Wintersluiting en vakantiedagen

Winterlandschap met besneeuwde knotwilgen langs ee

Wintersluiting en vakantiedagen

Wintersluiting en vakantiedagen

Let op: Op dit moment wordt er nog onderhandeld over een nieuwe cao-SAG. Dit betekent dat de Wintersluiting 2022 nog niet officieel is vastgesteld. Wilt u weten hoe u om moet gaan met de Wintersluiting 2021/2022? Neem dan even contact op met Floris en Chi-Ling van Ledenadvies (088-0188155). Zij helpen u graag verder.

In de Cao SAG is een verplichte wintersluiting opgenomen en is geregeld dat de werknemer recht heeft op drie weken vrijaf in de winter, waarvan er in de cao twee weken zijn vastgesteld.

Wintersluiting: kalender met rode schuifmarkeerder

Bij een sluiting van drie weken wordt de derde week aansluitend aan de eerste twee weken opgenomen. Bij een sluiting van twee weken wordt de derde week in overleg met het personeel uiterlijk in week 10 (carnaval) opgenomen. De wintersluiting betaat uit de algemeen erkende feestdagen, aangevuld met atv-dagen en verplichte vakantiedagen.

Collectieve wintersluiting in 2020

Voor de collectieve wintersluiting in 2020 worden 2 weken verplicht in 2020 opgenomen: 1 week aan het begin van het jaar, en 1 week aan het eind van het jaar.

De werknemer zet hiervoor in:

  • 1 vakantiedag op 30 december 2019
  • 3 atv-dagen (31 december 2019 en 2 en 3 januari 2020
  • 4 atv-dagen (28, 29, 30 en 31 december 2020).

Collectieve wintersluiting in 2021

Voor de collectieve wintersluiting in 2021 worden 2 weken verplicht in 2021 opgenomen: 1 week aan het begin van het jaar, en 1 week aan het eind van het jaar.

De werknemer zet hiervoor in:

  • 2 vakantiedagen (4 en 5 januari 2021)
  • 3 atv-dagen (6, 7 en 8 januari 2021)
  • 1 vakantiedag (27 december 2021)
  • 4 atv-dagen (28, 29, 30 en 31 december 2021).

Afwijken van collectieve wintersluiting

De werkgever kan, in overleg met de werknemers, afwijken van de collectieve wintersluiting als dit noodzakelijk is om opdrachtgevers (bijvoorbeeld scholen) tegemoet te komen. Werkgevers kunnen ook afwijken van de collectieve wintersluiting als de door uitvoerend technische en administratief personeel (UTA) uitgevoerde taken in deze periode van het jaar noodzakelijk zijn voor de voortgang van de bedrijfsvoering.

In dat geval biedt de werkgever zijn werknemers de gelegenheid om de eventueel gemiste vakantiedagen in het opvolgende jaar, uiterlijk in week 10, alsnog aaneengesloten op te nemen.

Ledenadvies_800x450

Overbruggen winterperiode

In de cao SAG is geregeld dat u uw werknemers in het hoogseizoen extra kunt laten werken om deze uren te verdisconteren in het laagseizoen.

Naar dossier Arbeidstijden

Word nu een jaar lang gratis lid!

Samen komen wij deze crisis door

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid en raakt ook onze sector. Niet alleen nu, maar vooral straks. Wij gaan u zo goed mogelijk helpen deze crisis te overwinnen en daarom kunt u nu 1 jaar lang gratis proeflid worden van OnderhoudNL.

Meld u nu aan!