Ziekte en vakantiedagen

Uithangbord apotheek in buitenland

Ziekte en vakantiedagen

Ziekte en vakantie

Wat gebeurt er met de vakantiedagen en het loon van de werknemer als hij vlak voor of tijdens de vakantie ziek wordt, of tijdens zijn ziekte op vakantie gaat?

Ziekte en vakantiedagen: kalender met rode pinmark

Ziek vlak voor bouwvak of wintersluiting

Het kan voorkomen dat een werknemer ziek wordt voordat de geplande vakantiedag(en) of de verplichte wintersluitingsperiode ingaat. De werkgever vraagt dan of de werknemer alsnog van zijn vakantie gebruik wil maken en zet een en ander op schrift. Wil de werknemer alsnog op vakantie, dan is het aan te raden dat de arbo-arts hiervoor een verklaring geeft.

  • Maakt de zieke werknemer gebruik van zijn vakantie, dan betaalt de werkgever het loon die periode door en schrijft hij de genoten vakantiedagen af van het geregistreerde vakantietegoed.
  • Ziet de werknemer vanwege de ziekte af van de vakantie, dan betaalt de werkgever ziekengeld door. De werknemer heeft dan het recht om in overleg de vakantiedagen op een ander moment op te nemen.

Ziek tijdens vakantie

Wordt een medewerker ziek tijdens zijn vakantie, dan moet hij een verklaring van een (buitenlandse) arts opvragen, en bij vakantie in het buitenland zo snel mogelijk naar Nederland terugkeren. Alleen dan heeft de werknemer recht op doorbetaling van het loon. Eenmaal terug in Nederland moet er een afspraak worden gemaakt met de arbo-arts. De werknemer kan de geplande vakantiedagen op een ander moment opnemen.

Later opnemen vakantiedagen

Bij ziekte vervalt de aanspraak op een atv-dag. Hetzelfde geldt voor erkende feestdagen.

Situatie Mag dag(en) later opnemen ja/nee
Ziek tijdens bouwvak ja
Ziek tijdens wintersluiting (vakantiedag) ja
Ziek tijdens wintersluiting (atv-dag) nee
Ziek tijdens atv-dag nee
Ziek tijdens erkende feestdag nee

Tijdens ziekte op vakantie

Het is mogelijk dat een werknemer tijdens zijn ziekte op vakantie gaat. Dit laatste kan alleen met de toestemming van de bedrijfsarts en de werkgever. Als de zieke werknemer tóch zijn vakantie geniet, wordt het loon doorbetaald en komen de vakantiedagen in mindering op het vakantietegoed. 

Opbouw vakantiedagen bij ziekte

Tijdens ziekte, zwangerschapsverlof of bevallingsverlof bouwt een werknemer gewoon vakantiedagen op. Is een werknemer gedeeltelijk aan het werk tijdens ziekte, dan worden er gewoon volledige vakantiedagen opgebouwd en afgeschreven. 

Let op: de opbouw van de 5 bovenwettelijke vakantiedagen is volgens de cao SAG beperkt tot een half jaar per ziekteperiode.

Word nu een jaar lang gratis lid!

Profiteer van onze kennismakingsaanbieding

Wij geven u nu een jaar lang gratis én vrijblijvend het OnderhoudNL proeflidmaatschap!

U betaalt gedurende een jaar na aanmelding geen contributie en bedrijfstakheffing. Het lidmaatschap stopt automatisch na een jaar. U wordt tijdens uw proeflidmaatschap door ons benaderd met informatie over verlenging.

Meld u nu aan!

OnderhoudNL Partners