Prijsstijgingen

Geld_papier_origineel-prijsstijging_1024x350

Prijsstijgingen

Waar moet u op letten en wat kunt u doen?

Prijsstijgingen

Door prijsstijgingen van grondstoffen en producten slinken de marges en ontstaan er discussies met opdrachtgevers en toeleveranciers. En wat te denken van de levertijden, die soms maandenlang oplopen. Daardoor vertragen projecten en lopen planningen spaak en op het moment dat het project eindelijk kan beginnen of verder kan, zijn de prijzen ineens explosief gestegen.

Berekening-1024x350
Berekening-1024x350

Afspraken over prijsstijgingen en leveringsproblemen

Voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw-, onderhouds- en technieksector zijn een aantal afspraken vastgelegd om stijgende prijzen en leveringsproblemen van materialen te voorkomen. Voor de schilders- en onderhoudssector staan de afspraken in het adviserende handelingskader ‘Onderhoud, Renovatie en Verduurzaming’. Wij raden u aan om deze te gebruiken wanneer u het gesprek aangaat met uw opdrachtgever als u met extreme prijsstijgingen te maken krijgt.

Prijsstijgingen bij de leverancier

Als een toeleverancier van grondstoffen of producten prijsstijgingen doorvoert kunt u over verschillende aspecten de discussie met uw leverancier aangaan.
Wat te doen bij prijsstijgingen doorberekend door leverancier?

 

Impact loonstijging van 10,3% per 1 januari 2023

De lonen in onze bedrijfstak zijn per 1 januari 2023 verhoogd met 10,3%. Wij hebben een modelbrief voor u opgesteld die u kunt gebruiken om uw klanten te informeren over prijsverhogingen (bijvoorbeeld in verband met de loonsverhoging per 1 januari 2023). De brief kan gebruikt worden om het gesprek met de opdrachtgever aan te gaan. U kunt een van de twee of beide opties kiezen. Binnen de opties treft u wederom opties aan. Zo kunt u de brief naar hartenlust aanpassen naar uw specifieke situatie.
Model-brief opdrachtgevers impact loonstijging 2023

 

Webinar

Op donderdag 21 april 2022 hebben wij een webinar georganiseerd over prijstijgingen en hoe u hier mee om kunt gaan. Kan een leverancier zomaar de prijzen verhogen? Welke juridische mogelijkheden zijn er? En hoe maakt u zelf afspraken bij offertes met consumenten en andere opdrachtgevers? Tijdens ons webinar geven we juridisch advies en praktische tips over prijsstijgingen.
Webinar terugkijken

 

Voorbeeldteksten

OnderhoudNL Ledenadvies heeft voorbeeldteksten voor u gemaakt die u kunt opnemen in nieuwe offertes en overeenkomsten.
Download de voorbeeldteksten (alleen voor leden van OnderhoudNL)

 

Prijsstijgingen doorberekenen aan bestaande klanten 

Als u de prijsstijgingen wilt doorberekenen is het van belang om te kijken welke afspraken u heeft gemaakt met uw opdrachtgever. Zowel in de algemene voorwaarden als in het contract. Staat er een bepaling in over het doorberekenen van prijsstijgingen? Dan kunt u zich hierop op beroepen naar de opdrachtgever. Neem contact op met de opdrachtgever waarin u goed onderbouwt waarom u zich beroept op deze bepaling en welke prijsstijging u doorvoert. Heeft u geen bepalingen opgenomen in de algemene voorwaarden of contracten? Dan adviseren wij u toch contact op te nemen met uw opdrachtgever en met elkaar hierover in gesprek te gaan. Neem daarbij de volgende zaken in overweging: 

  1. Valt het buiten het ondernemersrisico?
    Het kan ook zijn dat er geen specifieke afspraken zijn gemaakt. Of er zijn lopende afspraken. Dan geldt dat het –volgens de wet via een verzoek bij de rechter– moet gaan om een kostenverhogende omstandigheid die een gehele of gedeeltelijke doorberekening noodzakelijk maakt. De afweging die hierbij wordt gemaakt is dat het moet gaan om een omstandigheid die buiten het ondernemersrisico valt, het niet toe te rekenen is aan de opdrachtnemer en dat u er geen rekening mee hebt kunnen houden toen u de offerte/overeenkomst afsloot. 

  2. Gang naar de rechter
    Wat het lastig maakt is de juridische omgeving waarbinnen dit allemaal plaatsvindt. Overeenkomsten moeten worden nagekomen en een (eenzijdige) wijziging van de overeenkomst moet objectief te rechtvaardigen zijn. Zelfs als alles uw kant op wijst, is het onduidelijk hoe de rechtspraak hierop reageert. Daarnaast hebt u waarschijnlijk geen tijd en zin om de hele gang naar de rechter te maken.

  3. In gesprek met de opdrachtgever
    Een minder voor de hand liggende oplossing, maar daarom niet onmogelijk, is dat u in gesprek gaat met de opdrachtgever over de doorberekening van prijzen. Onzeker is hoe de rechtspraak zal omgaan met de (absurde) prijsstijgingen van dit moment. Of beter gezegd, in wiens risicosfeer deze vallen. Reden te meer om te proberen in onderling overleg tot redelijke afspraken te komen. 

Nieuws

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt