Prijsstijgingen doorberekend door leverancier

Geld_papier_origineel-prijsstijging_1024x350

Prijsstijgingen doorberekend door leverancier

Wat kunt u doen?

Prijsstijgingen doorberekend door leverancier: wat kunt u doen?

Als een toeleverancier van grondstoffen of producten prijsstijgingen doorvoert kunt u over verschillende aspecten de discussie met uw leverancier aangaan.

 1. Check de algemene voorwaarden
  Controleer eerst wat u met uw leverancier heeft afgesproken. De reden dat de leverancier een prijsstijging wil doorvoeren, moet door hem worden gemeld. Wat staat er in de offerte, de overeenkomst en de algemene voorwaarden over prijsstijgingen en de redenen om die te mogen aanpassen? 
   
 2. Prijsstelling in offerte 
  Is er sprake van een offerte door een leverancier - dus een specifiek aanbod - en is daar nog geen akkoord op gegeven? Dan is van belang of in de offerte of de algemene voorwaarden van de leverancier staat dat de offerte vrijblijvend is. In dat geval kan de leverancier die offerte op ieder moment intrekken, ook direct nadat u als klant akkoord hebt gegeven op de offerte.
  Is opgenomen dat het aanbod bijvoorbeeld 30 dagen geldig is? Dan mag de leverancier gedurende die 30 dagen de prijs van de offerte niet wijzigen. Het kan zijn dat een leverancier een beroep doet op overmacht om de prijzen bij het sluiten van de overeenkomst te mogen wijzigen. Het zal dan afhangen van de discussie die partijen bereid zijn om te voeren of sprake is van overmacht.
   
 3. Prijsstellingen in overeenkomst
  Ook bij een overeenkomst waarbij de prijzen voor een langere periode zijn vastgelegd, kan een leverancier een beroep doen op overmacht om de prijzen te mogen wijzigen. Als in de algemene voorwaarden is voorzien dat bij schaarste van grondstoffen door oorlogsgeweld een wijziging van de prijs is geoorloofd, dan zou de leverancier zich daar mogelijk met succes op kunnen beroepen. Meestal gaat het overmachtsartikel in de algemene voorwaarden over het niet kunnen leveren van het gevraagde product, maar dat is hier niet aan de orde.  Er kan wel geleverd worden, alleen zijn de kosten enorm gestegen.
  Dit kan voor u als klant een argument zijn om het gevraagde product toch voor de overeengekomen prijs te krijgen. Zeker als sprake is van een situatie die al even duurt en door de bekendheid met stijgende prijzen de leverancier dat vooraf in de offerte of overeenkomst had kunnen opnemen. Het hangt dus ook nu weer af van de discussie die partijen bereid zijn om te voeren of sprake is van overmacht. 

 4. Leveringsproblemen
  Het komt ook steeds vaker voor dat leveranciers niet of vertraagd leveren. Ook dan kan de leverancier zich hier vaak beroepen op overmacht of de bepalingen van de algemene voorwaarden. Als u te maken krijgt met stagnatie door vertraagde leveringen, meld dit dan zowel bij de leverancier als bij de opdrachtgever waar de producten gebruikt moeten worden. Doe dit vooral schriftelijk. Als u door de stagnerende leveringen bepaalde termijnen niet kunt halen, dan is het verstandig om dit allereerst met de opdrachtgever te bespreken en daarna schriftelijk te bevestigen.  
Jeroen van Dorp_800x450

Jeroen van Dorp

Projecten en Partners
0182 - 556 132 | 06 20 83 48 71
Stuur mij een e-mail

Ledenadvies_800x450

Word ook lid

Profiteer direct van kortingen, tools, informatie en onze lobby om nog slimmer te ondernemen. Samen zijn we een sterke sector van ondernemers en vakmensen. Wij houden Nederland mooi.

Bekijk wat het lidmaatschap inhoudt