Loonkosten- en Materiaalkostenindex

Berekening-1024x350

Materiaal- en Loonkostenindex

Loonkosten- en Materiaalkostenindex

De indices geven aan hoeveel de betreffende kosten in een bepaalde periode zijn gestegen ten opzichte van de voorgaande periode(s). U kunt de overzichten downloaden via de site van Stichting USAG.

Geld_papier_1024x350
Geld_papier_1024x350

Loonkostenindex

De loonkostenindex geeft aan hoeveel de loonkosten in een bepaalde periode zijn gestegen ten opzichte van de voorgaande periode(s). Sinds januari 2006 gaat de index uit van de lage sectorpremie WW voor arbeidscontracten die een jaar of langer duren. Door het grote verschil tussen de hoge en de lage premie kunnen de feitelijke loonkosten afwijken van de index.

Bekijk de actuele loonkostenindex op susag.nl

Loonkostenreeks 2001

Sinds de invoering van de loonkostenreeks 2001 zijn bepaalde loonkosten-elementen niet meer opgenomen in de loonkostenindex. De reden hiervan is dat aan deze kosten niet een algemeen, gemiddeld percentage verbonden kan worden, omdat deze per bedrijf kunnen verschillen. U dient deze zelf te bepalen om het daadwerkelijke kostenniveau vast te stellen. Het betreft de volgende loonkosten-elementen:

  • Kosten Arbodienst
  • Kosten indirecte uren
  • Kosten vanwege vorst/weersomstandigheden
  • Kosten Stichting Bedrijfstakheffing

Materiaalkostenindex

De materiaalkostenindex geeft aan hoeveel de materiaalkosten in een bepaalde periode zijn gestegen ten opzichte van de voorgaande periode(s). Voor het berekenen van de materiaalkostenindex wordt gebruikgemaakt van prijsstijgingen van de twee grootste verffabrikanten.

Bekijk de actuele materiaalkostenindex op Susag.nl
Ledenadvies_800x450

Loonkostenvoordeel


Het loonkostenvoordeel (LKV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. Ga voor meer info over loonkostenvoordeel naar uwv.nl.

Naar uwv.nl

Nieuws

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt