Werken met asbest

Man of vrouw in asbestpak

Werken met asbest

Werken met asbest

Het gebruik van asbest is in Nederland al ruim 25 jaar verboden. Toch komen veel mensen nog steeds in aanraking met asbest. Asbest zit namelijk nog in veel gebouwen (isolatiemateriaal en plafonds) en producten (vloerzeil en vensterbanken). In sommige situaties ontkomt u er dus niet aan om met of aan asbest te werken. U moet zich dan ten minste houden aan het daarvoor geldende protocol.

Verwijderen asbesthoudende beglazingskit

Asbestinventarisatie

Als het ondeskundig uit een gebouw wordt gehaald, kan de bewoner of gebruiker en de mensen in de omgeving de vezels nog jarenlang inademen. Daarom moet bij bouwwerken vóór 1994 een asbestinventarisatie worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf, om te voorkomen dat werknemers (en anderen) onverwacht worden blootgesteld aan asbest. Bij constatering van asbest, voert een asbestinventarisatiebureau dan een onderzoek uit en geeft in het asbestinventarisatierapport aan hoe het asbest verwijderd zou moeten worden.

Asbestverwijdering

  • Risicoklasse 1: iedere aannemer mag werkzaamheden uitvoeren, mits de werknemers daartoe adequaat zijn opgeleid en geïnstrueerd. Het verwijderings- of sloopbedrijf moet de asbestverwijdering vooraf melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) via een online meldformulier.
  • Risicoklasse 2 en 2a: sanering uitsluitend door een SC-530 gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Het verwijderings- of sloopbedrijf moet de asbestverwijdering vooraf melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) via een online meldformulier. Op ascert.nl, de website van de Stichting Asbest Certificatie vindt u alle gecertificeerde bedrijven.

Bescherming medewerkers

Als werkgever in de asbest- en sloopbranche moet u ervoor zorgen dat uw werknemers veilig en gezond kunnen werken. Zij moeten bijvoorbeeld beschermende kleding en beschermingsmiddelen dragen en er moeten douche-units zijn. Daarnaast dient er een werk&veiligheidsplan te zijn. De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft verschillende communicatiemiddelen ontwikkeld over het veilig verwijderen van asbest. Bijvoorbeeld op de website veiligvakmanschap.nl.

Strenge controles en hoge boetes

Ondanks de gevaren wordt asbest nog vaak onveilig verwijderd, ook door gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven. De Nederlandse Arbeidsinspectie treedt daar hard tegen op en deelt boetes uit die oplopen tot 30.000 euro. Rommelen met asbest kan dus zomaar het einde zijn van een bedrijf. Daarnaast publiceert de Nederlandse Arbeidsinspectie de gegevens van bedrijven die een zware of ernstige asbestovertreding hebben begaan. Bezig met een verbouwing of renovatie? Bekiijk de handige infographic van de Nederlandse Arbeidsinspectie over wat te doen bij gebouwen waar mogelijk asbest te vinden is.

Nieuws

Meer nieuws

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt