maatregelen op basis van de arbeidshygiënische strategie, zodat blootstelling aan oplosmiddelen zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Stap 1: vervang de stof door minder schadelijke stof
Stap 2: zorg voor voldoende ventilatie
Stap 3: gebruik de juiste persoonlijke beschermingsmaatregelen (pbm).

Denk bij pbm aan de juiste ademhalingsbescherming en beschermende kleding (lange mouwen en broek!) inclusief handschoenen. Op deze manier wordt de inhalatie van VOS en huidcontact zo veel mogelijk voorkomen. Het is van belang om niet alleen de juiste pbm te kiezen, maar deze ook op de juiste manier te gebruiken en tijdig te vervangen door nieuwe middelen.

Goede voorlichting

Bij het treffen van beheersmaatregelen is het waarnemen en beseffen van het gevaar door de werknemer heel belangrijk. De werknemer moet weten wat de gevolgen zijn van blootstelling aan vluchtige stoffen en hoe hij dit kan voorkomen. Goede voorlichting en instructies aan uw medewerkers over de risico’s van het werken met producten die oplosmiddelen bevatten, mogen dan ook niet ontbreken.

Inventariseren, beoordelen, maatregelen en borging

Oplosmiddelhoudende producten vallen onder gevaarlijke stoffen. Er gelden extra verplichtingen op het gebied van inventariseren, beoordeling blootstelling, te nemen maatregelen en hoe dit geborgd wordt. Op de website van Inspectie SZW leest u wat u nog meer moet doen voor verantwoord werken met gevaarlijke stoffen. Dat begint met het inventariseren daarvan. Hierbij kunnen de Veiligheidsinformatiebladen (VIB) u helpen. Onze erkende branche RI&E heeft een gevaarlijke stoffenmodule die u helpt om aan deze verplichtingen te voldoen. U kunt daar een abonnement op nemen.

Regels voor de opslag 

Ook gelden er regels voor de opslag van oplosmiddelhoudende producten. Raadpleeg de Publicatiereeks gevaarlijke stoffen (PGS 15).

Christel Peppelenbos_800x450

Christel Peppelenbos

Arbo en Milieu
0182 - 556 128 | Stuur mij een e-mail

Is uw RI&E op orde?

OnderhoudNL heeft een erkende branche-RI&E ontwikkeld afgestemd op de meest voorkomende risico’s in de branche en de nieuwe Arbowet. Kom naar de RI&E trainingsdag (gratis voor leden). Daar krijgt u uitleg van experts en kunt u direct aan de slag met uw eigen RI&E.

Naar RI&E-bijeenkomsten

Nieuws

Meer nieuws

Gezondheids- en Bodycheck

Hoe fit is uw bedrijf?

Als werkgever bent u verplicht de Gezondheids- en Bodycheck aan te bieden aan werknemers die risico lopen.

De check – ook bekend als de PAGO (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek) – wordt uitgevoerd door medisch specialisten. De kosten van deze check worden betaald door de Stichting USAG.

Meer info op susag.nl

Word nu een jaar lang gratis lid!

Samen komen wij deze crisis door

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid en raakt ook onze sector. Niet alleen nu, maar vooral straks. Wij gaan u zo goed mogelijk helpen deze crisis te overwinnen en daarom kunt u nu 1 jaar lang gratis proeflid worden van OnderhoudNL.

Meld u nu aan!