Calamiteitenverlof

gezondheid-en-werk-1024x350

Calamiteitenverlof

Calamiteitenverlof

Wanneer geldt Calamiteitenverlof? (Artikel 4:1 Wazo)
Situaties die niet kunnen wachten. Een onvoorziene noodsituatie, zeer bijzondere persoonlijke omstandigheid. Bijvoorbeeld bij een sterfgeval, een ziek kind dat van de school/opvang moet worden gehaald, ziekenhuisopname van een familielid, de bevalling van de partner, maar ook bij calamiteiten in huis zoals een gesprongen waterleiding. Acute situaties die onmiddellijk handelen vereisen (onder werktijd).

Hoe lang verlof?
Net zolang tot de situatie is opgelost.

Betaald of onbetaald?
Onbetaald. In artikel 49 lid 1 CAO SAG staat dat calamiteitenverlof en kort verzuimverlof (hoofdstuk 4 WAZO)  onbetaald verlof is.

Afwijking CAO SAG: In de Cao SAG staat dat de werknemer in afwijking van hoofdstuk 4 van de Wet arbeid en zorg (Wazo) geen recht heeft op loondoorbetaling over perioden van calamiteiten- en kort  verzuimverlof. Deze afwijking wordt door de wet toegestaan.

Verlof

Alle verlofvormen handig op één rij

Ga voor een totaaloverzicht van alle verlofvormen naar ons themadossier Verlofregelingen.

Naar Verlofregelingen