Wintersluiting en vakantiedagen

Winterlandschap met besneeuwde knotwilgen langs ee

Wintersluiting en vakantiedagen

Wintersluiting en vakantiedagen

In de cao SAVG is een verplichte wintersluiting opgenomen en is geregeld dat de werknemer recht heeft op drie weken vrijaf in de winter, waarvan er twee in de cao zijn vastgesteld.

Wintersluiting: kalender met rode schuifmarkeerder

Bij een sluiting van drie weken kan de derde week aansluitend aan de eerste twee weken worden opgenomen. Bij een sluiting van twee weken kan worden afgesproken dat een derde week in overleg met het personeel uiterlijk in week 10 (carnaval) wordt opgenomen. De wintersluiting bestaat uit de algemeen erkende feestdagen, aangevuld met atv-dagen en verplichte vakantiedagen.

Collectieve wintersluiting in 2021-2022

Voor de collectieve wintersluiting 2021-2022 wordt verplicht één week aan het einde van 2021 opgenomen en één week aan het begin van 2022. De medewerker zet hier voor in:

  • 1 vakantiedag (27 december 2021)
  • 4 ATV-dagen (28, 29, 30 en 31 december 2021)
  • 2 vakantiedagen (3 en 4 januari 2022)
  • 3 ATV-dagen (5, 6 en 7 januari 2022)

Hanteert uw bedrijf een wintersluiting van drie weken? Dan worden, in overleg met de medewerker, voor de derde week vijf vakantie- of ATV-dagen opgenomen, aansluitend aan de eerste twee weken. Er kan ook voor gekozen worden om de derde week op een ander tijdstip, maar uiterlijk in week 10 (carnaval) op te nemen.

Wintersluiting vanaf eind 2022

De werkgever mag in de winterperiode zelf een periode van maximaal twee weken wintersluiting vaststellen. Wilt u liever drie weken wintersluiting? Dan dient de derde week na overleg met de OR/PVT/medewerkers vastgesteld te worden. Voor de wintersluiting worden de meeruren, ATV- en/of vakantiedagen van de medewerker ingezet.

Afwijken van collectieve wintersluiting

De werkgever kan, in overleg met de medewerkers, afwijken van de collectieve wintersluiting als dit noodzakelijk is om opdrachtgevers (bijvoorbeeld scholen) tegemoet te komen. Werkgevers kunnen ook afwijken van de collectieve wintersluiting als de door uitvoerend technisch en administratief personeel (UTA) uitgevoerde taken in deze periode van het jaar noodzakelijk zijn voor de voortgang van de bedrijfsvoering.

In dat geval biedt de werkgever zijn medewerkers de gelegenheid om de eventueel gemiste vakantiedagen in het opvolgende jaar, uiterlijk in week 10, alsnog aaneengesloten op te nemen.

Ledenadvies_800x450

Overbruggen winterperiode

In de cao SAG is geregeld dat u uw werknemers in het hoogseizoen extra kunt laten werken om deze uren te verdisconteren in het laagseizoen.

Naar dossier Arbeidstijden

Word nu een jaar lang gratis lid!

Specialisten in vastgoedonderhoud

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Meld u nu aan!